OVER SYMANTEC

 • Toevoegen

Privacybeleid ten aanzien van Norton Community Watch

Geldig vanaf: 5 augustus 1999

Laatst bijgewerkt: 16 april 2010

Wat is Norton Community Watch?

Norton Community Watch biedt gebruikers van Norton-beveiligingsproducten overal ter wereld de mogelijkheid om de identificatie van nieuwe beveiligingsrisico's te versnellen. Zo is er minder tijd nodig om bescherming te leveren tegen nieuwe beveiligingsrisico's die uw computer proberen te infecteren. Het programma verzamelt bepaalde beveiligings- en toepassingsgegevens en dient deze ter analyse bij Symantec in, zodat nieuwe bedreigingen en hun bronnen kunnen worden geïdentificeerd en de beveiliging van gebruikers en de functionaliteit van producten kunnen worden verbeterd.

Waarom is Norton Community Watch interessant voor mij?

Door u aan te sluiten bij het Norton Community Watch-programma:

 1. Bouwt u mee aan een betere, sterkere bescherming tegen de nieuwste, onbekende bedreigingen.
  Symantec analyseert de gegevens die u opstuurt, evenals de gegevens van andere gebruikers in de Norton Community. Onze backendtechnologie maakt gebruik van geavanceerde algoritmen om voor elk bestand dat op de computer wordt gedownload, geïnstalleerd of uitgevoerd, een veiligheidsbeoordeling te berekenen. Gebruikers van Norton-beveiligingsproducten profiteren van de voordelen van deze nieuwe, innovatieve technologie wanneer een Norton-product:
  1. Downloads blokkeert met Download Insight. Norton laat u weten of uw download veilig of onveilig is of ergens er tussenin. En – als uw download niet veilig is, nemen onze producten onmiddellijk en doeltreffend maatregelen.
  2. Verbeterde heuristiek levert die betere detectiepercentages mogelijk maakt en 'false positives' vermindert
  3. Snellere scans uitvoert met Norton Insight. Bestanden die via Norton Community Watch worden ingediend en geanalyseerd en waarvan wordt vastgesteld dat deze bekend zijn, worden niet gescand. Zo houdt u meer systeembronnen over om andere taken op uw computer uit te voeren.
  Bezoek onze Norton-beschermingsblog (link http://community.norton.com/t5/Norton-Protection-Blog/The-New-Model-of-Consumer-Protection-Quorum/ba-p/126699#A344) voor meer informatie over deze technologie.


 2. Doe mee in de strijd tegen cybercriminaliteit! Symantec wil van het internet een plek maken waar iedereen veilig kan werken, surfen, en spelen. Door het leveren van belangrijke gegevens over veiligheid en toepassingen draagt u bij aan de informatie die nodig is voor het identificeren van nieuwe bedreigingen, zodat deze tijdig kunnen worden geblokkeerd.

Hoe maakt Norton Community Watch het web veiliger?

Symantec analyseert de gegevens die zij via Norton Community Watch van miljoenen gebruikers verzamelt en ontvangt, om zo nieuwe beveiligingsrisico's te identificeren en te blokkeren. Uit de verzamelde gegevens gebruikt Symantec veel reputatiekenmerken (zoals de datum waarop het bestand voor het eerst werd opgemerkt en het aantal gebruikers van Norton Community Watch dat dit bestand gebruikt) om een veiligheidsbeoordeling te berekenen voor elk bestand dat door de Norton Community wordt gevonden. Wanneer u een bestand downloadt, controleert Downloadinformatie op reputatie en blokkeert het bestand als het niet veilig is, voordat u het op uw computer draait. Zo kan Symantec de kracht van miljoenen gebruikers aanwenden om de veiligheid van een bestand te bepalen, krijgt u een betere bescherming en wordt het werk van internetcriminelen moeilijker.

Welke gegevens verzamelt Norton Community Watch vanaf mijn computer?

