News Release

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Symantec køber Vontu

Opkøbet af førende løsning mod datatab styrker Symantecs Security 2.0 vision om beskyttelse af information
KØBENHAVN d. 6. november 2007 – Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) oplyser, at de har underskrevet en endelig aftale om at opkøbe Vontu - der er førende inden for Data Loss Prevention (DLP) løsninger - for et beløb som svarer til næsten 1,8 milliarder kroner (350 millioner USD). Beløbet vil blive udbetalt kontant og i form af optioner. Opkøbet forventes afsluttet ved udgangen af fjerde kvartal 2007 afhængig af hvornår de sidste juridiske godkendelser og endelige betingelser er på plads. Kombinationen af Symantecs markedsledende sikkerheds- og storageløsninger med Vontus markedsledende DLP teknologier skaber grobund for markedets mest udbyggede Information Risk Management løsning.
Forebyggelse af datatab hjælper virksomheder og organisationer med at undgå tab af information, der er fortrolig eller som organisationen har ophavsret til, uanset hvor denne data anvendes eller lagres. Vontus produkter vil supplere Symantecs eksisterende produktportefølje inden for endpoint og netværkssikkerhed, lagring og compliance, der giver kunder den største platform til at undgå datatab. Opkøbet kommer i forlængelse af Symantecs i forvejen stærke partnerskab med Vontu, og det vil udgøre en hjørnesten i Symantecs Security 2.0 vision, hvor sikkerhedsfokus er flyttet fra en simpel beskyttelse af systemer og enheder til også at beskytte selve informationen, der ligger i systemerne.
“Kombinationen af Symantecs eksisterende produktportefølje og Vontus førende produkter og deres dedikerede medarbejdere, gør os i stand til at levere en central komponent i vores Security 2.0 vision direkte til vores kunder – en vision der handler om informationscentreret sikkerhed, som beskytter både kommunikationsenheden og selve informationen,” siger Tom Kendra, group president i Security and Data Management Group hos Symantec. “I et virksomhedsmiljø, der i stigende grad er konkurrencepræget, gennemsigtigt og lovmæssigt reguleret, er virksomheder tvunget til at have tiltro til at deres største værdier – information – er sikret. Først da vil sikkerhed i større grad blive et parameter, der styrker virksomheden i stedet for noget der hæmmer den.”
Virksomheder kæmper i dag med at kortlægge hvor deres vigtigste informationer er gemt, hvordan den bruges, hvem der har adgang til den, og hvordan man undgår at data mistes eller på anden måde kompromitteres. Som modtræk til denne udfordring implementerer virksomheder og organisationer i alle brancher DLP løsninger, så de kan finde og beskytte forretningskritisk data, der er gemt på tværs af virksomheden samt monitorere og undgå at fortrolig data kopieres eller sendes ud af virksomheden og som automatisk sikrer overholdelsen af databeskyttelsespolitikker.
“Den næste generation af sikkerhed er baseret på én enkelt idé – det handler om information,” siger Joseph Ansanelli, CEO hos Vontu Inc. “Ved at stå sammen med Symantec og drage nytte af deres styrker inden for sikkerheds- og storageløsninger, vil vi placere os i en unik position i forhold til at kunne hjælpe kunder med at besvare og løse vigtige spørgsmål om, hvor deres fortrolige information skal gemmes, hvordan informationen bruges, og hvordan man undgår tab af den.”
Førende løsninger der beskytter mod tab af fortrolig data uanset hvor de lagres eller hvordan de bruges

Vontu vil tilføre markedets bedste DLP platform til Symantecs i forvejen stærke sikkerheds- og storageproduktserie. Vontus løsninger inden for netværks- og endpointbeskyttelse hjælper virksomheder og organisationer med at få overblik over, hvor fortrolig information er lagret samtidig med, at man hurtig vil kunne opdage og ordne problemer med eksponeret data på servere, systemer og endpoints. Vontu Data Monitoring and Prevention løsninger sørger for at fortrolig data ikke sendes ud fra virksomheden gennem e-mail, web eller IM. Løsningerne monitorerer og beskytter ligeledes mod, at fortrolig data kopieres eller flyttes til flytbare medier, eller at de downloades til lokale drev. Vontu tilbyder også en centraliseret platform indeholdende alle virksomhedens produkter til policy-styring, trusselsopdagelse, workflow og remediation.

For yderligere information om hvordan Vontu supplerer Symantecs eksisterende ydelser samt om den planlagte integration af produkter.
About Vontu

Vontu is the leading provider of Data Loss Prevention solutions that combine endpoint and network-based technology to accurately detect and automatically protect confidential data wherever it is stored or used. By reducing the risk of data loss, Vontu helps organizations ensure public confidence, demonstrate compliance and maintain competitive advantage. Vontu customers include many of the world's largest and most data-driven enterprises and government agencies. Vontu has received numerous awards, including IDG's InfoWorld 2007 Technology of the Year Award for "Best Data Leak Prevention," as well as SC Magazine's 2006 U.S. Excellence Award for "Best Enterprise Security Solution" and Global Award for "Best New Security Solution."

For more information, please visit www.Vontu.com.
About Symantec

Symantec is a global leader in infrastructure software, enabling businesses and consumers to have confidence in a connected world. The company helps customers protect their infrastructure, information, and interactions by delivering software and services that address risks to security, availability, compliance, and performance. Headquartered in Cupertino, Calif., Symantec has operations in more than 40 countries. More information is available at www.symantec.com

@Symantec