OM SYMANTEC

 • Lägg till

Sekretesspolicy för sociala medier

Skapades: 8 maj 2009

Senast uppdaterad: 2 november 2009

I Symantecs sekretesspolicy beskriver vi hur Symantec behandlar personuppgifter som samlas in innan och under tiden som Symantecs kunder använder våra produkter och tjänster, inklusive uppgifter som lämnas via Symantecs webbplatser och Internettjänster.


Nedanstående sekretesspolicy för sociala medier är ett komplement till Symantecs sekretesspolicy och beskriver även de sekretessregler som gäller särskilt för Symantecs webbplatser för sociala och professionella nätverk och communities, marknadsplatser på Internet, sociala bokmärkning, tjänster för sociala meddelanden, wikier, bloggar samt generellt sett alla platser med användargenererat innehåll (”Symantecs webbplatser med sociala medier”). Vid eventuella konflikter mellan olika texter har Symantecs sekretesspolicy tolkningsföreträde.

Personuppgifter

 • När du skapar ett konto hos Symantec kan det hända att vi ber dig lämna ut vissa personliga uppgifter, bland annat e-postadress och ett lösenord. De används sedan till att skydda ditt konto från obehörig åtkomst.
 • Som medlem på någon av Symantecs webbplatser med sociala medier får du möjlighet att skapa en profil som kan innehålla personuppgifter, till exempel kön, ålder, yrke, arbetsplats, teknisk kompetens och annan kompetens samt annan information. Om du lämnar ut personuppgifter i en sådan profil kan de användas och ses av andra medlemmar på Symantecs webbplatser med sociala medier.
 • När du kommunicerar i forum eller skickar meddelanden via Symantecs webbplatser med sociala medier eller i forumtjänster som tillhandahålls till Symantec av externa leverantörer, kan det hända att vi samlar in och lagrar information kopplad till dessa meddelanden, bland annat e-postadresser och innehåll.

Användningsområden och informationsspridning

Andra medlemmar på de av Symantecs webbplatser med sociala medier där du är medlem kan interagera med dig. Det betyder att du och andra medlemmar kan utbyta åsikter, tankar och annan information som ni lägger ut på webbplatserna. Utbytet är en av fördelarna med Symantecs webbplatser med sociala medier. Därför är det viktigt att tänka på att all din kommunikation här – precis som merparten av all kommunikation via Internet – ska vara vänlig och professionell. Tänk också på att inte lämna ut dina personuppgifter i onödan.


Symantecs webbplatser med sociala medier tillhandahålls i syfte att främja diskussion och bidra till ökad kunskap om Symantecs teknik. Avsikten med dem är inte att användare ska sprida personuppgifter, söka efter jobb, knyta kontakter eller utveckla personliga relationer på det sätt som webbplatser för sociala nätverk är avsedda för. Användare av Symantecs webbplatser med sociala medier avråds från att lämna ut personuppgifter om sig själva eller andra där så inte är nödvändigt. Om detta ändå sker och ses som ett brott mot webbplatsens användarvillkor, kan det leda till att användarkontot stängs.


Tillägg till ovanstående:

 • Symantec kan komma att behandla dina personuppgifter och innehållet i din kommunikation i syfte att skapa ditt konto, ge dig tillgång till kontot samt ge dig möjlighet att använda tjänsterna på Symantecs webbplatser med sociala medier. Dessa åtgärder är ett komplement till de användningsområden som finns beskrivna i Symantecs meddelande om sekretesspolicy för Internet och de användarvillkor som gäller för Symantecs aktuella webbplatser med sociala medier.
 • När du skickar meddelanden via forum som ingår i Symantecs webbplatser med sociala medier kan det hända att ditt namn och din e-postadress identifieras. På vissa av Symantecs webbplatser med sociala medier kan det också hända att vi tillåter användarnamn som skapas av användaren själv och som du kan använda för att publicera meddelanden.
 • Vi använder också ditt namn och din e-postadress till att skicka nyheter, meddelanden och annan information om t ex tävlingar, specialerbjudanden eller möjligheter att registrera sig för evenemang eller nyhetsbrev.
 • Symantec använder ibland riktad reklam till dig med utgångspunkt från dina aktiviteter när du navigerar och använder webbplatser med sociala medier. Vi gör detta i syfte att förbättra våra webbplatser och lära oss mer om vad våra medlemmar är intresserade av. Vi sprider emellertid enbart anonym och opersonlig information till tredje part.
 • Medlemmar på Symantecs webbplatser med sociala medier underrättas om ändringar i denna policy genom ett meddelande på webbplatsen.

