OM SYMANTEC

 • Lägg till

Fullständiga sekretessbestämmelser

Dina sekretessrättigheter

Senast uppdaterad: 12 augusti 2013
[Uppdatering] Den 1 juni 2013 uppdaterade vi vår insamling, användning eller spridning av data i avsnittet om cookies (3.2) och underavsnitten (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6).
[Uppdatering] Den 5 december 2012 uppdaterade vi våra metoder för insamling och användning av data (avsnitt 3.1) och lade till nya cookies (avsnitt 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5).
I de här bestämmelserna beskrivs de typer av information vi samlar in via Symantecs webbplatser enligt framställningen nedan, hur vi kan komma att använda informationen och med vilka vi eventuellt delar den. Våra sekretessbestämmelser beskriver också de åtgärder vi vidtar för att skydda informationen. Vi berättar även hur du kan kontakta oss för att uppdatera din information, ta bort ditt namn från listor för e-postutskick eller få svar på eventuella frågor om Symantecs sekretessarbete.
TRUSTe: Klicka för att bekräfta Symantec har fått utmärkelsen Privacy Seal från TRUSTe, vilket innebär att dessa sekretessbestämmelser och metoder har granskats av TRUSTe så att de efterföljer TRUSTe:s programkrav, inklusive öppenhet, redovisningsskyldighet och val gällande insamling och användning av din personliga information. TRUSTe certifierar webbplatserna www.symantec.com i Nordamerika, www.symanteccloud.com och Norton-domänerna. TRUSTe-programmet omfattar inte information som kan samlas in via nedladdningsbar programvara. TRUSTe:s uppdrag, som fristående tredje part, är att ge konsumenter och företag över hela världen ett större förtroende för webben via trygghetssymbolen för sekretess och innovativa förtroendelösningar. Du kan kontakta Symantec direkt via något av de sätt som nämns längst ner i detta meddelande. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du kontakta TRUSTe här.
Trygghetssymbolen TRUSTe innebär att vi informerar dig om:
 • Vilka personuppgifter vi samlar in, sparar, följer upp eller använder
 • Vilka vi låter ta del av den informationen
 • Hur du kan få felaktiga uppgifter rättade
De här sekretessbestämmelserna gäller för alla webbplatser som ägs av Symantec och som visar Symantec- eller Norton-logotypen, med undantag för de platser som hänvisas till i avsnitt 1.2 nedan och webbplatser som hanteras av tredje part och som har rätt att visa Symantecs namn och/eller företagslogotyp.

1.0 Översikt över sekretessbestämmelser och relaterade dokument

1.1 Innehåll

Det finns relaterade dokument som kompletterar de här sekretessbestämmelserna. Observera att det här dokumentet gäller vid eventuell inkonsekvens mellan dessa:
 • Sammanfattning av sekretesspolicy: Detta är en kort och enkel sammanfattning av vårt sekretesskydd. Vid en eventuell inkonsekvens gäller dessa sekretessbestämmelser.
 • Sekretesspolicy för sociala medier. Detta är en policy för sekretess gällande den information som finns på webbplatser med användargenererat innehåll och tjänster som Symantec ibland erbjuder. Den hanterar de frågor som särskilt rör platser där Symantec inte genererar innehållet utan låter användare och kunder skapa innehåll.
 • Meddelanden om sekretesspolicy för produkter och tjänster: Symantec har meddelanden som handlar om den speciella insamling och användning av personuppgifter som sker när användare prenumererar på, köper eller använder våra program eller tjänster; dessa är beroende av tekniken bakom och syftet med sådana produkter och tjänster. I dessa fall reglerar särskilda meddelanden om sekretesspolicy insamlingen, användningen, spridningen och lagringen av personuppgifter:
 • Sekretesspolicy för LiveUpdate: På grund av det sätt som LiveUpdate samlar in information på och den typ av information som programmet samlar in, har LiveUpdate en egen sekretesspolicy.
 • Sekretesspolicy för Norton Community Watch: Det här är en policy för insamlandet av den information som användarna lämnar till Norton Community Watch: Den tar upp frågor gällande insamlandet av information och personuppgifter.
 • Sekretesspolicy för Norton Online Family: Det här är en sekretesspolicy med hänsyn till insamlandet och användningen av personlig information för tjänsterna i OnlineFamily.Norton.
Symantec har en global policy som utgör grunden för sekretesskyddet för all personlig information som används av Symantec över hela världen. I policyn fastställs Symantecs verksamhetsprinciper för hantering av sekretess.
Policyerna omfattar följande:
 • De gäller all personlig information som samlas in, både elektroniskt och manuellt, av Symantec. Kraven för policyn kompletteras av affärsspecifika sekretessprocesser.
 • Policyn gäller för Symantecs anställda, ledning och chefer samt dess dotterbolag över hela världen.

3.1 Insamling och användning av personuppgifter

Du kan välja att uppge personuppgifter på våra webbplatser. Nedan följer en förteckning över de sätt som du kan uppge information på och vilka typer av information du kan lämna. Vi berättar också lite om hur vi kan komma att använda informationen.

Kontakta oss
Om du kontaktar oss via länken Kontakta oss på våra webbplatser kan du bli ombedd att uppge information som namn, e-postadress och telefonnummer så att vi kan svara på dina frågor eller kommentarer. Vi kan även komma att använda den information du lämnar för att bedöma kvaliteten på våra produkter.

Begär en offert
Om du skickar en offertförfrågan till oss blir du ombedd att uppge information som namn, e-postadress, telefonnummer och detaljer om den aktuella produkten. Vi använder informationen för att sammanställa och skicka ut offerten till dig. Du kan även välja att skicka ytterligare synpunkter och förfrågningar via fritextrutan.

