Partnerframgång

Dela med dig av dina bästa metoder till branschkolleger. Skicka in din berättelse till Symantecs partnerreferensprogram (Symantec Partner Reference Program).

I Symantecs partnerreferensprogram visar vi upp partners över hela världen som samarbetar med Symantec och förser kunderna med integrerade IT-lösningar. Genom att delta kan Symantecs partners dela med sig av sina kundframgångar, samarbeta med andra Symantec-partners och visa att deras företag är ledande inom IT-branschen.

Använd det här formuläret om du vill skicka in en berättelse till Symantec, som vi sedan kan lägga upp så att andra kan läsa den.
Anmäl ditt företag till referensaktiviteter
1. Dina uppgifter
* = Obligatorisk uppgift
* Namn:
Titel:
* Telefon:
* E-post:
*Bekräfta e-post:
2. Uppgifter om partnerorganisation * Företagsnamn:
Adress 1:
Adress 2:
Ort:
Region:
Land:
Postnummer:
* URL till webbplatsen:
Produkter och tjänster som erbjuds
Status i Symantecs partnerprogram:
Anmäl din kund till referensaktiviteter:
* Kundens företagsnamn:
Adress 1:
Ort:
Region:
Land:
Postnummer:
Om dina kundframgångar:

VILLKOR FÖR BERÄTTELSE

Du beviljar Symantec Corporation och dess närstående bolag (”Symantec”) rättigheten att använda, hänvisa till, kopiera, förtydliga, redigera, ändra, skapa härledda arbeten från (inklusive en sammanfattning), visa, publicera, distribuera och förmedla dina bilder och din berättelse om hur en Symantec-produkt har skyddat dig eller ditt företag på Internet eller gjort det möjligt för dig att återställa viktiga filer eller data (”din berättelse”), eller delar därav, i annonser eller andra reklamsammanhang i alla medier utan ytterligare ersättning. Dessa rättigheter är världsomfattande, royaltyfria och kräver inget ytterligare godkännande.

Du ger Symantec fullständig tillåtelse och befogenhet att använda, publicera och visa ditt namn (och porträtt om du har skickat en bild), ditt företagsnamn (och företagets logotyp) i annonser och andra reklamsammanhang i alla medier utan ytterligare ersättning. Du garanterar att din berättelse är sanningsenlig och korrekt, att du och ingen annan har skrivit den och att du är minst 18 år. Om din berättelse innehåller material som inte är i din direkta ägo eller kontroll bekräftar du att du har tillstånd från innehavaren att använda materialet, inklusive men inte begränsat till de anställda och andra medarbetare på företaget som namnges och citeras, och att du har tillstånd av företaget att godkänna publicering av berättelsen. Symantec äger alla rättigheter (inklusive titel, immateriella rättigheter, distributionsrätt och rättighet till bilder) till allt material som skapats av Symantec eller för Symantecs räkning i någon form som innehåller eller härrör från detta material.

Inget i dessa villkor utgör en förpliktelse för Symantec att publicera din berättelse på Internet eller använda den på något annat sätt.

Din e-postadress och ditt telefonnummer (om du angett det) behandlas som konfidentiell information av Symantec och används endast för referens i samband med din berättelse. Symantecs sekretesspolicy finns att läsa på http://www.symantec.com/about/profile/policies/privacy.jsp
Jag godkänner villkoren