1. /
  2. Produkter och lösningar/
  3. Produkter/
  4. Symantec Användarautentisering/
  5. Digital IDs for Secure Email

Symantec Digital IDs for Secure Email

Med Symantecs digitala id:n för säker e-post kan du digitalt signera och kryptera din digitala kommunikation med ett certifikat kopplat till din validerade e-postadress. Mottagarna till dina e-postmeddelanden vet då att innehållet kommer från dig och att det inte har ändrats under överföringen.

Huvudfunktioner

  • Signerade e-postmeddelanden: Symantecs digitala ID:n används för att digitalt signera e-postmeddelanden. Många e-postprogram, som Microsoft Outlook, visar en röd bandikon på e-postmeddelandet för att mottagaren ska veta att meddelandet kommer från dig.
  • Krypterade e-postmeddelanden: Symantecs digitala ID:n kan även användas för att skydda meddelandets innehåll under överföringen. Många e-postprogram, som Microsoft Outlook, visar en blå kuvertikon på e-postmeddelandet för att mottagaren ska veta att meddelandet är krypterat. Enbart avsedd mottagare kan öppna ditt e-postmeddelande.
  • Allmänt om signatur och kryptering: Symantecs digitala ID:n kan användas i många populära program med signatur- och/eller krypteringsfunktioner. Med Microsoft Word kan du t ex signera dina Word-dokument digitalt med ditt digitala ID från Symantec. Med PKWare kan du kryptera zip-filer med ditt digitala ID från Symantec.

Viktiga förmåner

  • Tillförlitlighet:Symantecs digitala ID:n är länkade till Symantec Class 1 Primary Certificate Authority (PCA) som används av många program- och maskinvaruleverantörer. Eftersom de används av så många litar populära program som webbläsare, e-postklienter m fl automatiskt på Symantecs digitala ID:n.
  • Integrerat stöd: Symantecs digitala ID:n uppfyller S/MIME-standarder (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions). Många e-postprogram som Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird och Lotus Notes Mail har integrerat stöd för S/MIME och fungerar smidigt med Symantecs digitala id:n.
  • Köp eller prova: Symantecs digitala id:n är giltiga i 1 år. Dessutom kan du utan kostnad prova Symantecs digitala id:n i 25 dagar.

Community Spotlight

The username-password paradigm

A flawed form of authentication Organizations with customer facing applications struggle to create a transparent or “frictionless” user experience and still provide the security needed to safeguard customer’s information.  If users need to type in long cumbersome passwords they...

Publicerat: 2015-apr-06 09:36:56

NÄSTA STEG