Köpa, registrera eller prenumerera på en produkt eller tjänst eller skapa ett konto
Om du skickar en order till oss via internet ombeds du att uppge information som är nödvändig för att genomföra transaktionen, t ex namn, adress och kreditkortsnummer. Detta krävs också för att du ska kunna köpa och ladda ner produkter, få tillgång till service och teknisk support samt på andra sätt använda valda produkter och tjänster. Det kan även röra sig om teknisk information om din dator och trafikinformation angående din internetanslutning. Du kan dessutom bli ombedd att skapa ett konto hos oss för att kunna hämta programvara, få uppgraderingar och uppdateringar som du är berättigad till, konfigurera produkter och tjänster samt få rapporter och information om sådana produkter och tjänster osv. Du kan då behöva uppge information som e-postadress, fysisk adress, snabbmeddelandeadress och IP-adressintervall. Bearbetning och överföring av information är begränsad till följande syften: expediering av dina beställningar/kontrakt, förlängning/leverans av produktuppdateringar/prenumerationstjänster eller licenser, produkt-/tjänstregistrering, aktivering och konfiguration, bearbetning av önskade ändringar på begäran, eventuell kundsupport och teknisk support som du kan begära, bearbetning av licensförnyelse på begäran, automatisk bearbetning av licensförnyelse om du väljer automatisk förnyelse av prenumeration på programlicens samt interna granskningar (regelefterlevnad) och förhindrande av bedrägeri.

Begär teknisk support
Om du begär teknisk support via webben ber vi om information för att kunna genomföra transaktionen: ditt namn, adress och information om hårdvara, programvara samt vilken typ av problem du har. Om så behövs för att underlätta leveransen av teknisk support kan det även hända att vi med din tillåtelse genomför en interaktiv session under vilken en av Symantecs tekniker tar kontroll över din dator. Under sådana sessioner samlar vi endast in den information som krävs för att genomföra densamma. Information om tekniska problem kan lagras i syfte att erbjuda dig bättre support. Den information och kunskap som samlas in under sådana supportärenden är inte kopplad till dig personligen men kan göras tillgänglig för tekniker och produktspecialister för att hjälpa oss förbättra våra produkter eller tillhandahålla liknande lösningar på liknande tekniska problem som andra Symantec-kunder råkar ut för.

Kommunikation för marknadsföring
Utöver vad som anges ovan kan vi också använda dina uppgifter för att informera dig om produkter och tjänster som du kan ha nytta av. Kontaktinformation som telefonnummer och e-postadress kan användas för att kontakta dig. Du har rätt att avsäga dig den här typen av information. Om du inte vill att vi använder dina uppgifter i sådana syften kan du avböja det genom att markera/avmarkera (vilket alternativ som passar) särskilda rutor på de webbsidor och/eller formulär där vi samlar in dina uppgifter. Du har också rätt att när som helst ändra dina kommunikationsval enligt beskrivningen i avsnitt 4.2 nedan.

Bli medlem i ett webbplatsforum eller ett nätverk
Symantec tillhandahåller forum, webbplatser och relaterade informationstjänster som stöd för våra kunder när de använder våra produkter och tjänster, för diskussion av tekniska frågor samt för utbyte av erfarenheter och kunskap. Vi samlar in information som namn och e-postadress och lagrar information om dina önskemål beträffande visning eller placering av relevant information. Detta görs för att du ska få tillgång till sådana informationstjänster, för att vi ska kunna skapa innehåll som är relevant för dig och för att förbättra din upplevelse på webbplatsen, bland annat genom att du får hjälp att snabbt hitta program, tjänster och produktinformation som är viktig för dig. Vi använder informationen som samlas in från webbplatserna till att förbättra våra produkter och tjänster. Du bör tänka på att all information som du uppger i offentliga forum kan läsas, samlas in och användas av andra som har tillgång till dessa. Du kan be oss att ta bort din personliga information från ett forum genom att kontakta oss på privacy@symantec.com. I vissa fall kan vi inte ta bort dessa uppgifter. Om så är fallet meddelar vi dig och uppger orsaken till detta.

Prenumerera på nyhetsbrev, få produktmeddelanden eller tekniska varningsmeddelanden
Du kanske vill få information om virusvarningar, produktuppgraderingar, nya produkter och tjänster, forskning om framtida produktidéer och förbättringar samt nyhetsbrev och informativa e-postmeddelanden. I så fall ber vi dig uppge namn och e-postadress. Om vi avser att använda informationen i fler syften än att kontakta dig så informeras du om detta i samband med att du ombeds uppge kontaktinformationen.

Transaktionsmeddelanden via e-post
Vi kan ibland skicka transaktionsmeddelanden via e-post, t ex orderbekräftelser eller servicerelaterad information. Eftersom sådana e-postmeddelanden inte räknas som reklam kan du inte säga upp prenumerationen på dem.

Delta i tävlingar, få produkt- eller serviceinformation samt information om erbjudanden eller kampanjer
Om du vill ha information om tävlingar, kampanjer och specialerbjudanden som kan intressera dig ber vi dig eventuellt uppge namn, adress och e-postadress samt bekräfta att du är myndig enligt gällande lagstiftning där du bor. Du kan bli ombedd att lämna ytterligare information för att vi enklare ska kunna förstå dina, och eventuellt ditt företags, behov, erfarenheter och åsikter samt dina erfarenheter eller synpunkter i syfte att kvalificera dig till sådana tävlingar eller kampanjer. Vi använder även dina personuppgifter till att dela ut priser om det blir aktuellt. Om vi avser att använda informationen till något utöver att kontakta dig, informeras du om detta i samband med att du ombeds uppge sådan kontaktinformation.

Ge oss din åsikt, feedback eller testa program
Vi kanske ber dig redogöra för dina åsikter och lämna feedback angående vår programvara och våra tjänster. Detta är för att hjälpa oss utveckla bättre produkter och tjänster som uppfyller dina behov. Du kan då bli ombedd att uppge e-postadress, namn, adress, yrke och namn på din organisation, om du inte redan har gjort det, utöver dina åsikter och din feedback.

Lediga tjänster
Du har möjlighet att skicka ditt CV och annan information via internet om du vill söka jobb på Symantec. Den information du lämnar i samband med att du söker jobb lagras i en databas som hanteras av en extern tjänsteleverantör. Vi har anlitat denna för att få hjälp med aktiviteter som rör rekrytering. Vår tjänsteleverantör har enbart rätt att använda informationen i samband med att de fungerar som värd för, hanterar och underhåller vår databas med meritförteckningar. Vi använder den information du skickar in för att bedöma ditt intresse och kontakta dig om eventuell anställning inom företaget.

