1. Symantec/

Glosario

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | P | R | S | T | U | V | W | X | Z | _1234567890

(Legacy Software Delivery)

Una política creada a partir de una versión anterior de una política de entrega de software. Entrega software a un equipo cliente.
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+
  • YouTube