ABOUT SYMANTEC

Press Release

LinkedIn Facebook Twitter RSS

79 procent av svenskarna kommer handla julklappar på nätet i år

Men konsumenterna är rädda att drabbas av bedrägerier online och kommer därför att e-handla för bara en knapp fjärdedel av sin totala julklappsbudget

Stockholm – 3 december 2009 - En ny undersökning visar att 79 procent av svenskarna kommer handla julklappar över nätet i år. Undersökningen omfattar över 1000 personer och är genomförd av YouGov på uppdrag av IT-säkerhetsföretaget VeriSign, leverantör av säkra infrastrukturer för Internet.

Resultaten från undersökningen visar att den enskilde konsumenten i Sverige, Storbritannien, Frankrike och Tyskland planerar att lägga mindre än en tredjedel av sin totala julklappsbudget på köp via webben i jul. Detta eftersom de är rädda att drabbas av ID-bedrägerier eller råka ut för andra brister i webbsäkerheten. Svenska konsumenter kommer bara att använda 21 öre av varje krona till nätshopping av julklappar, medan motsvarande siffra är 30 cent per pund för britterna, 30 cent per euro för fransmännen, och 28 cent per euro för tyskarna. Med bakgrund av detta väntas företag som bedriver e-handel se möjligheter att öka sin tillväxt genom att öka kundernas förtroende.

Nära var femte svensk i undersökningen uppger att de avstår från att handla julklapparna över nätet eftersom de är rädda för att drabbas av bedragare, och ytterligare 20 procent säger att de inte kommer handla på webben eftersom de inte litar på sajternas säkerhet. Detta innebär att företag som bedriver försäljning via nätet enkelt skulle kunna öka sin tillväxt genom att framhålla sina säkerhetsåtaganden på hemsidorna på olika sätt. Ett exempel är att använda funktioner som exempelvis Extended Validation (EV) Secure Sockets Layer (SSL)-certifikat på sajten. EV SSL är en av världens mest använda krypteringsmetoder för betalningstransaktioner online. Med certifikaten blir adressfältet i webbläsaren grönt vid en säker session, och organisationen samt certifikatutfärdarens namn framgår, om webbplatsen är äkta – vilket är en enkel visuell signal till konsumenten att man befinner sig på en trygg sajt.

Studien visar också att 43 procent av svenskarna i undersökningen uppger att de avstår från att köpa julklapparna via nätet eftersom de vill ha möjlighet att prova produkten innan köpet. Ytterligare 21 procent hoppar över webbshoppingen eftersom de är oroliga att klapparna inte kommer att levereras i tid inför julhelgerna.

 • Dessa undersökningsresultat avslöjar att konsumenternas köpkraft hindras, även i detta års julhandel, av deras oro för säkerheten på nätet, säger Andrew McLelland från IMRG, den globala industriorganisationen för e-handel. Allt fler surfar på webben, men uppenbarligen gör de inte själva köpen över nätet i samma höga utsträckning. Om man inte litar på att hemsidans säkerhet så handlar man helt enkelt inte från den sajten. Finns det minsta tvivel så avstår man hellre och den totala summan kunden spenderar minskas då dramatiskt.
 • Det finns dock egentligen ingen anledning för konsumenterna att avstå från att handla julklapparna över nätet i år” säger Roberta Mladenovic, VeriSigns Nordenchef. ”Det är enkelt och sparar tid, och ofta finner man de bästa erbjudandena på nätet. Som konsument kan man känna sig trygg att e-handla så länge man har ett sunt säkerhetstänkande– det finns enkla knep för att avgöra att hemsidan är äkta och att ens kontokortsuppgifter inte kommer hamna i orätta händer, som exempelvis VeriSign-symbolen och det gröna adressfältet.”

Följande konsumenttips, som finns mer detaljerade på webbplatsen Trust the Check, www.trustthecheck.com, kan bidra till säkerheten vid e-handel inför julhelgerna och framöver:

Följande tips, som finns mer detaljerade på webbplatsen Trust the Check, www.trustthecheck.com, kan bidra till säkerheten vid e-handel.