Tipsa en vän
Om du väljer att använda vår tjänst för att tipsa en vän om vår webbplats ber vi dig uppge vederbörandes namn och e-postadress. Vi kommer att skicka ett automatiskt e-postmeddelande till din vän med en inbjudan att besöka webbplatsen. Symantec lagrar inte din väns namn eller e-postadress efter det att vi har skickat e-postmeddelandet. Observera att tjänsten inte är tillgänglig i områden där den här typen av hänvisningar är olaglig, t ex inom EU.

Information från andra källor
Information vi samlar in från dig kan aggregeras med information som vi får från tredje part.

Dataaggregering
Generellt kan vi kombinera och aggregera data som vi får från olika källor, inklusive men inte enbart användargenererade profiler, cookies, e-postanalys m m.

Du bestämmer själv om du vill gå vidare med en aktivitet som kräver att du lämnar personuppgifter. Men om du inte vill lämna den information vi efterfrågar är det inte säkert att transaktionen kan genomföras eller att funktionerna på webbplatsen kan garanteras (om informationen är nödvändig för att genomföra transaktionen eller för funktionerna på webbplatsen).

Om cookies

Cookies är små textfiler som sparas på din dator när du besöker en webbplats eller öppnar vissa e-postmeddelanden. De används i regel för att webbplatser ska fungera eller fungera bättre och för att ge ägarna till webbplatserna verksamhets- och marknadsföringsinformation. Med hjälp av cookies kan informationen som du ser på en webbplats anpassas efter dina webbläsarinställningar, till exempel språk och geografisk plats. Mer detaljerad information om cookies finns på www.allaboutcookies.org.
Om du vill avanmäla dig från beteendebaserad reklam från nätverk som följer Network Advertising Initiative så går du in på www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Symantecs användning av cookies

De cookies som används på den här webbplatsen tillhör någon av följande kategorier:
Absolut nödvändiga cookies. Dessa cookies samlar inte in någon information om dig som kan användas i marknadsföring eller för att spåra din navigering på andra webbplatser.
Prestanda. Dessa cookies samlar inte in någon information om dig som kan användas i marknadsföring, för att spåra din navigering på andra webbplatser eller för att skicka riktad reklam till dig. Dessa cookies samlar in information om hur besökare använder vår webbplats, exempelvis vilka sidor de oftast går till och huruvida de får felmeddelanden från webbsidor. Dessa cookies samlar inte in information som identifierar dig.
Funktionscookies. Vi använder inte funktionscookies för att utsätta dig för reklam från andra webbplatser. Med dessa cookies kan webbplatsen identifiera vissa funktioner i din enhet, t ex om du använder en mobil för att navigera, och komma ihåg val du gör (t ex ditt användarnamn, språk och region) och erbjuda utökade, mer anpassade funktioner. Sådana här cookies kan användas för att komma ihåg ändringar av textstorlek, teckensnitt och andra inställningar på en webbsida som går att anpassa. De kan användas för att tillhandahålla tjänster du har begärt, som att se en video, starta en chattsession eller kommentera en blogg. Den här typen av cookies kan inte spåra webbläsaraktiviteter på andra webbplatser.
Målcookies. Målcookies på våra webbplatser är länkade till tjänster som tillhandahålls av tredje part. Denna tredje part tillhandahåller dessa tjänster i utbyte mot att parten bekräftar att du har besökt vår webbplats.
Om du har registrerat din produkt och skapat ett Norton Account så matchar vi den information som har samlats in från dina cookies med annan information som du har lämnat om dig själv och som finns sparad i ditt Norton Account, eller som vi på annat sätt har samlat in om dig för de ändamål som anges i de här sekretessbestämmelserna.
Du kan justera inställningarna i din webbläsare så att den inte accepterar cookies. Om du har besökt våra webbplatser tidigare kan du också behöva ta bort befintliga cookies från webbläsaren.
Många av våra cookies är funktionscookies och några av dem hanteras för vår räkning av tredje part. Du kan kontrollera hur dessa cookies används via dina webbläsarinställningar, men om du inaktiverar cookies så kanske vi inte kan erbjuda dig support och vissa tjänster. Det kan också hända att vi inte kommer ihåg dina inställningar eller att du inte vill ha en viss tjänst.
Cookie Alternativ för avanmälan från tredje part
Akamai 01AI http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
AppNexus http://appnexus.com/platform-policy#choices
Atlas Solutions https://choice.live.com/AdvertisementChoice/Default.aspx
Commission Junction Webbläsarinställningar
Google http://www.google.com/ads/preferences/plugin/
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
iCrossing Webbläsarinställningar
IgnitionOne Webbläsarinställningar
Omniture Test & Target:
es
mbox
tt
http://www.omniture.com/en/privacy/optout/tnt
Searchlight Webbläsarinställningar
Specific Media http://specificmedia.com/privacy
Tube Mogul http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
Yahoo! Webbanalys https://reports.web.analytics.yahoo.com/optout,OptOut.vm
Cookie Alternativ för avanmälan från första part
Dtm_token (Dotomi) http://dtmc.norton.com/adinfo/adchoices_fpc.html?cid=2474&cname=Symantec&cmagic=0bf727&clogo=symantec.png

Andra alternativ för avanmälan

Absolut nödvändiga cookies

Syften

 • Spåra dina inloggningar
 • Lägga varor i din kundvagn
 • Komma ihåg information som anges i formulär på internet när du navigerar till olika sidor under en och samma webbläsarsession

Absolut nödvändiga cookies

 • ASP.NET_SessionId
 • CartGuid
 • lifb1d8525d94d660bc8f92b8419fd5ae1 (dynamiskt namn)
 • showexpert

Prestandacookies

Syften

 • Webb- och videoanalys
 • Fastställa vilken server som levererar innehåll till dig
 • Spåra aktiva sessioner
 • Fastställa om cookies är aktiverade
 • Mäta besökares svarstider
 • Fastställa hur många gånger du har besökt oss och vilka produkter som köptes till vilket pris

