OM SYMANTEC

 • Lägg till

Sekretesspolicy för Norton Community Watch

Skapades: 5 augusti 1999

Senast uppdaterad: 16 april 2010

Vad är Norton Community Watch?

Med Norton Community Watch kan användare av Norton-säkerhetsprodukter över hela världen hjälpa till att skynda på identifiering och ytterligare förkorta leveranstiden för skydd mot nya säkerhetsrisker som försöker angripa datorn. Programmet samlar in vald säkerhets- och programinformation och skickar informationen till Symantec som analyserar och identifierar nya hot och deras ursprung, och den hjälper även till att förbättra användarsäkerheten och produktfunktionaliteten.

Hur kan Norton Community Watch hjälpa mig?

Genom att delta i programmet Norton Community Watch kan du

 1. delta i uppbyggnaden av ett bättre och kraftfullare skydd mot de senaste, oupptäckta hoten.
  Symantec analyserar dina data och data från andra användare i Norton Community. Vår teknik använder avancerade algoritmer för att beräkna en säkerhetsgradering för varje fil som laddas ner, installeras eller körs. Användare av Norton-säkerhetsprodukter får fördelarna med den här nya innovativa tekniken när en Norton-produkt
  1. blockerar nedladdningar med Download Insight. Norton visar dig om din nedladdning är säker, en risk eller något mitt emellan. Dessutom – om din nedladdning inte är säker tar våra produkter omedelbart itu med problemet.
  2. Ger förbättrad heuristik så att det blir lättare att upptäcka hot och antalet felaktiga träffar minskar.
  3. Snabbare genomsökningar med Norton Insight. De filer som redan skickats in, analyserats och godkänts via Norton Community Watch genomsöks inte på datorn. Istället används resurserna till andra uppgifter i systemet.
  Ta en titt på vår Norton Protection Blog (länk: http://community.norton.com/t5/Norton-Protection-Blog/The-New-Model-of-Consumer-Protection-Quorum/ba-p/126699#A344) om du vill ha mer information om den här tekniken.


 2. Delta i kampen mot brottslighet på Internet! Symantec arbetar för att göra Internet till en säkrare plats för arbete, surfning och fritid. När du bidrar med viktiga säkerhets- och programdata bidrar du till den kunskap som krävs för att identifiera nya hot och blockera dem innan de kan skada våra datorer.

Hur gör Norton Community Watch Internet till en säkrare plats?

Symantec identifierar och blockerar nya säkerhetshot genom att analysera de data som samlats in och tagits emot via Norton Community Watch från miljontals användare. Symantec utgår ifrån de data som samlats in och använder sig av ryktesattribut (exempelvis när en fil först sågs och det antal Norton Community Watch-användare som använder en fil) för att beräkna en säkerhetsgradering för alla filer från medlemmarna i Norton Community Watch. När du har laddat ner en fil undersöks dess rykte i Download Insight och om filen inte är säker blockeras den innan den körs på din dator. När den sammanlagda erfarenheten hos miljontals användare används för att avgöra hur säker en fil är får du bättre skydd och brottsligheten på Internet försvåras.

Vilka data samlar Norton Community Watch in från min dator?

Norton Community Watch samlar in och skickar följande typer av säkerhets- och programdata till Symantec:

 1. Ej körbara filer och flyttbara, körbara filer som identifieras som skadliga
 2. URL-adresser till webbplatser som du har besökt och som din Norton-produkt bedömer som potentiellt vilseledande
 3. URL-adressen till den webbplats du besökte senast innan en nedladdad säkerhetsrisk installerades på din dator
 4. Information om processer och program som körs på din dator, samt vilka som körs när en misstänkt säkerhetsrisk upptäcks, och/eller
 5. Exempel på data som skickas från din dator som svar på en misstänkt säkerhetsrisk.

Du kan se alla data som skickas till Symantec via Norton Community Watch genom att gå till säkerhetshistoriken för din Norton-produkt och välja Norton Community Watch i listrutan.

Samlar Norton Community Watch in några personuppgifter från min dator?

Symantec vidtar åtgärder för att undvika att personuppgifter samlas in från din dator. När det är möjligt anonymiseras data som samlats in av Norton Community Watch innan de förs över till Symantec. Däremot kan insamlade data innehålla:

 • Ditt användarnamn, som inte bör kunna användas för att identifiera dig personligen om du har valt ett alias för att skydda din identitet, och
 • identifierbara personuppgifter som potentiella säkerhetsrisker hämtar, eller försöker hämta, från din dator utan din tillåtelse.

