Partneres suksess

Del best praksis med dine bransjekolleger. Send inn din historie til Symantecs partnerreferanseprogram.

Symantecs partnerreferanseprogram setter fokus på partnere verden over som har forpliktet seg til å samarbeide med Symantec for å levere integrerte IT-tjenester til sine kunder. Gjennom å delta kan Symantec-partnere dele sine suksesshistorier, samarbeide med andre Symantec-partnere og posisjonere sin bedrift som en leder innen IT-industrien.

Bruk dette skjemaet for å starte en dialog mellom Symantec og din bedrift, som vil hjelpe oss å fortelle din historie og legge den frem for andre.
Meld opp din bedrift for referanseaktivitet
1. Din kontaktinformasjon
* = Obligatoriske felter
* Navn:
Tittel:
* Telefon:
*E-post:
*Bekreft e-post:
2. Informasjon om partnerbedriften * Firmanavn:
Adresse 1:
Adresse 2:
Sted:
Fylke:
Land:
Postnummer:
* URL for webområde:
Produkt- og tjenesteutvalg
Symantec Partner-programstatus:
Meld opp din bedrift for referanseaktivitet:
* Kundens bedriftsnavn:
Adresse 1:
Sted:
Fylke:
Land:
Postnummer:
Om din kundesuksess:

VILKÅR OG BETINGELSER FOR INNSENDING AV HISTORIER

Du gir Symatec Corporation og selskapets tilknyttede selskaper ("Symantec") retten til å bruke, referere til, kopiere, modifisere for klarhet, redigere, endre, lage avledete arbeider fra (inkludert utarbeiding av sammendrag), vise, publisere, distribuere og kommunisere bildet ditt eller bildene dine og en historie om hvordan et Symantec-produkt eller en Symantec-tjeneste har beskyttet deg eller din bedrift online, eller gjort deg i stand til å gjenopprette viktige filer eller data (under samlebetegnelsen "Din historie"), eller deler av den, for annonsering eller andre markedsrelaterte formål i ethvert medium, uten ytterligere kompensasjon. Disse rettighetene gjelder over hele verden, er fri for royaltykrav og er uten krav til ytterligere godkjenning.

Du gir Symantec fullstendig tillatelse og myndighet til å bruke, publisere og vise ditt navn (og bilde(r)), hvis du frivillig har sendt inn bilde(r)), ditt firmanavn (og din firmalogo) for annonsering eller andre markedsrelaterte formål i ethvert medium, uten ytterligere kompensasjon. Du erklærer og garanterer at Din historie er sann og korrekt. Du har forfattet den og er eneeier av Din historie, og du er minst 18 år eller eldre. Hvis Din historie omfatter materiell som ikke direkte eies og kontrolleres av deg, erklærer du at du har fått fullstendig myndighet fra eieren av slikt materiell, herunder, men ikke begrenset til, alle firmaets navngitte og siterte ansatte og agenter, samt fra firmaet, til å legge frem dette materiellet. Symantec vil eie alle rettigheter, eiendomsrettigheter og interesser (herunder åndsverksrettigheter, bilder og distribusjonsrettigheter) forbundet med materiell utformet av eller på vegne av Symantec, i alle formater som inneholder eller er derivert fra slikt materiell.

Intet i dette dokumentet innebærer at Symantec har en forpliktelse til å publisere online eller bruke Din historie på noen annen måte.

Din e-postadresse og dine telefonnumre (hvis oppgitt) vil behandles konfidensielt av Symantec, og vil kun benyttes til arkiveringsformål i forbindelse med Din historie. For å se Symantecs retningslinjer for personvern kan du gå til http://www.symantec.com/about/profile/policies/privacy.jsp
Jeg aksepter vilkårene og betingelsene.