Prestandacookies (första part)

 • _g_c
 • _g_u
 • Akamai_ AnalyticsMetrics_clientId
 • AkamaiAnalytics_BrowserSessionId
 • AkamaiAnalytics_VisitCookie
 • AkamaiAnalytics_VisitIsPlaying
 • AkamaiAnalytics_VisitLastCloseTime
 • AkamaiAnalyticsDO_bitRateBucketsCsv
 • AkamaiAnalyticsDO_visitMetricsCsv
 • AkamaiAnalyticsDO_visitStartTime
 • bizProdScrollVertical
 • clientLastHTimes
 • clientLastPTimes
 • Enterprise
 • last_topic_viewed
 • mbox
 • NREUM
 • s_cc
 • s_pers
 • s_sess
 • s_sq
 • s_sv_112_p1
 • s_sv_112_s1
 • s_vi
 • SESSfb1d8525d94d660bc8f92b8419fd5ae1 (dynamiskt namn)
 • v1st

Prestandacookies (tredje part)

Värd Cookie
.ic-live.com Sid1168
.ic-live.com icpid
beacon-1.newrelic.com JSESSIONID
sales.liveperson.net HumanClickSiteContainerID_71097838
tubemogul.com _tmid
korrelate.net adsuu

Funktionscookies

Syften

 • Tillhandahålla support via proaktiva chattsamtal
 • Spara valutaval
 • Spara land och språk för sidan
 • Spara den språkversion du har valt
 • Spara den poddsändningskanal som besökaren har valt
 • Identifiera initial bandbreddskapacitet
 • Identifiera mobilitet och omdirigering
 • Identifiera Geo IP-information
 • Identifiera källan till den marknadsföringskampanj via vilken användare har kommit

Funktionscookies (första part)

 • filter_state_
 • IS3_GSV
 • IS3_History
 • lpCloseInvite
 • marketing (för att identifiera kampanjens källa)
 • userlocale

Funktionscookies (tredje part)

Värd Cookie
Sales.liveperson.net HumanClickCHATKEY
Sales.liveperson.net HumanClickKEY
Sales.liveperson.net LivePersonID

Målcookies

Syften

 • Erbjuda whitepaper och chattar baserat på besöksfrekvens, besökta sidor och annan aktivitetsinformation som inhämtas under ett flertal sessioner.
 • Identifiera din region via din IP-adress.
 • Lägga till en do-not-track-cookie för europeiska användare.
 • Spåra webbeteende på Symantecs webbplatser, t ex interaktion kring kampanjer; kundvagnsaktiviteter; klickningar på vissa länkar, inklusive men inte begränsat till videor, whitepaperrapporter, chattknappar och interaktion i sociala medier m m, för att ge dig en mer anpassad webbupplevelse och förbättra marknadsföringen av våra produkter och tjänster.
 • Visa popup-meddelanden om att ladda ner whitepaperrapporter eller chatta med en säljare.
 • Visa webbannonser när du har besökt våra webbplatser eller öppnat ett e-postmeddelande. Användare kan förhindra spårning genom att klicka på knappen för detta i vissa webbannonser, utöver de alternativ som beskrivs i avsnitt 3.2.
 • Visa annonser när du har besökt våra webbplatser eller öppnat ett e-postmeddelande.

Målcookies (första part)

 • adnx
 • dtm_token
 • mkto_trk

Målcookies (tredje part)

Värd Cookie
.tubemogul.com _tmpi
com-verisign.netmng.com evo5_VERISIGN
http://www.googleadservices.com/pagead/ conversion.js
IgnitionOne IgnitionOne

Absolut nödvändiga cookies

 • Inga på denna webbplats.

Prestandacookies

Syften

 • Webbanalys
 • Identifiera via vilken kampanj eller delkampanj du kom till våra webbplatser
 • Identifiera via vilken annons du kom till våra webbplatser
 • Fastställa hur många gånger du har besökt oss och vilka produkter som köptes till vilket pris

Prestandacookies (första part)

 • campaign
 • mlc
 • s_pers
 • s_sess
 • subcampaign

Prestandacookies (tredje part)

Värd Cookie
sales.liveperson.net HumanClickSiteContainerID_1573289
korrelate.net adsuu

Funktionscookies

Syften

 • Spara land och språk för sidan
 • Tillhandahålla support via proaktiva chattsamtal
 • Förhindra automatiska popup-meddelanden om chattsamtal efter att du har stängt chatten

Funktionscookies (första part)

 • culture
 • detected
 • lpCloseInvite

Funktionscookies (tredje part)

Värd Cookie
Sales.liveperson.net HumanClickCHATKEY
Sales.liveperson.net HumanClickKEY
Sales.liveperson.net LivePersonID

Målcookies

Syften

 • Identifiera din region via din IP-adress.
 • Lägga till en do-not-track-cookie för europeiska användare.
 • Spåra webbeteende på Symantecs webbplatser, t ex interaktion kring kampanjer; kundvagnsaktiviteter; klickningar på vissa länkar, inklusive men inte begränsat till videor, whitepaperrapporter, chattknappar och interaktion i sociala medier m m, för att ge dig en mer anpassad webbupplevelse och förbättra marknadsföringen av våra produkter och tjänster.

