1. /
  2. Produkter och lösningar/
  3. Produkter/
  4. Symantec Användarautentisering/
  5. Digital IDs for Secure Email

Symantec Digital IDs for Secure Email

Med Symantecs digitala id:n för säker e-post kan du digitalt signera och kryptera din digitala kommunikation med ett certifikat kopplat till din validerade e-postadress. Mottagarna till dina e-postmeddelanden vet då att innehållet kommer från dig och att det inte har ändrats under överföringen.

Huvudfunktioner

  • Signerade e-postmeddelanden: Symantecs digitala ID:n används för att digitalt signera e-postmeddelanden. Många e-postprogram, som Microsoft Outlook, visar en röd bandikon på e-postmeddelandet för att mottagaren ska veta att meddelandet kommer från dig.
  • Krypterade e-postmeddelanden: Symantecs digitala ID:n kan även användas för att skydda meddelandets innehåll under överföringen. Många e-postprogram, som Microsoft Outlook, visar en blå kuvertikon på e-postmeddelandet för att mottagaren ska veta att meddelandet är krypterat. Enbart avsedd mottagare kan öppna ditt e-postmeddelande.
  • Allmänt om signatur och kryptering: Symantecs digitala ID:n kan användas i många populära program med signatur- och/eller krypteringsfunktioner. Med Microsoft Word kan du t ex signera dina Word-dokument digitalt med ditt digitala ID från Symantec. Med PKWare kan du kryptera zip-filer med ditt digitala ID från Symantec.

Viktiga förmåner

  • Tillförlitlighet:Symantecs digitala ID:n är länkade till Symantec Class 1 Primary Certificate Authority (PCA) som används av många program- och maskinvaruleverantörer. Eftersom de används av så många litar populära program som webbläsare, e-postklienter m fl automatiskt på Symantecs digitala ID:n.
  • Integrerat stöd: Symantecs digitala ID:n uppfyller S/MIME-standarder (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions). Många e-postprogram som Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird och Lotus Notes Mail har integrerat stöd för S/MIME och fungerar smidigt med Symantecs digitala id:n.
  • Köp eller prova: Symantecs digitala id:n är giltiga i 1 år. Dessutom kan du utan kostnad prova Symantecs digitala id:n i 25 dagar.

Community Spotlight

Norton Secure Login: High Assurance Authentication

FICAM certified authentication for Healthcare, Government, and more! The world is moving to the cloud. Between electronic prescriptions, healthcare patient portals, and online government websites, these new solutions help simplify lives and let us move at a fast pace. And with this flexibility...

Publicerat: 2015-jun-23 16:16:32

NÄSTA STEG