Hur blir jag medlem i Norton Community Watch?

Det finns två sätt att bli medlem i Norton Community Watch:

 1. Se till att kryssrutan Norton Community Watch är markerad när du installerar din Norton-produkt.
 2. Välj fliken Övrigt i alternativet Inställningar för din produkt. Kontrollera att alternativet Norton Community Watch är aktiverat. Genom att använda den här inställningen kan du också inaktivera Norton Community Watch.

Hur gör jag om jag ändrar mig efter att ha blivit medlem i Norton Community Watch?

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i Norton Community Watch. Välj fliken Övrigt i alternativet Inställningar i din Norton-produkt om du vill göra detta. På fliken Övrigt avaktiverar du alternativet Norton Community Watch.

Hur använder Symantec de data som samlats in via Norton Community Watch?

Symantec använder insamlade data för att

 1. identifiera källan till möjliga säkerhetsrisker
 2. förbättra Symantecs produkters förmåga att upptäcka skadligt beteende, vilseledande webbplatser, crimeware och andra former av säkerhetshot på Internet
 3. ge Symantecs kunder bättre skydd i framtiden och
 4. skapa statistik som hämtats från informationen för att spåra och publicera rapporter om säkerhetsrisktrender.

Symantec kan redovisa den insamlade informationen om Symantec uppmanas att göra detta av en myndighetsperson i enlighet med tillämplig lagstiftning eller under en stämning eller annan juridisk process. I syfte att öka medvetenhet om, identifiering av och förebyggande av säkerhetsrisker på Internet kan Symantec dela viss information med forskningsinstitut och andra leverantörer av säkerhetsprogram.


Symantec sammanställer inte den information som lagras av Norton Community Watch med någon som helst annan information, kontaktlistor eller prenumerationsinformation som samlas in av Symantec i marknadsföringssyften.

Hur lagrar Symantec de data som samlats in via Norton Community Watch?

Alla Norton Community Watch-data lagras på ett säkert sätt och kan inte kopplas till några identifierbara personuppgifter.


Insamlade data kan komma att överföras till Symantec-gruppen i USA eller andra länder där gällande lagar för dataskydd är mindre strikta än i din egen region (inklusive EU), men Symantec har vidtagit åtgärder så att den insamlade informationen erhåller en korrekt skyddsnivå om den skulle överföras.

Giltig från: 9 september 2009
Senast uppdaterad: 16 april 2010


Integritetsdokument för Norton AntiSpam

Vad är Norton AntiSpam?

Norton AntiSpam skyddar din inkorg från skräppost. Oönskad e-post filtreras bort och kommunikationen på Internet blir säkrare och roligare. Programmet använder samma teknik som många stora företag använder för att effektivt blockera oönskad, skadlig eller vilseledande e-post.


När du använder Norton AntiSpam kan du välja att skicka de meddelanden som har klassificerats fel till Symantec för att antingen rapportera dem som skräppost eller att de felaktigt har identifierats som skräppost.

Vilka typer av data samlas in av Symantec via Norton AntiSpam?

När du skickar e-postmeddelanden som du vill rapportera som skräppost eller som felaktigt har identifierats som skräppost till Symantec via Norton AntiSpam, tar Symantec emot och samlar in de data som dina meddelanden innehåller. Dessa e-postmeddelanden kan innehålla identifierbara personuppgifter. Dessa e-postmeddelanden kommer endast att skickas till Symantec via Norton AntiSpam med din tillåtelse. De kommer inte att skickas automatiskt.

Hur kommer Symantec att använda de felklassificerade e-postmeddelanden som jag skickar?

Om du skickar sådana meddelanden till Symantec via Norton AntiSpam, kommer Symantec endast att använda dem i syfte att förbättra sin teknik för att identifiera skräppost. Symantec kommer inte att koppla ihop dessa e-postmeddelanden, eller uppgifter i dem, med andra identifierbara personuppgifter. Symantec kommer att analysera dem och förbättra sin teknik för att identifiera skräppost och därmed ge sina kunder bättre skydd.