Norton Community Watch verzamelt en verzendt naar Symantec beveiligings- en toepassingsgegevens waaronder:

 1. Niet-uitvoerbare en uitvoerbare bestanden die zijn geïdentificeerd als malware;
 2. URL's van bezochte websites die volgens uw Norton-product mogelijk frauduleus zijn;
 3. De URL van de website die u als laatste hebt bezocht voordat op uw computer een gedownload beveiligingsrisico werd geïnstalleerd;
 4. Van tijd tot tijd informatie over de processen en toepassingen die op uw computer actief zijn, inclusief op het moment dat een mogelijk beveiligingsrisico wordt aangetroffen; en/of
 5. Een voorbeeld van de gegevens die door uw computer worden verzonden in antwoord op een mogelijk beveiligingsrisico.

U kunt alle gegevens die via de Norton Community Watch naar Symantec zijn gestuurd, bekijken door naar de 'Beveiligingsgeschiedenis' in uw Norton-product te gaan en in het vervolgkeuzemenu 'Norton Community Watch' te selecteren.

Verzamelt Norton Community Watch ook persoonlijke gegevens die op mijn computer staan?

Symantec neemt maatregelen om te voorkomen dat vanaf uw computer persoonlijke gegevens worden verzameld. Waar mogelijk worden gegevens die door Norton Community Watch zijn verzameld anoniem gemaakt voordat deze aan Symantec worden verstuurd. Het is echter mogelijk dat de verzamelde gegevens het volgende bevatten:

 • Uw gebruikersnaam, die niet met u in verband kan worden gebracht als u een alias hebt gekozen om uw identiteit te beschermen; en
 • Persoonlijke identificatiegegevens die een mogelijk beveiligingsrisico zonder uw toestemming van uw computer haalt of probeert te halen.

Hoe kan ik me bij Norton Community Watch aansluiten?

U kunt zich op twee manieren aansluiten bij Norton Community Watch:

 1. Zorg dat het selectievakje 'Norton Community Watch' is aangevinkt wanneer u uw Norton-product installeert.
 2. Kies de optie 'Instellingen' en vervolgens het tabblad 'Diversen' vanuit uw product. Zorg dat de optie 'Norton Community Watch' is ingeschakeld. U kunt hiermee Norton Community Watch ook uitschakelen.

Wat als ik me bij Norton Community Watch aansluit en dan van gedachten verander?

U kunt uw deelname aan Norton Community Watch op elk moment annuleren. U doet dit door vanuit uw Norton-product de optie 'Instellingen' en vervolgens het tabblad 'Diversen' te kiezen. U kunt vervolgens op het tabblad 'Diversen' de optie 'Norton Community Watch' op 'Uit' zetten.

Hoe gebruikt Symantec de gegevens die via Norton Community Watch worden verzameld?

Symantec gebruikt de gegevens om:

 1. De bron van potentiële beveiligingsrisico's te identificeren;
 2. De detectie van kwaadaardig gedrag, frauduleuze websites, crimeware en andere internetbeveiligingsrisico's door Symantec-producten te verbeteren;
 3. Klanten van Symantec in de toekomst een betere bescherming te kunnen bieden; en
 4. Statistische gegevens te ontlenen aan de informatie om trends in beveiligingsrisico's te volgen en deze in verslagen te verwerken.

Symantec kan de verzamelde informatie openbaren indien dit wordt verzocht door een ordehandhaver, zoals wettelijk toegestaan of vereist, ingevolge een dagvaardiging of andere wettelijke procedure. Teneinde de bewustwording, detectie en preventie van internetbeveiligingsrisico's te bevorderen, kan Symantec bepaalde informatie aan onderzoeksorganisaties en andere leveranciers van beveiligingssoftware doorgeven.


Symantec vult de gegevens die door Norton Community Watch worden verzameld niet aan met gegevens, contactlijsten of abonnementsgegevens die door Symantec voor promotionele doeleinden worden verzameld.

Hoe bewaart Symantec de gegevens die via Norton Community Watch worden verzameld?