Målcookies (första part)

 • mkto_trk

3.2.3. Cookies på SMB-mikrowebbplatser, inklusive men inte begränsat till följande:

Absolut nödvändiga cookies

Syfte

 • Spåra sessions-ID för att leverera lämpligt innehåll

Absolut nödvändiga cookies (första part)

 • ASP.NET_SessionId

Prestandacookies

Syften

 • Webbanalys
 • Testning
 • Rapportera kampanjprestanda inklusive men inte begränsat till klickfrekvenser, besök, sidvisningar, sökvägar, nedladdningar, registreringar, videouppspelningar och avvisningsfrekvenser
 • Mäta marknadsföringsprestanda land för land mot mikrowebbplatser och bredare Symantec.com-webbplatser
 • Videoanalys som t ex att identifiera nya användare eller antalet unika användare på våra webbplatser
 • Övervaka sessionsräknare för ett program
 • Fastställa hur många gånger du har besökt oss och vilka produkter som köptes till vilket pris

Prestandacookies (första part)

 • mbox
 • s_cc
 • s_pers
 • s_sess
 • s_sq
 • s_sv_112_p1
 • s_sv_112_s1
 • s_vi

Prestandacookies (tredje part)

Värd Cookie
beacon-1.newrelic.com JSESSIONID
tubemogul.com _tmid
korrelate.net adsuu

Funktionscookies

Syften

 • Markera en webbplats som favorit, första gången du uttryckligen väljer att göra det
 • Spara ditt videoval
 • Leverera ditt videoinnehåll

Funktionscookies (första part)

 • BC_BANDWIDTH
 • sym090_bookmark
 • Video_ID
 • Video_Num

Målcookies

Syften

 • Identifiera din region via din IP-adress.
 • Lägga till en do-not-track-cookie för europeiska användare.
 • Spåra webbeteende på Symantecs webbplatser, t ex interaktion kring kampanjer; kundvagnsaktiviteter; klickningar på vissa länkar, inklusive men inte begränsat till videor, whitepaperrapporter, chattknappar och interaktion i sociala medier m m, för att ge dig en mer anpassad webbupplevelse och förbättra marknadsföringen av våra produkter och tjänster.
Målcookies (första part)
 • mkto_trk

3.2.4 Cookies på Norton.com (EU)

Absolut nödvändiga cookies

Syften

 • Spåra dina inloggningar
 • Komma ihåg information som anges i formulär på internet när du navigerar till olika sidor under en och samma webbläsarsession
 • Identifiera den server som tillhandahåller tjänsten
 • Verifiera att en session har avslutats

Absolut nödvändiga cookies (första part)

 • JSESSIONID
 • BIGipServerpool_now-prd1.norton.com
 • SSE

Prestandacookies

Syften

Vi använder prestandacookies i följande syften:
 • Webb- och videoanalys
 • Fastställa vilken server som levererar innehåll till dig
 • Spåra aktiva sessioner
 • Mäta besökares svarstider och prestanda
 • Verifiera vilka Symantec-produkter som är installerade i din dator och konsolidera närliggande information

Prestandacookies (första part)

 • TLID
 • es
 • pr
 • tp
 • s_sess
 • s_pers

Prestandacookies (tredje part)

Värd Cookie
Symantec.com s_vi
tubemogul.com _tmid

Funktionscookies

Syften

 • Spara land och språk för sidan
 • Spara den språkversion du har valt
 • Identifiera initial bandbreddskapacitet
 • Identifiera mobilitet och omdirigering
 • Identifiera källan till den marknadsföringskampanj eller det program via vilket du har kommit

Funktionscookies (första part)

 • COUNTRY
 • LANGUAGE
 • PROGRAMID
 • PROGRAM_TYPE

Funktionscookies (tredje part)

 • Inga på denna webbplats.

Målcookies

 • Inga på denna webbplats.

3.2.5 Cookies på Buy.Norton.com

Absolut nödvändiga cookies

Syften

 • Spåra dina inloggningar
 • Komma ihåg information som anges i formulär på internet när du navigerar till olika sidor under en och samma webbläsarsession
 • Identifiera den server som tillhandahåller tjänsten
 • Verifiera att en session har avslutats

Absolut nödvändiga cookies

 • ASP.NET_SessionID
 • BIGipServerbuy1_prd_SSL
 • BIGipServerbuy2_prd_SSL
 • BIGipServersomain-int
 • Newproducts
 • RemoveProducts
 • Opencart
 • AKNORT
 • JSESSIONID
 • Thx_guid

Prestandacookies

Syften

 • Webb- och videoanalys
 • Fastställa vilken server som levererar innehåll till dig
 • Spåra aktiva sessioner
 • Mäta besökares svarstider och prestanda
 • Verifiera vilka Symantec-produkter som är installerade i din dator och konsolidera närliggande information
 • Testa webbplatsens funktioner och design
 • Identifiera via vilken kampanj eller delkampanj du kom till våra webbplatser
 • Identifiera via vilken annons du kom till våra webbplatser
 • Identifiera via vilket dotterbolag du kom till våra webbplatser
 • Fastställa hur många gånger du har besökt oss och vilka produkter som köptes till vilket pris

Prestandacookies

 • adsuu (korrelate.net)
 • event69
 • s_cc
 • s_vi
 • s_eVar63
 • s_eVar65
 • s_eVar70
 • s_nr
 • s_prop22
 • s_sq
 • tp
 • _utma (Google Analytics)
 • _utmb (Google Analytics)
 • _utmc (Google Analytics)
 • _utmz (Google Analytics)
 • LCLK
 • PBLP
 • S
 • Uid
 • Bh
 • es
 • mbox
 • tt

Funktionscookies

 • COUNTRY
 • LANGUAGE
 • PROGRAMID
 • PROGRAM_TYPE
 • PR
 • org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver.LOCALE
 • _atuvc
 • Psc
 • Uid
 • Uit
 • Uvc

Funktionscookies

 • COUNTRY
 • LANGUAGE
 • PROGRAMID
 • PROGRAM_TYPE
 • PR
 • org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver.LOCALE
 • _atuvc
 • Psc
 • Uid
 • Uit
 • Uvc

Målcookies

Syfte

 • Visa webbannonser när du har besökt våra webbplatser eller öppnat ett e-postmeddelande. Användare kan förhindra spårning genom att klicka på knappen för detta i webbannonserna, utöver de alternativ som beskrivs i avsnitt 3.2.

Målcookies (första part)

 • dtm_token

Målcookies (tredje part)

Cookie Värd
pluto fastclick.net
fastclick fastclick.net

3.2.6. Cookies på mikrowebbplatser, inklusive men inte begränsat till följande:

Absolut nödvändiga cookies

Syfte

 • Komma ihåg att användaren har fyllt i det obligatoriska profilformuläret för att få åtkomst till skyddade nedladdningar som användaren begär, för en viss webbläsarsession. Informationen i formuläret lagras också i sessionscookien tillsammans med användarens unika tilldelade ID.
 • Upprätthålla en session med SymNation-programservern.
 • Spåra aktivitetsskapande (s k gamification) på SymNation, som t ex märken/tävlingar, Symcoins, nivåer m m.