Symantec kan redovisa den insamlade informationen om Symantec uppmanas att göra detta av en myndighetsperson i enlighet med tillämplig lagstiftning eller under en stämning eller annan juridisk process. I syfte att öka medvetenhet om, identifiering av och förebyggande av säkerhetsrisker som sprids via e-post, kan Symantec dela viss information med forskningsinstitutioner och andra leverantörer av säkerhetsprogram. Symantec kan även använda statistik som hämtats från informationen för att spåra och publicera rapporter om skräppost- och säkerhetsrisktrender.

Hur lagrar Symantec de e-postmeddelanden som skickas via Norton Antispam?

All information lagras på ett säkert sätt och kopplas inte till några identifierbara personuppgifter. Symantec sammanställer inte de data som samlas in av Norton AntiSpam med några andra data, kontaktlistor eller prenumerationsinformation som samlas in av Symantec i marknadsföringssyften.


Insamlade data kan komma att överföras till Symantec-gruppen i USA eller andra länder där gällande lagar för dataskydd är mindre strikta än i din egen region (inklusive EU), men Symantec har vidtagit åtgärder så att den insamlade informationen erhåller en korrekt skyddsnivå om den skulle överföras.

Giltig från: 16 april 2010
Senast uppdaterad: 16 april 2010


Integritetsdokument för Error Management

Om din Norton-produkt upptäcker ett problem kan du bli tillfrågad om du vill skicka en rapport om problemet från din dator till Symantec via funktionen Error Management.

Vilka typer av data samlas in av Symantec via Error Management?

 1. Om din Norton-produkt stöter på ett problem och du väljer att skicka en rapport via funktionen Error Management, kan rapporten innehålla information om både Norton-produktens och din dators status när problemet inträffade. Statusinformationen om din dator kan omfatta systemspråk, land som valts för datorn och version av operativsystem som används på datorn,
 2. de processer som körs, deras status och prestandainformation samt
 3. information från filer och mappar som var öppna när Norton-produkten upptäckte problemet.

Rapporten kan innehålla identifierbara personuppgifter om sådana fanns i filerna eller mapparna eller ingår i namnen på filerna eller mapparna som var öppna när Norton-produkten upptäckte problemet. Informationen kommer endast att skickas till Symantec med din tillåtelse, den kommer inte att skickas automatiskt.

Hur kommer Symantec att använda de data som samlats in via Error Management?

De data som samlas in via Error Management används av Symantec för att korrigera problemet och förbättra Symantecs produkter. Symantec kan redovisa den insamlade informationen om Symantec uppmanas att göra detta av en myndighetsperson i enlighet med tillämplig lagstiftning eller under en stämning eller annan juridisk process. Om ett fel upptäcks på grund av en säkerhetsrisk, kan Symantec i vissa fall dela vissa data med forskningsinstitut och andra säkerhetsprogramleverantörer i syfte att öka medvetenhet om, identifiering av och förebyggande av risken. Symantec kan även använda statistik som hämtats från informationen för att spåra och publicera rapporter om säkerhetsrisktrender.

Hur kommer Symantec att lagra den information som samlats in via Error Management?

Informationen kommer att lagras på ett säkert sätt, och kommer inte att kopplas till några identifierbara personuppgifter. Symantec sammanställer inte de data som samlas in av Error Management med några andra data, kontaktlistor eller prenumerationsinformation som samlas in av Symantec i marknadsföringssyften.
Insamlade data kan komma att överföras till Symantec-gruppen i USA eller andra länder där gällande lagar för dataskydd är mindre strikta än i din egen region (inklusive EU), men Symantec har vidtagit åtgärder så att den insamlade informationen erhåller en korrekt skyddsnivå om den skulle överföras.

Kontakta oss

Vanlig post:
Symantec Corporation -
Privacy Program Office
350 Ellis Street
PO Box 7011
Mountain View, CA 94043
USA

Telefon:
+1 650 527 8000

E-post:
privacy@symantec.com


Om du av någon anledning inte är nöjd med Symantecs hantering av din förfrågan gällande din rätt till sekretess kan du kontakta TRUSTe.


Observera att om din fråga är produkt relaterad, klicka då här för support.


Ändra dina inställningar

Norton
För kunder med Norton-produkter.


Symantec Website Security Solutions
Avsluta prenumerationen på information om kostnadsfria seminarier, evenemang och produktrelaterade erbjudanden.


SymAccount
För kunder med företagsprodukter.


Allmänna marknadsföringserbjudanden
Avsluta prenumerationen på information om seminarier, webbutsändningar, produktlanseringar och specialerbjudanden från Symantec Corporation.