Succesverhalen van partners

Deel uw best practices met collega's in de branche. Dien uw verhaal in bij het Symantec Partner Reference Program.

Via het Symantec Partner Reference Program worden wereldwijd die partners onder de aandacht gebracht die met Symantec samenwerken voor de levering van geïntegreerde IT-oplossingen. Door hieraan deel te nemen kunnen partners van Symantec hun successen met anderen delen, met andere partners van Symantec samenwerken en hun organisatie positioneren als leider in de IT-industrie.

Gebruik dit formulier om een dialoog tussen Symantec en uw bedrijf te starten aan de hand waarvan wij uw verhaal aan anderen kunnen communiceren.
Geef uw organisatie voor referentiedoeleinden op
1. Uw gegevens
* = Verplichte velden
* Naam:
Titel:
* Telefoon:
* E-mail:
* E-mail bevestigen:
2. Gegevens van partnerorganisatie * Bedrijfsnaam:
Adres 1:
Adres 2:
Plaats:
Provincie:
Land:
Postcode:
* URL van website:
Aangeboden producten en services
Status in het Symantec-partnerprogramma:
Geef uw klant voor referentiedoeleinden op:
* Bedrijfsnaam van klant:
Adres 1:
Plaats:
Provincie:
Land:
Postcode:
Informatie betreffende het succes van uw klant:

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR HET INDIENEN VAN SUCCESVERHALEN

U geeft Symantec Corporation en de bij haar aangesloten bedrijven ('Symantec') het recht om uw foto('s) en verhaal van hoe een Symantec-product of -service u of uw bedrijf online heeft beschermd of u in staat heeft gesteld belangrijke bestanden of gegevens weer terug te halen (samen 'Uw verhaal'), of gedeelten hiervan, te gebruiken, hiernaar te verwijzen, te kopiëren, ter verheldering aan te passen, te bewerken, te wijzigen, hier afgeleide werken van te maken (inclusief de voorbereiding van een uittreksel), te vertonen, te publiceren en te gebruiken voor reclamedoeleinden of andere gerelateerde promotionele doeleinden in alle media, zonder dat u aanspraak maakt op vergoeding hiervoor. Deze rechten gelden internationaal, zijn vrij van royalties en vereisen geen aanvullende goedkeuring.

U geeft Symantec volledige toestemming en bevoegdheid om uw naam (en gelijkenis, indien u vrijwillig een foto indient) en uw bedrijfsnaam (en bedrijfslogo) voor reclamedoeleinden of andere gerelateerde promotionele doeleinden in alle media te gebruiken, zonder dat u aanspraak maakt op vergoeding hiervoor. U erkent en garandeert dat Uw verhaal waarheidsgetrouw en nauwkeurig is, dat u de auteur en exclusieve eigenaar bent van Uw verhaal en dat u 18 jaar of ouder bent. Indien Uw verhaal materialen omvat waarvan u niet direct de eigenaar bent en die niet onder uw controle staan, verklaart u dat u van de eigenaar van dergelijke materialen, inclusief maar niet beperkt tot alle genoemde en aangehaalde werknemers en vertegenwoordigers van het bedrijf, de volledige bevoegdheid hebt om deze toestemming te verlenen. Symantec bezit alle rechten op, aanspraken op en belangen in alle materialen (waaronder intellectueel eigendom, gelijkenissen en distributierechten) die door of namens Symantec zijn gemaakt, in welke vorm dan ook, inclusief afgeleide vormen.

Niets in deze overeenkomst verplicht Symantec tot plaatsing van uw verhaal op het internet of gebruik ervan voor andere doeleinden.

Uw e-mailadres en telefoonnummer (indien ingediend) worden vertrouwelijk door Symantec behandeld en alleen voor de registratie van uw gegevens met betrekking tot Uw verhaal. Bezoek http://www.symantec.com/about/profile/policies/privacy.jsp voor het privacybeleid van Symantec.
Ik ga akkoord met de voorwaarden en bepalingen.