1. Symantec/

Glosario

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | P | R | S | T | U | V | W | X | Z | _1234567890

%Temp% (%Temp%)

Se refiere a la carpeta temporal de Windows. De forma predeterminada, es C:\Windows\TEMP (Windows 95 /98/Me), C:\WINNT\Temp (Windows NT/2000), C:\Documents and Settings\[USUARIO ACTUAL]\Configuración local\Temp (Windows XP) o C:\User\[USUARIO ACTUAL]\AppData\Local\Temp (Windows Vista).
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+
  • YouTube