Valmöjligheter

 • På en del av Symantecs webbplatser med sociala medier finns verktyg som du kan använda för att begränsa vem som kan se din profil och andra personuppgifter. Instruktioner för detta erbjuds i profilen eller de personliga inställningarna på webbplatsen med sociala medier.
 • Du kan när som helst uppdatera informationen i din profil genom att ändra den eller dina personliga inställningar.
 • Meddelanden som du får från vissa av Symantecs webbplatser med sociala medier skickas till din primära e-postadress eller inkorg, beroende på vilka inställningar du har gjort för kontot.
 • Du kan avsluta kontot när som helst. Om du avslutar kontot raderas din profil, inklusive eventuella meddelanden i inkorgen, och försvinner helt från de servrar där Symantecs webbplatser med sociala medier ligger. Det är dock inte säkert att kontoinformationen raderas omgående och efterlämnade kopior av informationen i din profil kan ligga kvar på medier för säkerhetskopiering i enlighet med Symantecs lagringspolicyer och Symantecs meddelande om sekretesspolicy på Internet.

Lagstadgad uppgiftslämning

Vi kan komma att använda eller sprida information om dig, även innehållet i din kommunikation, i syfte att

 • följa lagen eller uppfylla kraven i domstolsförelägganden eller juridiska processer
 • skydda Symantecs eller våra kunders rättigheter eller egendom, bland annat i syfte att uppfylla gällande avtal och följa policyer beträffande din användning av tjänsterna, eller
 • agera när sådan användning eller spridning såvitt vi kan se är nödvändig för att skydda Symantecs medarbetare, kunder eller allmänheten.

Sekretesspolicyer och sekretessregler

När du använder de tjänster som tillhandahålls på Symantecs webbplatser med sociala medier kan du i kontakterna med tredje part ha möjlighet att se dennes personuppgifter. Om så är fallet intygar du att du under inga omständigheter kommer att använda sådana personuppgifter på ett sätt som strider mot den här sekretesspolicyn eller Symantecs sekretesspolicy för Internet. Du lovar framför allt att

 • endast använda kontaktinformation du får via användare av Symantecs webbplatser med sociala medier i avsett syfte, nämligen för att diskutera tekniska frågor och tekniska problem
 • inte sprida kontaktuppgifter till enskilda användare till personer som inte är medlemmar i Symantecs webbplatser med sociala medier utan användarens uttryckliga godkännande.

Överföringar

Personuppgifter som samlas in genom Symantecs webbplatser med sociala medier kan lagras och behandlas i USA eller i andra länder eller regioner, i vilka Symantec eller dess närstående bolag, dotterbolag eller representanter har anläggningar. Genom att använda forum och tjänster på Symantecs webbplatser med sociala medier godkänner du sådan överföring av information till andra länder eller regioner.

Kontakta Symantec

Mer information om våra sekretessmetoder finns i Symantecs sekretesspolicy för Internet. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta oss på privacy@symantec.com eller skriva till:

Symantec Corporation – Privacy Lead
350 Ellis Street
PO Box 7011
Mountain View, CA 94043
USA

Kontakta oss

Vanlig post:
Symantec Corporation -
Privacy Program Office
350 Ellis Street
PO Box 7011
Mountain View, CA 94043
USA

Telefon:
+1 650 527 8000

E-post:
privacy@symantec.com


Om du av någon anledning inte är nöjd med Symantecs hantering av din förfrågan gällande din rätt till sekretess kan du kontakta TRUSTe.


Observera att om din fråga är produkt relaterad, klicka då här för support.


Ändra dina inställningar

Norton
För kunder med Norton-produkter.


Symantec Website Security Solutions
Avsluta prenumerationen på information om kostnadsfria seminarier, evenemang och produktrelaterade erbjudanden.


SymAccount
För kunder med företagsprodukter.


Allmänna marknadsföringserbjudanden
Avsluta prenumerationen på information om seminarier, webbutsändningar, produktlanseringar och specialerbjudanden från Symantec Corporation.