OM SYMANTEC

 • Lägg till

Sammanfattning av sekretesspolicy

Skapades: 8 maj 2009

Senast uppdaterad: 2 november 2009

Symantec respekterar din oro i integritetsfrågor och vill värna om sin relation med dig. Den här sammanfattningen av sekretesspolicyn ger en avancerad beskrivning av hur vi samlar in, använder och sprider dina personuppgifter, oavsett om du är kund hos, affärspartner till eller söker anställning hos Symantec. Vid eventuella konflikter mellan olika texter har Symantecs sekretesspolicy tolkningsföreträde.

 • Sammanfattningen avser Symantecs alla webbplatser. TRUSTe-certifieringen gäller ej Symantec Store (shop.symantecstore.com) eller webbplatser utanför Nordamerika.
 • Sammanfattningen omfattar Symantecs alla medarbetare, underleverantörer och externa samarbetsparters som ingår i Symantecs globala verksamhet samt de av Symantecs dotterbolag som tar del av personuppgifter som samlas in via Symantecs webbplatser.
 • Vi samlar in personlig kontaktinformation, men även kredit- eller betalkortsinformation, när du köper en licens till vår programvara. Vi samlar också in begränsad information om din dator för att fastställa om du har rätt till uppdateringar.
 • Vi samlar inte in personuppgifter utan att du har godkänt det. Om du ger ditt godkännande delar vi information med samarbetsparter, men sprider inte i övrigt dina personuppgifter till tredje part, med undantag för de fall som beskrivs i Symantecs meddelande om sekretesspolicy för Internet. Vi använder informationen för att främja den relation du har med Symantec (till exempel prenumeration på programvara eller nyhetsbrev eller anmälan till evenemang eller kurs). Vi använder dina personuppgifter till de ändamål för vilka de har samlats in, i enlighet med de ändamål som vi har angett till dig och endast efter ditt medgivande.
 • Du kan när som helst ändra dina önskemål om hur du vill bli kontaktad av oss. Detta görs i ditt Norton Account om du prenumererar på Norton eller från den webbsida där du har angett informationen. Om du befinner dig på en av Symantecs webbsidor där du måste uppge personuppgifter men inte ges flera kommunikationssätt att välja på eller om du vill ändra dina inställningar för information som du har lämnat tidigare, kan du fylla i kundformuläret för sekretessinställningar här.
 • Vi skyddar dina personuppgifter noga och använder dem uteslutande i enlighet med dina önskemål. Vi lagrar dina personuppgifter så länge lagen kräver eller så länge de behövs för att utföra affärstjänsterna som låg bakom insamlingen av dem. Därefter raderar vi dem omgående och säkert.
När du lämnar eller skickar in information på våra webbplatser godkänner du uttryckligen att dina personuppgifter samlas in och överförs i det syfte som ligger bakom insamlingen av dem på webbplatsen. Om du bor utanför USA innebär det att dina uppgifter kan komma att överföras till andra företag i Symantec-koncernen i USA och i andra länder, där dataskyddslagarna kan ge ett sämre skydd än i den region där du befinner dig (inklusive EES-området – det europeiska samarbetsområdet). I sådana fall har Symantec vidtagit åtgärder för att säkerställa att de insamlade uppgifterna, om de överförs, ges tillräckligt skydd, bland annat genom att teckna avtal om dataöverföring.
Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser för att kunna erbjuda service och information till dig. Dessa webbplatser drivs fristående från Symantec och kan ha egna sekretesspolicyer och sekretessmeddelanden. Vi rekommenderar starkt att du läser igenom dessa om du tänker besöka webbplatser via länkar från Symantec. Om du besöker webbplatser som inte ingår i Symantec-koncernen genom att klicka på länkar från våra webbplatser, ansvarar vi inte för deras innehåll, användningen av dem eller för sekretessreglerna som gäller på dem.

I Symantecs sekretesspolicy ges en detaljerad beskrivning av vilka former av information vi samlar in på Symantecs webbplats(er), hur vi kan komma att använda informationen, med vem vi eventuellt delar den samt vilka åtgärder vi vidtar för att skydda den. Policyn innehåller också bestämmelser för specifik användning av personuppgifter i olika sammanhang. I Meddelande om sekretesspolicy för sociala medier finns särskilda bestämmelser för de av våra webbplatser som utnyttjar ”användargenererat innehåll”.


Nedan har vi samlat olika kontaktsätt om du vill kontakta oss med frågor om ditt integritetsskydd, ändra dina kommunikationsinställningar, uppdatera eller granska de personuppgifter vi har lagrade om dig eller dra tillbaka ditt medgivande till att vi samlar in, använder och sprider dina personuppgifter:

 1. Du kan ändra dina kontaktinställningar via kundformuläret för sekretessinställningar på: https://www-secure.symantec.com/custserv/cgi-bin/cs_privacy_dyn.cgi. Om du är företagskund använder du SymAccount för att ändra dina kontaktinställningar.
 2. Kundsupport i ditt eget land eller din egen region – på telefon, e-post eller vanlig post (se länk för kontaktinformation)
 3. genom Symantecs sekretessavdelning:
  Symantec Corporation - Privacy Lead
  350 Ellis Street
  PO Box 7011
  Mountain View, CA 94043
  USA
  Telefon: 1 650 527 8000
  E-post: privacy@symantec.com

Om du av någon anledning inte är nöjd med Symantecs svar på din fråga om rätten till integritetsskydd kan du kontakta TRUSTe.

Kontakta oss

Vanlig post:
Symantec Corporation -
Privacy Program Office
350 Ellis Street
PO Box 7011
Mountain View, CA 94043
USA

Telefon:
+1 650 527 8000

E-post:
privacy@symantec.com


Om du av någon anledning inte är nöjd med Symantecs hantering av din förfrågan gällande din rätt till sekretess kan du kontakta TRUSTe.


Observera att om din fråga är produkt relaterad, klicka då här för support.


Ändra dina inställningar

Norton
För kunder med Norton-produkter.


Symantec Website Security Solutions
Avsluta prenumerationen på information om kostnadsfria seminarier, evenemang och produktrelaterade erbjudanden.


SymAccount
För kunder med företagsprodukter.


Allmänna marknadsföringserbjudanden
Avsluta prenumerationen på information om seminarier, webbutsändningar, produktlanseringar och specialerbjudanden från Symantec Corporation.