Alle gegevens van Norton Community Watch worden veilig bewaard en niet in verband gebracht met persoonlijke identificatiegegevens.


De verzamelde gegevens kunnen worden overgedragen aan de Symantec-groep in de Verenigde Staten of andere landen die mogelijk minder beschermende wetten voor gegevensbescherming hebben dan de regio waarin u zich bevindt (inclusief de Europese Unie). Symantec heeft echter maatregelen getroffen, zodat de verzamelde informatie, indien deze wordt overgedragen, voldoende wordt beschermd.

Geldig op: 9 september 2009
Laatst bijgewerkt: 16 april 2010


Privacybeleid van Norton AntiSpam

Wat is Norton AntiSpam?

Norton AntiSpam zorgt dat u geen spamberichten in uw mailbox ontvangt. Het filtert ongewenste e-mail uit waardoor u veiliger en prettiger online kunt communiceren. Het gebruikt dezelfde technologie als in veel grote bedrijven wordt gebruikt om ongewenste, gevaarlijke en frauduleuze e-mails effectief te blokkeren.


Wanneer u Norton AntiSpam gebruikt, kunt u ervoor kiezen om verkeerd geclassificeerde e-mailberichten die u ontvangt naar Symantec te versturen en deze als spam of onterecht als spam gedefinieerd te rapporteren.

Welke gegevens worden door Symantec verzameld via Norton AntiSpam?

Wanneer u e-mailberichten via Norton AntiSpam naar Symantec verstuurt om deze als spam of onterecht als spam gedefinieerd te rapporteren, ontvangt en verzamelt Symantec de gegevens die in uw e-mailberichten zitten. Deze e-mailberichten kunnen persoonlijke identificatiegegevens bevatten. De e-mailberichten worden alleen met uw toestemming via Norton AntiSpam naar Symantec verzonden, en niet automatisch.

Hoe gebruikt Symantec de verkeerd geclassificeerde mails die ik heb verzonden?

Wanneer u dergelijke berichten via Norton AntiSpam naar Symantec verstuurt, zal Symantec deze alleen gebruiken om het detectievermogen van de Symantec-antispamtechnologie te verbeteren. Symantec brengt deze e-mailberichten, noch de gegevens daarin, in verband met persoonlijke identificatiegegevens. Symantec analyseert deze gegevens om het detectievermogen van de Symantec-antispamtechnologie te verbeteren en klanten zo in de toekomst een betere bescherming te kunnen bieden.


Symantec kan de verzamelde informatie openbaren indien dit wordt verzocht door een ordehandhaver, zoals wettelijk toegestaan of vereist, ingevolge een dagvaarding of andere wettelijke procedure. Teneinde de bewustwording, detectie en preventie van internetbeveiligingsrisico's die via spam worden verspreid, te bevorderen, kan Symantec bepaalde informatie aan onderzoeksorganisaties en andere leveranciers van beveiligingssoftware doorgeven. Symantec kan de statistische gegevens die aan de informatie zijn ontleend, ook gebruiken om trends in spam en beveiligingsrisico's te volgen en deze in verslagen te verwerken.

Hoe bewaart Symantec de e-mails die via Norton AntiSpam worden ingediend?

Alle opgeslagen gegevens worden veilig bewaard en niet in verband gebracht met persoonlijke identificatiegegevens. Symantec vult de gegevens die door Norton AntiSpam worden verzameld, niet aan met gegevens, contactlijsten of abonnementsgegevens die door Symantec voor promotionele doeleinden worden verzameld.


De verzamelde gegevens kunnen worden overgedragen aan de Symantec-groep in de Verenigde Staten of andere landen die mogelijk minder beschermende wetten voor gegevensbescherming hebben dan de regio waarin u zich bevindt (inclusief de Europese Unie). Symantec heeft echter maatregelen getroffen, zodat de verzamelde gegevens, indien deze worden overgedragen, voldoende worden beschermd.

