News Release

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Undersøgelse viser, at 75 % af computerbrugere lider af email-afhængighed

HELLERUP, den 9. januar 2006Symantec, en globalt førende producent inden for informationssikkerhed, offentliggør i dag en ny undersøgelse af 1.700 brugere, der viser, at Europa er et kontinent af e-mail-narkomaner. Undersøgelsen viser, at 75 % af de adspurgte indrømmer at være afhængige af e-mail. En ud af fem tjekker ustandselig e-mail og bliver grebet af panik, når der ikke er forbindelse.

Undersøgelsen er foretaget af Dynamic Markets. Den opdeler de adspurgte i fire personlighedskategorier, når det gælder brug af e-mail:

  • De disciplinerede: 49 % hævder at være disciplinerede – de har et afslappet forhold til e-mail, men er nøjeregnende med, hvor og hvornår de bruger den. De begrænser brugen til arbejdstiden og kontoret.
  • ”Misbrugerne”: 21 % af de adspurgte siger, at de ustandselig tjekker mail og bliver grebet af panik, når ikke der er forbindelse.
  • ”Fobikerne”: 10 % af de adspurgte siger, at de er teknofober, når det gælder e-mail. De bruger kun de mest basale funktioner og foretrækker mundtlig kommunikation.
  • De overbelastede: 6 % af de adspurgte føler sig bombarderet med e-mail og synes, at det er svært at administrere. Mange e-mail bliver ikke læst, og brugerne er bange for at logge på.

“Misbrugerne” bruger mere tid på e-mail (2,6 timer om dagen i gennemsnit) hver dag, tjekker mail første gang før klokken 9 og udveksler flere e-mail end de andre kategorier.

- Adfærden hos hver af disse kategorier er ingen overraskelse, siger Lindsey Armstrong, senior vice president for EMEA hos Symantec Corporation. Men det må vække bekymring, at næsten 40 % af de adspurgte har et usundt forhold til e-mail. E-mail kan være en stor hjælp i vores arbejde, men brugerne bør tænke over, hvordan og hvornår de bruger den. E-mail må aldrig blive en hæmsko i arbejdsdagen. Medarbejderne skal udvise disciplin i omgangen med mail og være så effektive som muligt.

I 2005 er der sket en betydelig stigning i den mængde af e-mail, som den enkelte skal håndtere. 91 % siger, at mængden er steget inden for det seneste år med i gennemsnit 47 %. Resultatet er, at medarbejderne bruger stadig mere tid på e-mail. 52 % bruger to timer eller derover hver dag på at sende og modtage korrespondance, og 15 % bruger fire timer om dagen. Det svarer til mere end to hele arbejdsdage hver uge.

- Der er mange grunde til den epidemiske afhængighed af e-mail, som vi ser i øjeblikket, siger Armstrong. E-mail er i dag langt mere end blot et kommunikationsværktøj. Folk bruger den til at administrere kalendere og kontakter, uddelegere opgaver og til at holde styr på, hvad der sker. I dag er e-mail i realiteten en journal, en opgaveoversigt og et administrationsværktøj, og det er ikke overraskende, at brugerne er afhængige af den i deres arbejde.

E-mail har udvidet arbejdsdagen for den gennemsnitlige leder, idet 54 % af alle ansatte tjekker e-mail før kl. 9 (nogle gør det allerede kl. 6), og de fleste tjekker sidste gang omkring kl., 17 (selv om nogle bliver ved til midnat.).

Mobil e-mail har også indflydelse på arbejdsdagen. 31 % af de adspurgte bruger mobilt udstyr til at tjekke mail. 34 % af dem gør det som det første, når de står op om morgenen, og 30 % gør det som det sidste, de gør, før de går i seng. 72 % af de adspurgte har tjekket mail uden for kontoret og uden for arbejdstid. Heraf har 40 % gjort det på ferie, og 38 % har gjort det, mens de var sygemeldt. 65 % af mobile e-mail-brugere bruger deres mobile udstyr til arbejdsrelaterede opgaver, mens de er sammen med deres familie og/eller venner.

Det er imidlertid opmuntrende, at undersøgelsen også viser nogle meget positive tendenser i forbindelse med e-mail. Mens 27 % af de adspurgte mente, at det øger stress at tjekke mail efter arbejdstid, sagde ikke færre end 23 %, at det mindsker stress. 43 % af mobile e-mail-brugere mener, at mailadgang efter arbejdstid gør dem mere effektive. 75 % mener, at det er deres ansvar, ikke arbejdsgiverens, at holde styr på brugen af e-mail.

Brugerne bør overveje denne holdning til e-mail:

  1. Tænk over, hvor og hvornår du bruger e-mail.
  2. Medmindre du venter på en vigtig meddelelse, bør du arbejde offline i perioder og få dit arbejde fra hånden. Føl dig ikke forpligtet til at blive inddraget i enhver e-mail-korrespondance.
  3. Hold orden i din mailboks. Arkiver en e-mail, så snart du har læst den og reageret på den. Begræns antallet af mail i din indbakke ved kun at gemme meddelelser, der kræver handling fra din side. Disse meddelelser kommer så til at udgøre din liste over ting, der skal gøres.
  4. I en verden, der er afhængig af elektronisk kommunikation, er en samtale mere værdifuld. Brug kun e-mail, når en samtale ikke er mulig eller passende.
  5. Tænk over, hvem der har brug for at kende til din meddelelse, og send kun kopier til dem. Hvis du er blandt modtagerne af en e-mail, bør du tænke over, om det er nødvendigt at sende svar til alle.

Dynamic Markets har foretaget 1.700 samtaler med ansatte og it-chefer om ansvaret for firmaets e-mailsystemer. Alle virksomhederne har 500 ansatte eller derover, og de fordeler sig på en række sektorer i Europa, Mellemøsten og Afrika. Der blev desuden foretaget 15 dybdegående kvalitative interviews.

Om Symantec

Symantec er den førende leverandør af informationssikkerhed, og virksomheden leverer et bredt sortiment af software, hardware-appliances og services designet til at hjælpe enkeltpersoner, små og mellemstore virksomheder og enterprisevirksomheder med at sikre og styre deres it-infrastruktur. Symantecs Norton-produktgruppe er førende inden for sikkerhed og problemløsning til privatbrugere. Symantec opererer i mere end 35 lande og har hovedkvarter i Cupertino, Californien. Det danske kontor ligger i Hellerup. Yderligere information på www.symantec.dk.

@Symantec