OVER SYMANTEC

 • Toevoegen

Verklaring betreffende privacyfeiten

Geldig vanaf: 8 mei 2009

Laatst bijgewerkt: 2 november 2009

Symantec respecteert uw zorgen over privacy en hecht veel waarde aan haar relatie met u. In deze Verklaring over privacyfeiten wordt in het kort beschreven hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaren, ongeacht of u een klant, zakelijke partner of kandidaatwerknemer van Symantec bent. Bij eventuele conflicten geldt het Privacybeleid van Symantec.

 • Deze verklaring omvat alle websites van Symantec; de Symantec Store (shop.symantecstore.com) en sites buiten Noord-Amerika worden niet door de certificering van TRUSTe gedekt.
 • Deze verklaring geldt wereldwijd voor alle werknemers, contractanten en derde partijen die door Symantec worden ingezet en voor aan Symantec gelieerde ondernemingen die persoonlijke gegevens ontvangen die via websites met de merknaam Symantec worden verzameld.
 • Op het moment dat u een licentie voor onze software koopt, verzamelen wij persoonlijke contactgegevens, evenals creditcard- of bankrekeninggegevens. Wij verzamelen ook beperkte informatie over uw systeem om te bepalen of u recht hebt op updates.
 • Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens wanneer u hiervoor geen toestemming geeft. Als u wel toestemming geeft, delen wij deze gegevens met partners. Wij delen uw persoonlijke gegevens echter niet op andere wijze met derden, behalve zoals omschreven in privacybeleid van Symantec. Wij gebruiken deze informatie ter ondersteuning van de aard van de relatie (bijvoorbeeld wanneer u een abonnement op software of een nieuwsbrief neemt of u opgeeft voor een event of training) die u met Symantec hebt. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, in overeenstemming met het doel dat aan u wordt gecommuniceerd en alleen met uw instemming.
 • U kunt uw voorkeuren ten aanzien van de manier waarop wij met u contact opnemen via uw Norton Account (als u een Norton-abonnee bent) of via de webpagina waarop u de informatie hebt verschaft, aanpassen. Wanneer u op een Symantec-webpagina bent waarop u persoonlijke gegevens moet opgeven, maar u geen keuze hebt wat betreft de wijze van communiceren, of wanneer u uw voorkeuren aangaande eerder opgegeven informatie wilt wijzigen, verzoeken wij u hier het privacyformulier voor klanten in de vullen.
 • Wij beschermen uw persoonlijke gegevens op verstandige wijze en gebruiken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de keuzen die u maakt. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang dit wettelijk is vereist en ter ondersteuning van de zakelijke doelstellingen waarvoor deze zijn verkregen. Daarna worden deze gegevens veilig en onmiddellijk vernietigd.
Wanneer u op onze websites uw informatie indient of verstuurt, stemt u uitdrukkelijk in met de verzameling en verzending van uw gegevens voor de doeleinden waarop deze op de website zijn verzameld. Wanneer u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, betekent dit dat uw informatie kan worden overgedragen aan andere bedrijven van de Symantec-groep in de Verenigde Staten of aan landen die minder beschermende normen voor gegevensbescherming kunnen hebben dan de regio waarin u zich bevindt (inclusief de Europese Economische Ruimte). Indien dit gebeurt, heeft Symantec maatregelen getroffen om de verzamelde gegevens, indien deze worden verzonden, voldoende te beveiligen, waar nodig door gebruik te maken van een overeenkomst voor gegevensoverdracht.
Onze websites kunnen gemakshalve en ter informatie links naar andere websites bevatten. Deze websites werken onafhankelijk van Symantec en kunnen hun eigen privacyverklaringen of -beleidsregels hebben. Wij raden u ten zeerste aan deze te lezen wanneer u gelinkte websites bezoekt. Indien een gelinkte website die u bezoekt geen onderdeel is van de Symantec-groep, zijn wij niet verantwoordelijk voor de content, en het gebruik en de privacyregels van de site.

In het Privacybeleid van Symantec wordt in meer detail beschreven welke soorten informatie wij via de website(s) van Symantec verzamelen, hoe wij die informatie kunnen gebruiken en met wie wij deze kunnen delen. U vindt hierin ook de maatregelen die wij nemen om de bescherming van die informatie te waarborgen. Er zijn ook bepalingen over het specifieke gebruik van persoonlijke gegevens in verschillende contexten. Onze Verklaring ten aanzien van sociale media bevat specifieke bepalingen aangaande sites die gebruikmaken van 'door gebruikers gegenereerde content'.


Wanneer u contact met ons wilt opnemen aangaande uw privacy, of om uw communicatievoorkeuren te wijzigen of de gegevens die wij over u hebben bij te werken of te bekijken, of om uw goedkeuring voor de verzameling, het gebruik of de openbaring van uw persoonlijke gegevens in te trekken, gebruikt u een van de volgende methoden:

 1. U kunt uw contactvoorkeuren wijzigen via de privacyopties op: https://www-secure.symantec.com/custserv/cgi-bin/cs_privacy_dyn.cgi. Zakelijke klanten wordt verzocht de SymAccount te gebruiken voor het aanpassen van contactvoorkeuren.
 2. Klantenondersteuning – telefonisch, per e-mail of per gewone post (zie link voor contactgegevens);
 3. Via de privacyafdeling van Symantec:
  Symantec Corporation - Privacy Lead
  350 Ellis Street
  PO Box 7011
  Mountain View, CA 94043,
  V.S.
  Telefoon: 1 650 527 8000
  E-mail: privacy@symantec.com

Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met het antwoord van Symantec op uw vragen over uw privacyrechten, dan kunt u met TRUSTe contact opnemen.

Contact opnemen

Postadres:
Symantec Corporation -
Privacy Program Office
350 Ellis Street
PO Box 7011
Mountain View, CA 94043
Verenigde Staten

Telefoon:
+1 650 527 8000

E-mail:
privacy@symantec.com


Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met het antwoord van Symantec op uw vragen over uw privacyrechten, dan kunt u contact opnemen met TRUSTe.


Let op: Heeft u vragen over producten of abonnement vragen dan kunt u contact opnemen met onze Klantendienst doorhier te klikken.


Uw voorkeuren wijzigen

Norton
Voor klanten van Norton-producten.


Symantec Website Security Solutions
Om u uit te schrijven voor het ontvangen van informatie over gratis seminars, events en productgerelateerde aanbiedingen.


SymAccount
Voor klanten van Business-producten.


Algemene marketingaanbiedingen
Om u uit te schrijven voor het ontvangen van informatie over seminars, webcasts, releases van producten en speciale aanbiedingen van Symantec Corporation.