Symantec Polska
lista stron
produkty
zakup produktów
pomoc techniczna
Security Response
Pliki do pobrania
partnerzy
informacje o firmie
komentarze


© 1995-2008 Symantec Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone.

Informacje Prawne
Ochrona Danych


Home Computing

Trwałe usuwanie danych

Usunięcie pliku i opróżnienie Kosza nie zawsze okazują się wystarczające. W kwestii poufnych danych oraz zastrzeżonych komponentów oprogramowania ostrożności nigdy nie jest za wiele — skutki zaniedbań często bywają opłakane.

Po pobraniu kilku plików MP3, wygaszaczy ekranu, gier lub programów narzędziowych komputer zaczyna działać nieco wolniej. Użytkownik postanawia wyczyścić niepotrzebne dane i zaczyna od nieużywanego oprogramowania. Usuwa zatem plik, opróżnia Kosz i komputer działa jak nowy! Teraz jednak w miejsce braku wolnego miejsca na dysku pojawia się nowy problem — komunikaty o błędach informujące o braku określonych plików. Przyczyna: podczas usuwania oprogramowania użytkownik nie zastosował właściwej procedury dezinstalacji. Aplikacje działające na platformie Windows pozostawiają ślady w całym systemie, co prowadzi do powstawania błędów, jeśli nie zostaną one prawidłowo usunięte. Istnieją również zasady postępowania podczas trwałego usuwania poufnych dokumentów, plików tymczasowych, historii odwiedzanych stron w Internecie oraz plików cookie.

Usuwanie oprogramowania
Nigdy nie należy usuwać oprogramowania za pomocą umieszczenia jego folderu w Koszu. Można w tym celu użyć narzędzia „Dodaj/usuń programy” (dostępnego po wybraniu opcji Ustawienia\Panel sterowania) dostępnego w systemie Windows. Umożliwia ono poprawne usunięcie wszystkich plików oprogramowania rozproszonych w systemie. Często oprogramowanie posiada własne narzędzia dezinstalacji. W takim przypadku najlepiej jest z nich skorzystać. Do usuwania oprogramowania szpiegowskiego (oprogramowania szpiegującego ukrytego w niewidocznych katalogach) należy użyć przeznaczonych do tego aplikacji.

Usuwanie poufnych dokumentów
Jeśli z komputera korzysta kilka osób lub użytkownik postanawia go sprzedać lub pożyczyć, należy zadbać, aby zawarte w nim poufne dane pozostały niedostępne dla innych. Zwykłe usunięcie danego pliku i opróżnienie Kosza nie gwarantuje, że plik zniknął na zawsze. Istnieją różne sposoby odzyskiwania usuniętych dokumentów nawet po ponownym sformatowaniu dysku twardego. Szczególną ostrożność należy zachować w postępowaniu z danymi osobistymi, bankowymi oraz danymi związanymi z pracą zawodową. Aby trwale usunąć ważne pliki, należy użyć specjalnego oprogramowania.

Wymazywanie plików tymczasowych, historii sieci Web oraz plików cookie
Pliki tymczasowe są użyteczne, ale mogą być również wykorzystane do szpiegowania użytkownika. Zawierają one informacje o witrynach sieci Web odwiedzanych przez użytkownika i otwieranych przez niego dokumentach. Niektóre aplikacje, na przykład program Word, tworzą tymczasową kopię używanego pliku pozwalającą na jego szybkie zapisanie. W niektórych przypadkach pliki te pozostają dostępne po usunięciu dokumentu oryginalnego. Również niektóre elementy odwiedzanych witryn sieci Web są zapisywane na dysku twardym komputera w celu umożliwienia szybszego ładowania tych stron podczas następnej wizyty. Historia stron sieci Web oraz pliki cookie umożliwiają wyświetlenie wszystkich szczegółów dotyczących odwiedzin użytkownika w Internecie. Aby zabezpieczyć się przed wykorzystaniem tych plików przez inne osoby, można je usunąć za pomocą narzędzia Oczyszczanie dysku dostępnego w systemie Windows. Należy również regularnie usuwać zawartość katalogu C:\windows\temp\ (lub C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Temp\).

Innym sposobem trwałego usunięcia plików jest wybranie w Panelu sterowania opcji Opcje internetowe i kliknięcie przycisku usuwającego tymczasowe pliki internetowe. Za pomocą tej samej karty można również wymazać historię odwiedzonych stron sieci Web. Pliki cookie są przechowywane w katalogu C:\Windows\Cookies. Należy regularnie wymazywać zawartość tego folderu.

Użytkownicy zaawansowani mogą również oczyścić plik „wymiany”, aby zatrzeć wszelkie ślady pozostawione na dysku twardym. System Windows używa tego pliku jako pamięci wirtualnej. Może on zawierać ostatnio używane oprogramowanie lub nawet niektóre z haseł użytkownika. Aby usunąć zawartość tego pliku, należy użyć specjalnego oprogramowania.

Burçin Gerçek