1. /
 2. Produkter och lösningar/
 3. Produkter/
 4. Symantec Användarautentisering/
 5. Managed PKI Service

Symantec Managed PKI Service

Lägre kostnader och mindre komplexitet med en hanterad, molnbaserad lösning

Symantec är den ledande leverantören av molnbaserade PKI-lösningar och erbjuder en beprövad och betrodd lösning för att skydda verksamhetskritisk interaktion. Symantec Managed PKI Service bygger på Symantecs beprövade, globalt hanterade och ytterst tillförlitliga infrastruktur. Den minskar de kostnader och den komplexitet som förknippas med intern PKI, och företagen kan fokusera på att leverera lösningar istället för infrastruktur.

Huvudfunktioner

 • Betrodd, molnbaserad infrastruktur: Övervakar, hanterar och eskalerar globalt med fullständig katastrofåterställning, och är certifierad som en del av SAS-70-säkerhet, WebTrust och specialiserade myndighetsgranskningar.
 • Stöd för brett användningsområde: Utfärdande av X.509-certifikat som fungerar ihop med operativsystem, enheter, VPN, e-post och webbläsarprogram. Certifikatprofiler för vanliga program är till för e-postkryptering och e-postsignering samt Adobe PDF-signering.
 • Automatiserad hantering av certifikatens livscykel: Automatiserar konfigurationen av autentisering, kryptering och programsignering i plattformar och webbläsare. Managed PKI Service kan automatiskt konfigurera en användares webbläsare, VPN-klient, e-postklient och andra program att använda certifikaten. PKI-klienten automatiserar också förnyande av certifikat och förhindrar att certifikat som löpt ut bryter verksamhetens kontinuitet.
 • Företagsintegration: Integrerar Managed PKI Service med en företagskatalog för att uppdatera certifikatets metadata, välja och upprätthålla policyer för certifikat och program samt publicera utfärdade certifikat. PKI Enterprise Gateway fungerar som en lokal registreringsmyndighet som är integrerad med maskinvarusäkerhetsmoduler för att skydda viktigt innehåll.

Viktiga förmåner

 • Minskar kostnaden och komplexiteten hos PKI: Det molnbaserade arbetssättet i Managed PKI Service minskar dramatiskt kostnader och komplexitet för PKI genom att eliminera de kostnader för lokaler, maskinvara, programvara, personal, utbildning och underhåll som är förknippade med distribution av vanlig intern PKI.
 • Förenklar administratörens och slutanvändarens upplevelse:Managed PKI Service eliminerar administratörsuppgifter, automatiserar processen för tillhandahållande av certifikat och konfigurerar programmen så att certifikaten kan användas.
 • Maximerar flexibiliteten vid distribution: Företag kan nu leverera flera certifikatbaserade säkerhetsprogram från en enhetlig plattform, och anpassa distributionen utifrån behoven.
 • Tillhandahåller beprövad, skalbar och tillförlitlig PKI: Symantecs rutiner, policyer och infrastruktur har testats av stora företag, myndigheter och tillverkare världen runt.

KONTAKTA OSS