News Release

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Symantec Foundation IT Risk Assesment er nu tilgængelig i Norden

Ny konsulentservice identificerer aktuelle IT faresituationer for at hjælpe nordiske virksomhedsledere med at opbygge effektive rutiner til håndtering af IT risici
København den 9. november 2007 – Symantec Foundation IT Risk Assesment, en omfattende konsulentservice designet til at give kunderne et overblik over de aktuelle IT risici, som de er udsat for samt hjælp til at fjerne disse, er nu tilgængelig i Norden. Symantec Foundation IT Risk Assesment bygger på Symantecs afprøvede metoder og er en vigtig komponent i Symantec Global services dagsorden om at hjælpe kunderne med at tage fat på alle IT risici områder – sikkerhed, tilgængelighed, drift og compliance.
Virksomhederne eksponeres i stigende grad for IT risici, som konsekvens af at IT kompleksiteten er stigende og virksomhederne i højere grad end tidligere er afhængige af IT for at kunne opretholde deres forretning.
Virksomheder – små som store – har fået øjnene op for de store konsekvenser IT fejl kan have, og de tager deres forholdsregler. Alligevel er der mange virksomheder, som ikke har de nødvendige færdigheder eller ressourcer til at vurdere og fjerne de IT risici, som virksomheden står overfor. Symantec Foundation IT Risk Assesment hjælper kunden med at tage det første skridt hen imod et omfattende IT Risk Management program. Servicen identificerer, kategoriserer og prioriterer aktuelle IT risici, så virksomheden kan investere i projekter, som styrer IT risici, udgifter og udførelse med henblik på at maksimere udbyttet.
”Virksomhederne oplever et stigende behov for at forstå de IT risici, som kan påvirke deres infrastruktur, true deres virksomhed eller sætte deres compliance på spil,” siger Ken Willen fra Symantec Consulting Services i Danmark. ”Virksomhedsledere er nødt til at kende de aktuelle IT risici for at kunne implementere planer, som eliminerer disse. Symantecs lange historie med at arbejde for kunder indenfor alle områder af IT risici, kommer virksomheder - som ønsker hjælp til at udarbejde planer, der imødegår de IT risici, som de selv står overfor - til gode.”
Symantec Foundation IT Risk Assesment bygger på Symantecs ekspertise indenfor IT sikkerhed og den leveres gennem en afprøvet metode, som inkluderer accepterede strukturer og standarder fx Information Technology Infrastructure Library (ITEL) og BS17799. Erfarne konsulenter fra Symantec samarbejder direkte med virksomhedsledere og tekniske teams med henblik på at kunne danne sig et klart billede af kundens aktuelle situation og det ønskede fremtidsscenarium. Gennem en række interviews og interne samtaler identificeres og kategoriseres klientens risikoniveau, og disse risici gives prioritet alt efter hvilken indvirkning de har på virksomhedens aktiver.
Symantec Consulting benytter også Symantec INFORM (INFOrmation assurance Risk Model) værktøjet til at indsamle kvalitative og kvantitative data fra klienterne og til at udarbejde analyser og løsningsforslag. INFORM programmet er en række salgsværktøjer, som er baseret på mere end 800 kunders analyser af IT risici ledelse.
I den sidste fase af Symantec Foundation IT Risk Assesment service modtager kunden en rapport, som indeholder et resume af de IT risici, som virksomheden står overfor samt taktiske og strategiske anbefalinger. Med denne information har kunderne det nødvendige grundlag for at opbygge en mere omfattende IT risici strategi. Desuden opnår kunden en indsigt, som gør det muligt for ham at forstå IT risici, og forbedre IT udførelse samt at skabe balance mellem risici og udgifter således at IT trygt kan anvendes til nyskabelse.
”I takt med at virksomhederne er blevet mere afhængige af deres IT systemer er IT risici blevet mange virksomhedslederes største bekymring, når de udtænker IT risici strategier,” siger Ken Willen. ”Syman- tec Foundation IT Risk Assesment giver kunderne tryghed til at definere, vurdere og vedligeholde deres IT risici strategi.”
Symantec Global Services er en ledende udbyder af servicer og løsninger, som håndterer IT risici, hjælper med at reducere udgifter og maksimere IT performance. Symantecs konsulenter har arbejdet med 95 procent af Fortune 500 virksomhederne, og de besidder i gennemsnit 15 års erfaring med håndtering af IT risici herunder sikkerhed, tilgængelighed, udførelse og compliance. Symantec Global Service omfatter bl.a. rådgivning, uddannelse og support til virksomheder.
Om Symantec
Symantec er den førende leverandør af it-infrastruktursoftware, der giver virksomheder og forbrugere tillid og sikkerhed i den digitale verden. Virksomheden hjælper kunder med at beskytte deres it-infrastruktur og informationsudveksling ved at levere software og services, der eliminerer risici relateret til sikkerhed, tilgængelighed, dokumentation og ydelse. Symantec opererer i mere end 40 lande og har hovedkvarter i Cupertino, Californien. Det danske kontor ligger i København. Yderligere information på www.symantec.dk.

@Symantec