Absolut nödvändiga cookies (första part)

 • JSESSIONID
 • NITRO_SESSION

Absolut nödvändiga cookies (tredje part)

Absolut nödvändiga cookies (tredje part)

Värd Cookie
Second2 Symphony

Prestandacookies

 • Omniture Web Analytics Suite utför testning och målinriktning, samt rapportering av kampanjprestanda inklusive men inte begränsat till klickfrekvenser, besök, sidvisningar, sökvägar, nedladdningar, registreringar, videouppspelningar och avvisningsfrekvenser. Dessa data används för att mäta marknadsföringsprestanda land för land mot mikrowebbplatser och bredare Symantec.com-webbplatser. Informationen används också för att förbättra framtida kampanjprestanda.
 • Videoanalys som t ex att identifiera nya användare eller antalet unika användare på våra webbplatser
 • Övervaka sessionsräknare för ett program
 • Fastställa hur många gånger du har besökt oss och vilka produkter som köptes till vilket pris

Prestandacookies (första part)

 • mbox
 • s_cc
 • s_pers
 • s_sess
 • s_sq
 • s_sv_112_p1
 • s_sv_112_s1
 • s_vi

Prestandacookies (tredje part)

Värd Cookie
beacon-1.newrelic.com JSESSIONID
tubemogul.com _tmid
korrelate.net adsuu

Funktionscookies

Syften

 • Kommer ihåg att användaren har fyllt i det obligatoriska profilformuläret för att få åtkomst till skyddade nedladdningar upp till 30 dagar efter att webbläsarsessionen har avslutats.
 • Kommer ihåg expansion av sidan Vanliga frågor och inställningar på SymNation.

Funktionscookies (första part)

 • /faq.pspfirsttimelaod

Funktionscookies (tredje part)

Värd Cookie
Second2 Personal_UID

Målcookies

Syften

 • Spåra användaraktiviteter på Symantecs webbplatser som beror på marknadsföring via sökmotorer, och förbättra framtida sökkampanjer utifrån plats (IP-adress), antal besök, omvandlingstal samt andra analysdata.

Målcookies (tredje part)

Värd Cookie
www.marinsm.com msuuid

3.3 Pixeltaggar

Symantec kan använda pixeltaggar – en digital bild som även kallas tom GIF eller web beacon – på våra webbplatser för att analysera trafikmönster, exempelvis användningsfrekvens av vissa delar av webbplatsen. Den insamlade informationen hjälper oss att förstå vilken information som är mest intressant för våra kunder och vilka erbjudanden våra kunder helst vill ha. Om du inte vill hjälpa till med att förbättra Symantecs webbplatser kan du välja bort denna webbplatsanalys genom att inaktivera JavaScript på datorn. Om du inaktiverar JavaScript fungerar inte alla funktioner på våra webbplatser.
Symantec kan också använda pixeltaggar i reklammeddelanden för att få besked om meddelandet öppnades och lästes. Vi kan komma att använda den här informationen om respons på e-post till att utveckla kommande kampanjer som kan vara intressanta för dig som kund. I detta syfte kan vissa pixeltaggar vara knutna till din e-postadress.
Förutom den e-postadress du tidigare angett kan den information vi samlar in inte användas till att identifiera dig. Du kan ändra dina Norton-sekretessinställningar genom att gå hit.
Symantec använder ibland också skript från tredje part på våra webbplatser för att optimera effektiviteten hos Symantecs annonser som visas på webbplatser från andra parter. Den insamlade informationen kan inte användas för personlig identifiering och är begränsad till den minsta mängd information som krävs för att optimera effektiviteten. Symantec har inte tillgång till och kan inte kontrollera någon form av spårningsteknik från tredje part.

3.4 Flash cookies (LSO)

Tredje parter som vi samarbetar med använder lokalt delade objekt, även kallade flash cookies, för att lagra dina inställningar för ljud.
Flash cookies skiljer sig från vanliga cookies genom mängden och typen av data och hur dessa data lagras.  De verktyg för hantering av cookies som finns i webbläsaren tar inte bort flash cookies.  Du kan läsa mer om lagringsinställningar för flash-cookies och hur du skyddar din integritet om du klickar här:
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/
settings_manager.html#117118

4.1 Godkännande och avanmälan

I områden där lagen kräver att du i förväg ska godkänna att information som samlas in om dig får spridas, ges du i förväg möjlighet att godkänna att sådan information sprids och att godkänna att dina kontaktuppgifter sprids till tredje part.
I andra områden kan det hända att vi erbjuder dig den här möjligheten i samband med att du lämnar informationen eller enbart senare genom funktioner för avanmälan.

4.2 Kommunikationsalternativ

Om du befinner dig på en Symantec-webbsida som kräver att personuppgifter skickas men inte erbjuder några kommunikationsalternativ, eller om du vill ändra inställningarna för information som du har lämnat tidigare, bör du använda någon av de kommunikationskanaler som anges längst ner i det här meddelandet (mer information finns i avsnitt 11).

4.3 Mer om sekretess

Kom ihåg att all information som du lämnar i diskussionsgrupper eller på forum, t ex ”Fråga Symantec”, betraktas som offentlig och inte är konfidentiell. På den här sortens kommunikationsplatser finns alltid risk för att information samlas in och används av andra. Var försiktig och hänsynsfull när du deltar i sådana diskussionsgrupper eller diskussionsforum. Mer information om detta finns i vår sekretesspolicy för sociala medier.

4.4 Uppdatera eller ändra dina personuppgifter

Du har rätt att uppdatera, ändra eller ta bort dina personuppgifter. Om du tror att Symantec inte har dina aktuella personuppgifter kan du uppdatera dem via ditt Norton Account, via ditt Symaccount eller via de kommunikationskanaler som anges längst ner i det här meddelandet. Om så önskas kan du be att vi i den mån det är möjligt raderar sådana uppgifter i Symantecs databaser, förutsatt att gällande lagstiftning beträffande informationslagring tillåter det och om vi inte i övrigt behöver dem av giltiga affärsskäl (till exempel för att genomföra transaktioner).
Symantec besvarar begäranden om åtkomst inom 30 dagar.