Geldig op: 16 april 2010
Laatst bijgewerkt: 16 april 2010


Privacybeleid van Norton Foutenbeheer

Wanneer uw Norton-product een probleem tegenkomt, kunt u gevraagd worden toestemming te geven voor het versturen van een rapport met informatie over het probleem vanaf uw computer naar Symantec via de functie Foutenbeheer.

Welke gegevens worden door Symantec verzameld via Foutenbeheer?

 1. Wanneer uw product een probleem tegenkomt en u ervoor kiest om via de functie Foutenbeheer een informatierapport te verzenden, kan het rapport informatie bevatten over de status van zowel het Norton-product als uw computer op het moment dat het probleem optrad. De statusinformatie over uw computer kan bestaan uit: De systeemtaal, de landinstelling en de versie van het besturingssysteem van uw computer;
 2. De processen die actief waren, hun status en prestatiegegevens; en
 3. Gegevens uit bestanden of mappen die geopend waren op het moment dat het probleem in het Norton-product optrad.

Het informatierapport kan persoonlijke identificatiegegevens bevatten indien dergelijke gegevens zijn opgenomen in, of onderdeel zijn van, de naam van de bestanden of mappen die geopend waren op het moment dat het Norton-product het probleem tegenkwam. Deze informatie wordt niet automatisch, maar alleen met uw toestemming naar Symantec gestuurd.

Hoe gebruikt Symantec de gegevens die via Foutenbeheer worden verzameld?

De informatie die via Foutenbeheer door Symantec wordt verzameld, wordt gebruikt om het probleem te corrigeren en de werking van het Symantec-product te verbeteren. Symantec kan de verzamelde gegevens openbaar maken indien dit wordt verzocht door een ordehandhaver, zoals wettelijk toegestaan of vereist, ingevolge een dagvaarding of andere wettelijke procedure. In bepaalde gevallen, indien een fout wordt aangetroffen als gevolg van een beveiligingsrisico, kan Symantec bepaalde gegevens aan onderzoeksorganisaties en andere leveranciers van beveiligingssoftware doorgeven, teneinde de bewustwording, detectie en preventie van het risico te bevorderen. Symantec kan de statistische gegevens die aan de informatie zijn ontleend, gebruiken om trends in beveiligingsrisico's te volgen en deze in verslagen te verwerken.

Hoe bewaart Symantec de gegevens die via Foutenbeheer worden verzameld?

Alle opgeslagen gegevens worden veilig bewaard en niet in verband gebracht met persoonlijke identificatiegegevens. Symantec vult de gegevens die door Foutenbeheer worden verzameld, niet aan met gegevens, contactlijsten of abonnementsgegevens die door Symantec voor promotionele doeleinden worden verzameld.
De verzamelde gegevens kunnen worden overgedragen aan de Symantec-groep in de Verenigde Staten of andere landen die mogelijk minder beschermende wetten voor gegevensbescherming hebben dan de regio waarin u zich bevindt (inclusief de Europese Unie). Symantec heeft echter maatregelen getroffen, zodat de verzamelde gegevens, indien deze worden overgedragen, voldoende worden beschermd.

Contact opnemen

Postadres:
Symantec Corporation -
Privacy Program Office
350 Ellis Street
PO Box 7011
Mountain View, CA 94043
Verenigde Staten

Telefoon:
+1 650 527 8000

E-mail:
privacy@symantec.com


Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met het antwoord van Symantec op uw vragen over uw privacyrechten, dan kunt u contact opnemen met TRUSTe.


Let op: Heeft u vragen over producten of abonnement vragen dan kunt u contact opnemen met onze Klantendienst doorhier te klikken.


Uw voorkeuren wijzigen

Norton
Voor klanten van Norton-producten.


Symantec Website Security Solutions
Om u uit te schrijven voor het ontvangen van informatie over gratis seminars, events en productgerelateerde aanbiedingen.


SymAccount
Voor klanten van Business-producten.


Algemene marketingaanbiedingen
Om u uit te schrijven voor het ontvangen van informatie over seminars, webcasts, releases van producten en speciale aanbiedingen van Symantec Corporation.