OM SYMANTEC

  • Lägg till

Nyheter

State of the Data Center-presspaket

state of data center

2012 års State of the Data Center-rapport är baserad på input från 2 453 IT-proffs från organisationer i 32 länder. Enkäten belyser underliggande faktorer inom datacenterkomplexitet, aktuell inverkan på branschen samt IT-branschens senaste initiativ för att minimera problemen. 79% av dem som besvarat enkäten rapporterade en ökande datacenterkomplexitet Trots att komplexitet kan vila på ett stort antal olika faktorer, anger de svarande implementering av en informationsstyrningsstrategi som den viktigaste åtgärd organisationer vidtar för att möta växtvärk inom datacentran. Enkätresultaten betonar vikten av att vidta steg för att på ett intelligent sätt hantera organisationella resurser i syfte att bromsa verksamhetskostnader och kontrollera informationstillväxt.

LÄR DIG MER
VMWorld

VMworld 2012-presspaket

Symantecs integreringar med VMware ger ett effektivare skydd och lösningar med högre prestanda. Mer information
Ponemon: Kostnaderna för dataintrång 2013

Ponemon: Kostnaderna för dataintrång 2013

Symantec och Ponemon Institute presenterar 2013 års rapporter om kostnaderna för dataintrång.
Mer information
Internet Security Threat Report

Rapport om Internetrelaterade säkerhetshot (ISTR)

En av världens mest omfattande datakällor kring internetrelaterade hot. Mer information