5.1 Överföring av information

Eftersom Symantec är ett globalt företag tillhandahåller vi företagsinformation till våra kontor världen över och bearbetning av informationen utförs i många länder. Personuppgifter som du har tillhandahållit oss, i ovanstående syften, överförs till servrar i USA och därifrån kan de överföras vidare till andra länder där Symantec har verksamhet, eller till våra externa entreprenörer för insamling, överföring, lagring och bearbetning för de syften som anges ovan. Beträffande överföringar från EES-området (europeiska samarbetsområdet) till USA eller andra områden har Symantec tecknat dataöverföringsavtal i de fall då sådana krävs av myndigheter för integritetsskydd i de europeiska länder där sådana överföringar av personuppgifter görs.

5.2 Informationsspridning

Ibland, och i enlighet med gällande lagstiftning, kan vi tillhandahålla dina uppgifter till Symantecs partners för att de ska kunna delge dig information eller erbjudanden om produkter eller tjänster som de tror kan vara viktiga för dig eller din verksamhet. Om du helst vill att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till våra affärspartners kan du meddela oss detta genom någon av de metoder som beskrivs i de här bestämmelserna. Symantec erbjuder flera olika sätt för dig att avanmäla dig från utskick av ytterligare information från oss eller från att vi lämnar ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners. En sådan avanmälan kan göras i samband med att informationen samlas in eller senare via e-postmeddelande eller andra funktioner för hantering av inställningar som kan erbjudas beroende på tjänst eller webbplats.
Om du inte vill fortsätta att få våra nyhetsbrev eller bulletiner via e-post kan du välja bort detta genom att skicka ett e-postmeddelande till den särskilda svarsadress för avanmälan som finns angiven i själva meddelandet.

5.3 Tredje part

Det kan också hända att Symantec anlitar externa underleverantörer till vissa tjänster (t ex leverans av produkter, teknisk support eller orderhantering).
Du kan till exempel välja att köpa licenser till flera av Symantecs program på internet i hämtningsbart format via ESD (Electronic Software Delivery) eller i cd-format från någon av Symantecs auktoriserade återförsäljare på internet. Om du väljer att köpa en programvarulicens via en av Symantecs auktoriserade internetåterförsäljare är det nödvändigt att överföra dina personuppgifter mellan Symantecs återförsäljare (din leverantör) och Symantec (tillverkare och licensgivare). I syfte att kunna hantera licenser och licensförnyelser för Symantecs kunder måste Symantec även dela dina personuppgifter med en extern leverantör av faktureringstjänster. Tjänsteleverantören bearbetar enbart data om Symantecs kunder på uppdrag av Symantec. (Detta är bara några exempel, inte någon fullständig uppräkning, och de kan förändras med tiden).
Vi kräver att alla sådana företag håller kundernas personuppgifter skyddade och konfidentiella. Vi har tecknat avtal om sådana restriktioner med alla externa parter och kräver att dessa vidtar lämpliga åtgärder i teknik och organisation för att skydda data och säkerställa att de enbart använder personuppgifter på uppdrag av Symantec och att de inte sprider personuppgifterna till andra eller använder personuppgifterna till egen marknadsföring.

5.4 Lagstadgad uppgiftslämning

Det kan ibland hända att Symantec lämnar ut dina personuppgifter till myndigheter eller liknande i enlighet med gällande lag. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut till polis eller myndigheter utom vid:
 • domstolsföreläggande, fullmakt eller annat bindande dokument som har utfärdats av giltig domstol,
 • en juridisk process som har samma följd som ett domstolsföreläggande om utlämning av information och då Symantec skulle bryta mot gällande lagstiftning om man vägrade lämna ut sådan information och företaget eller dess direktörer, chefer eller medarbetare skulle kunna åtalas för att de underlåtit att tillmötesgå en sådan juridisk process, förutsatt att den har juridisk grund, eller
 • där sådan utlämning av information är nödvändig för att Symantec ska uppfylla sina juridiska åtaganden i enlighet med lagarna i det område där sådan information har samlats in och där det finns juridisk grund att göra detta.
Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med internationella regler för informationshantering. Det innebär att vi på våra webbplatser och i vår internetbaserade teknik har infört administrativa, tekniska och fysiska system och säkerhetsrutiner som skyddar dina data från missbruk, obehörig åtkomst eller utlämnande, förlust, ändringar eller förstörelse. Till dessa åtgärder hör:

Fysiska skydd, t ex låsta dörrar och dokumentskåp, kontrollerad tillgång till våra utrymmen och säker förstörelse av medier som innehåller personuppgifter

Tekniskt skydd, t ex användning av Symantecs antivirus- och säkerhetsprogram, kryptering och övervakning av våra system och datacenter för att säkerställa att våra säkerhetspolicyer följs, och framför allt att SSL-kryptering används vid överföring av kreditkortsinformation

Organisatoriska skydd, genom utbildning och ökad medvetenhet om säkerhet och integritet, genom att se till att de anställda förstår vikten av att skydda personuppgifter och hur de gör detta, liksom genom sekretesspolicyer och policystandarder som reglerar hur Symantec hanterar personuppgifter.

7.1 Opersonliga uppgifter som vi samlar in

Vi sammanställer en del information och samlar in opersonliga uppgifter när användare besöker våra webbplatser. Sammanställd information och opersonliga uppgifter är inte knutna till någon enskild och identifierbar besökare. Vi tar bland annat reda på hur många användare som har besökt våra webbplatser och vilka sidor de har besökt. Genom att samla in den här informationen lär vi oss hur vi bäst kan skräddarsy våra webbplatser till våra besökare.
Vi samlar in informationen med hjälp av antingen ”cookie”-teknik eller ”pixeltaggar”, vilka förklaras ovan.

