OM SYMANTEC

  • Lägg till

Sekretess av SymAccount och Enterprise Marketing

Information som samlas in
När du skapar ett Symaccount för dina företagsaktiviteter, eller när du registrerar dig på Internet för evenemang, kampanjer, nedladdningar eller andra aktiviteter (”Internetaktiviteter”) insamlas och bearbetas din kontaktinformation, inklusive information om ditt företag, ditt telefonnummer, adress och e-postadress in av Symantec Corporation, 350 Ellis Street, Mountain View (CA), USA (”Symantec”). Genom att skapa ett Symaccount och/eller registrera dig för Internetaktiviteter, godkänner du sådan bearbetning.

Hur informationen används
Om du skapar ett Symaccount, använder vi informationen i syfte att skapa kontot. Vi använder dina Symaccount-uppgifter för att ge dig en enda inloggning till de olika Symaccount-programmen och för att identifiera dig varje gång du använder Symaccount.

Om du bara registrerar dig för Internetaktiviteter eller evenemang utan att skapa ett Symaccount, använder vi informationen som du tillhandahåller för att aktivera och hantera den aktuella aktiviteten. Symantec kan komma att överföra din information till följande kategorier av mottagare som agerar å Symantecs vägnar i de syften som anges ovan. Mottagarna kan befinna sig i länder med lägre nivåer för dataskydd än de som gäller i EES-länder och Schweiz.


  1. Bolag i Symantec-gruppen inom EES.
  2. Företag för databasadministration i USA och andra länder utanför EES, som ansvarar för administrationen av databasen och för design och ändringar av funktioner i databasen.
  3. Marknadsförings-, värdtjänst- och PR-företag i USA och andra länder utanför EES som skapar, hanterar och/eller kommunicerar Internetaktiviteter för vår räkning.
  4. Underleverantörer och partners som agerar å Symantecs vägnar.


Dessa mottagare har endast tillåtelse att använda din information för de tjänster eller funktioner som deras uppdrag omfattar och enligt tillämplig lagstiftning. Genom att tillhandahålla oss dina uppgifter bekräftar du att Du inte anser att användning av sådan information i enlighet med denna Sekretesspolicy skulle bryta mot dina rättigheter under tillämpliga lagar och regler samt att du godkänner innehållet i denna Sekretesspolicyn.


Marknadsföringskommunikation          
Om du kryssar i lämplig ruta för godkännande kommer vi, och utvalda tredje parter å våra vägnar, att använda din kontaktinformation och informationen om ditt intresse av Symantecs produkter och tjänster i marknadsföringssyfte. Symantec, Symantecs dotterbolag i EES och i USA samt återförsäljare i EES och i USA, kan kontakta dig via e-post, SMS, MMS eller andra elektroniska metoder.

I sådana syften kan vi dela informationen med


  1. Bolag inom Symantec-gruppen i ditt land, resten av EES och i USA, som kan kontakta dig för att fråga om ditt intresse av Symantecs produkter och tjänster;
  2. Marknadsföringsföretag i ditt land, resten av EES, Schweiz och USA, som kan kontakta dig å Symantecs vägnar för att följa upp ditt intresse av Symantecs produkter och tjänster;
  3. Återförsäljare av Symantecs produkter och tjänster i ditt land, i EES och USA i syfte att fråga om ditt intresse av Symantecs produkter och tjänster.


Alla reklammeddelanden som vi framöver skickar dig via e-post innehåller information om hur du säger upp prenumerationen. Du kan när som helst välja att avsluta vidare kommunikation.

Företagen har endast tillåtelse att använda din information för de tjänster eller funktioner som deras uppdrag omfattar och i och enligt tillämplig lagstiftning.


Överföring av data
Symantecs insamling, användning, bearbetning och överföring av dina uppgifter utförs enligt högsta standarder och Symantec har vidtagit åtgärder för att den insamlade informationen, om den överförs utanför EES, skyddas på lämpligt sätt, enligt gällande dataskyddslagar i EES/Schweiz. Symantec kan överföra din personliga information till länder utanför EES. Vi varken säljer, handlar med, hyr ut eller leasar din personliga information till andra. Om vi säljer eller på annat sätt överför hela eller delar av vår verksamhet som hänvisas till på webbplatsen, godkänner du dock att din personliga information kan betraktas som en tillgång i verksamheten och tilldelas eller på annat sätt överföras till en tredje part som en del i försäljningen eller överföringen av sådan verksamhet.

Det är inte obligatoriskt att tillhandahålla uppgifter
Det är inte obligatoriskt att tillhandahålla uppgifter, men om du inte gör det kan vi inte slutföra din Symaccount-registrering eller tillhandahålla tjänsten eller produkten som du begärde.

Säkerhet för personuppgifter
Vi har vidtagit flera säkerhetsåtgärder i enlighet med internationell informationspraxis för att skydda dina personuppgifter. Det innebär att vi på våra webbplatser och i vår Internetbaserade teknik har infört administrativa, tekniska och fysiska system och säkerhetsrutiner som skyddar dina uppgifter från missbruk, obehörig åtkomst eller utlämnande, förlust, ändringar eller förstörelse.  Dessa åtgärder omfattar:

Fysiskt skydd, t ex låsta dörrar och dokumentskåp, kontrollerad tillgång till våra utrymmen och säker förstörelse av media som innehåller personuppgifter;

Tekniskt skydd, t ex användning av Symantecs antivirus- och säkerhetsprogram, kryptering och övervakning av våra system och datacenter för att säkerställa att våra säkerhetspolicyer följs, och framför allt att SSL-kryptering används vid överföring av kreditkortsinformation;

Organisatoriskt skydd, genom utbildningsprogram och ökad medvetenhet om säkerhet och integritet, genom att se till att de anställda förstår vikten av att skydda personuppgifter och hur de gör detta, liksom genom sekretesspolicyer och policystandarder som reglerar hur Symantec hanterar personuppgifter.

Rätt att få tillgång till och uppdatera personuppgifter
Enligt lagarna i ditt land har du rätt att utan kostnad få tillgång till, uppdatera eller ta bort uppgifter som vi har om dig. Skicka e-post till privacy@symantec.com. Det finns dock undantag till den här rättigheten. Åtkomst kan nekas om vi bedömer att det skulle kunna avslöja personuppgifter om någon annan eller i de fall vi inte har laglig rätt att lämna ut sådan information. Om du nekas tillgång till din personliga information kommer vi att förklara varför.

Kontakta oss
För mer information om vår sekretesspolicy eller om du vill kontakta Symantec-partnern i ditt land går du till webbplatsen på http://www.symantec.com/sv/se/about/profile/policies/privacy.jsp.

Kontakta oss

Vanlig post:
Symantec Corporation -
Privacy Program Office
350 Ellis Street
PO Box 7011
Mountain View, CA 94043
USA

Telefon:
+1 650 527 8000

E-post:
privacy@symantec.com


Om du av någon anledning inte är nöjd med Symantecs hantering av din förfrågan gällande din rätt till sekretess kan du kontakta TRUSTe.


Observera att om din fråga är produkt relaterad, klicka då här för support.