 1. Leta efter visuella ledtrådar. Felstavningar och grammatiska fel är uppenbara tecken på att sajten inte är äkta, utan nätbedragares kopia av ett företagets eller organisations riktiga sajt. Var uppmärksam och sök också efter tecken på att företaget bakom hemsidan använder sig av säkerhetsfunktioner för att skydda sina kunder, som exempelvis att adressfältet i webbläsaren färgas grönt. (Fungerar i Internet Explorer 7/8, Firefox 3.0/3.5, Opera 9X och senare, Google Chrome, Safari 3.2, Safari 4, Flock och Iphone). Andra tydliga symboler för säkerhet är att ett hänglås i övre eller nedre högra hörnet av sajten, och att webbadressen börjar med ”https://” (där ”s” betyder ”krypterad”)
 2. Använd tvåfaktorsautentisering. Fler och fler hemsidor kräver numera ett ”extra” lösenord för att identifiera köparen/användaren. Detta extra lösenord genereras från en fysisk enhet (t.ex. en ”bankdosa”, kodkort, USB-sticka eller t.o.m. mobiltelefon). Från den fysiska enheten får man ett ”engångslösenord” som skrivs in på hemsidan vid inloggningen, utöver användarnamn och lösenord. Detta extra lager av säkerhet skyddar från bedragare som försöker få tillgång till inloggningsuppgifter till personliga användarkonton.
 3. Kontrollera webbshoppens utseende utifrån välkända hemsidors, och var uppmärksam på avvikelser. De flesta professionella hemsidor, som exempelvis Amazon och eBay, skickar bekräftelser på din beställning och fraktinformation som kan skrivas ut. Se upp för alltför simpla beställningsformulär, utan visuella ledtrådar på ökad säkerhet och som saknar bekräftelser på att du beställt något. Obs, om det är en phishing/nätfiske-sajt kommer användaren förlora sina pengar oavsett, även om informationen matats in på ett säkert sätt dvs även om det är en krypterad session som börjar med https.
 4. E-handla från företag/instutioner du känner till. Läs omdömen från andra kunder och ta varningar på allvar. Kontrollera vart någonstans företaget har sin verksamhet och att det finns något sätt att kontakta företaget bakom hemsidan, t.ex. via telefonnummer och postadress.
 5. Var uppmärksam på vad man frågar efter i beställningsformuläret. Hemsidan ska endast fråga efter information som beställarens namn, postadress, typ av kreditkort, kreditkortsnummer och när kortet löper ut. Företaget ska normalt sett inte be om information som personnummer och clearingnummer, då kan det vara en bedragare - om det inte är i kombination med en tvåfaktorsautentisering, som så gott som alla banker använder idag...

I undersökningen framkom även följande fakta om svenska konsumenter:

 • Åldersgruppen 45-54 är de som är mest rädda för att drabbas av ID-bedrägerier och andra brott på nätet – 23 procent uppger att de avstår från att julhandla på nätet på grund av detta
 • De som är over 55 år är mest “sturska”, i denna grupp säger hela 32 procent att inget hindrar dem från att handla julklapparna via webben
 • I gruppen 25-35 år är den tänkta julklappens kvalitet det absolut viktigaste, så att inte kunna prova innan köpet är en anledning att avstå från köp för 46 procent av dem. Ytterligare 28 procent oroar sig för leveranspålitligheten
 • Personer från norra Sverige är den grupp som är minst avskräckta av risken att drabbas av bedrägerier när de e-handlar, endast 11 procent uppger att de avstår från att handla på nätet på grund av detta
 • Södra Mellansverige är den region som kommer att handla minst julklappar på nätet i år, de avser att spendera 20 öre per krona (jämfört med 21 öre per krona för hela landet)

Om undersökningen

Alla siffror, såvida inte annat anges, kommer från YouGov. Den totala populationen omfattar 1001 personer från 18 år och uppåt. Fältarbetet genomfördes i augusti 2009. Undersökningen genomfördes online. Siffrorna har viktats och representerar alla vuxna svenskar (18 år och uppåt).
*Denna siffra har räknats fram enligt följande: I Sverige finns ca 7,3 miljoner personer över 18 år enligt SCBs befolkningsstatistik. VeriSigns bedrägeribarometer visar att de svenskar som drabbats i genomsnitt bestulits på 4000 kronor vardera, vilket omräknat till hela befolkningen är 144 kr per person. 7,3 miljoner personer x 144 kronor = över en miljard kronor.

Om VeriSign

VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN) bedriver digitala infrastrukturtjänster som möjliggör och skyddar miljarder interaktioner dagligen över världens röst-, video- och datanätverk. Mera nyheter och information om företaget finns på www.VeriSign.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Roberta Mladenovic, Nordenchef VeriSign, telefon: + 46 40 660 2088, e-mail: rmladenovic@verisign.com

Uttalanden i detta meddelande annat än historiska data och information utgör framåtblickande uttalanden enligt begreppets innebörd enligt avsnitt 27A i 1933 års Security Act och avsnitt 21E i 1934 års Securities Exchange Act. Dessa uttalanden involverar risker och osäkerhetsmoment som skulle kunna få VeriSigns faktiska resultat att i sak avvika från sådana som uttalas eller antyds av sådana framåtblickande uttalanden. De potentiella riskerna och osäkerhetsmomenten inkluderar bl.a. osäkerheten om framtida intäkter och lönsamhet och potentiella fluktueringar i kvartalsrörelseresultat p.g.a. faktorer såsom VeriSigns oförmåga att framgångsrikt utveckla och marknadsföra nya produkter och tjänster och kundacceptans av produkter och tjänster, inklusive VeriSigns Extended Validation SSL-certifikat och -lösningar, möjligheten att de av VeriSign presenterade nya tjänsterna inte resulterar i ytterligare kunder, vinst eller intäkter samt ökad konkurrens och prissättningstryck. Mer information om potentiella faktorer som skulle kunna påverka företagets rörelse- och finansiella resultat inkluderas i VeriSigns ingivanden hos Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisning på formulär 10-K för året som slutade 31 december 2006 och kvartalsrapporter på formulär 10-Q. VeriSign förpliktar sig inte att uppdatera något framåtblickande uttalande efter datumet för detta pressmeddelandes utgivning.

©2009 VeriSign Sweden AB. Alla rättigheter förbehålles. VeriSign, VeriSigns logotyp, cirkeln med en bock i och andra varumärken, servicemärken och motiv är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör VeriSign och dess dotterbolag i USA och andra länder. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

@Symantec