7.4 Webbplatstrafik

Det kan hända att vi spårar domännamn, IP-adresser och typ av webbläsare för personer som är inne på vår webbplats med hjälp av loggfiler och de olika spårningsmetoder som anges ovan. Vi använder den här informationen för att studera beteendemönstret på Symantecs webbplats. Sådan information sammanställs inte med några personuppgifter.
Symantec samlar in och lagrar under begränsad tid information om IP-adresser till våra kunder. Detta görs
 • för att hantera prenumerationer och registreringar
 • för att erbjuda teknisk support
 • för att samla in information om var besökaren finns
 • och för att skydda våra nätverk och system.
IP-adresser som samlas in av Symantec är främst trafikdata och innehåller inte nödvändigtvis personuppgifter. Symantec har inte möjlighet att med rimlig ansträngning och visshet koppla en IP-adress till en identifierbar individ. När du registrerar en produkt skapas en unik datoridentifiering som är kopplad till en IP-adress vid registreringstillfället. IP-adresser tilldelas emellertid ofta dynamiskt och är därför tillfälliga. De kan också ha översatts till en nätverksadress eller förfalskats (genom s k spoofing).
Du kan läsa sekretesspolicyn för LiveUpdate på www.symantec.com/about/profile/policies/luprivacy.jsp.
På Symantecs webbplatser finns ett antal länkar till företag med vilka vi har ett samarbete. Symantec ansvarar inte för våra affärspartners sekretesskydd. Vi rekommenderar att du själv läser respektive företags sekretesspolicy, som kanske skiljer sig från vår.
Vi erbjuder också länkar till webbplatser som underhålls av Symantec och en eller flera av våra affärsparters som har gemensam marknadsföring med Symantec. På dessa webbplatser samlas information in i enlighet med deras egna policyer och syften.
Vi rekommenderar att du läser igenom sekretesspolicyerna för webbplatser du länkar till som marknadsförs gemensamt med Symantec.
Om någon större ändring skulle ske i Symantecs sekretesspolicy publicerar vi ett tydligt meddelande om detta på vår webbplats. Om ändringen rör behandlingen av dina personuppgifter kommer det att finnas anvisningar i meddelandet om hur du kan välja bort sådan användning.
Symantec har skapat en avdelning för sekretessfrågor (Privacy Program Office). Den ingår i vår avdelning för juridiska och offentliga ärenden (Legal and Public Affairs). Om du har några frågor eller kommentarer om de här bestämmelserna, eller om du vill ändra dina önskemål om kommunikationssätt, uppdatera eller granska den personliga information vi har om dig eller ta tillbaka ditt medgivande till insamling, användande eller röjande av din personliga information kan du kontakta oss på något av nedanstående sätt:
 1. Kundprofilformulär på: https://www-secure.symantec.com/custserv/cgi-bin/cs_privacy_dyn.cgi
 2. Kundsupport i ditt eget land eller din egen region – på telefon, e-post eller vanlig post,
 3. Via Symantecs sekretessavdelning:
  Symantec Corporation – Privacy Program Office
  350 Ellis Street
  PO Box 7011
  Mountain View, CA 94043
  USA
  Telefon: +1-650-527-8000
  E-post: privacy@symantec.com
Enskilda länder, regioner eller andra områden kan kräva att särskilda policyer tillämpas. De rör endast dig om du bor i den jurisdiktion som anges i underavsnitten nedan.

12.1 Nordamerika

12.1.1 TRUSTe

Symantec är licenstagare för sekretessprogrammet TRUSTe enligt informationen ovan, vilket enbart gäller i Nordamerika.

12.1.2 Ditt integritetsskydd i Kalifornien

Från och med 1 januari 2005 ger lagen California Civil Code Section 1798.83 Symantecs kunder som är bosatta i Kalifornien i USA rätt att begära ut viss information om Symantecs spridning av personuppgifter till tredje part för användning i direktreklam. Om du vill begära ut sådan information kontaktar du oss genom något av de kontaktsätt som finns angivna ovan i avsnitt 11.0.

12.2 EES-området

När det gäller informationsöverföringar från EES till USA eller andra länder utanför EES har Symantec infört åtgärder så att fullgott skydd garanteras i enlighet med europeiska och nationella lagar om dataskydd. Symantec har till exempel ingått lämpliga dataöverföringsavtal som baseras på de modellbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen för att ge tillräckligt skydd för dataöverföringar mellan Symantecs enheter och mellan Symantec och tredje part som finns utanför EES-området.

12.2.1 Tyskland

När du skickar din information till Symantec är du införstådd med att ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress, ditt momsregistreringsnummer (frivilligt), företagsnamn (frivilligt) och information om vald produkt/valda produkter kommer att överföras från vår internetbutik till tillverkaren och licensgivaren Symantec Corporation (350 Ellis Street, Mountain View, Kalifornien 94043, USA), Symantec Limited (Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Irland) (fakturering, leverans) och Symantec (Tyskland) GmbH, Wappenhalle, Konrad-Zuse-Platz 2-5, D-81829 München, www.symantec.com
(tysk konsumentkontakt och support).
Dessutom kan din betalningsinformation (inklusive kreditkortsnummer, utgångsdatum, clearingnummer, namn och bankadress) och order-ID överföras till Symantec Corporation i USA och Symantec Limited på Irland.

Kontakta oss

Vanlig post:
Symantec Corporation -
Privacy Program Office
350 Ellis Street
PO Box 7011
Mountain View, CA 94043
USA

Telefon:
+1 650 527 8000

E-post:
privacy@symantec.com


Om du av någon anledning inte är nöjd med Symantecs hantering av din förfrågan gällande din rätt till sekretess kan du kontakta TRUSTe.


Observera att om din fråga är produkt relaterad, klicka då här för support.


Ändra dina inställningar

Norton
För kunder med Norton-produkter.


Symantec Website Security Solutions
Avsluta prenumerationen på information om kostnadsfria seminarier, evenemang och produktrelaterade erbjudanden.


SymAccount
För kunder med företagsprodukter.


Allmänna marknadsföringserbjudanden
Avsluta prenumerationen på information om seminarier, webbutsändningar, produktlanseringar och specialerbjudanden från Symantec Corporation.