News Release

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Beskyttelse af information er højeste IT-prioritet for SMV’er

København, d. 24. august, 2010: Ny undersøgelse fra Symantec viser, at flere og flere små virksomheder (SMV’er)nu gør en større indsats for at beskytte deres data i forhold til for bare 15 måneder siden, hvor en stor andel fejlede i selv de mindste basale sikkerhedsforanstaltninger.

Denne positive udvikling kan især skyldes, at flere og flere SMV’er står over for øgede risici for cyberangreb og tab af følsom data og derfor prioriterer it-sikkerhed højere. Undersøgelsen hedder 2010 Global SMB Information Protection Survey og er baseret på svar fra 2.152 SMV’er fordelt over 28 lande herunder også danske virksomheder.

Et par highlights fra rapporten:
  • SMV’erne rangerer tab af data og cyberangreb som en af de største trusler for deres forretning – større end traditionel kriminel aktivitet, naturkatastrofer og terrorisme.
  • 42 procent har prøvet at miste fortrolig eller private informationer. 100 procent af disse virksomheder, der har tabt data, har set direkte tab i forretningen i form af tabt omsætning eller øgede omkostninger.
  • I gennemsnit bruger virksomhederne i undersøgelsen ca. 51.000 $ om året til at beskytte deres information, og de it-ansvarlige bruger 2/3 af deres tid med beskyttelse af information.
  • 74 procent af SMV’erne i undersøgelsen har nogen bekymring/eller er ekstremt bekymrede over risikoen for at miste værdifuld information.
  • Næsten 2/3 af virksomhederne har mistet apparater som eksempelvis laptops, smartphones eller iPads i de sidste 12 måneder. 100 procent af virksomhederne har et eller flere apparater der ikke er beskyttet med password eller ikke er beskyttet via fjernadgang eksempelvis i tilfælde af tyveri.
  • 73 procent af virksomhederne var udsat for cyberangreb i løbet af det sidste år.
Symantec anbefaler derfor følgende:
  • Uddannelse af de ansatte: Det er vigtigt at udvikle sikkerheds guidelines og uddanne de ansatte om internetsikkerhed og de seneste trusler. Dette indebærer blandt andet fokus på passwords og beskyttelse af mobiltelefoner.
  • Beskyttelse af vigtig forretningsinformation: SMV’er står over for øgede trusler i forhold til følsomme data. Et enkelt brud på sikkerheden kan betyde omfattende økonomiske omkostninger for en mindre virksomhed. Derfor er det altafgørende at have de rette sikkerhedsforanstaltninger på plads.
  • Implementering af en effektiv backup- og genoprettelsesplan: Beskyttelse af information er mere end blot at implementere en antivirusløsning. Backup og genopretning er en vigtig komponent i en komplet beskyttelse af data i bestræbelserne på at sikre SMV’ers computere, servere og applikationer.

@Symantec