1. Symantec/
  2. Security Response/
  3. Glosario/
  4. TB (terabyte) (TB [terabyte])

Glosario

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | P | R | S | T | U | V | W | X | Z | _1234567890

TB (terabyte) (TB [terabyte])

2 de 40 bytes o 1024 gigabytes.

1024 gigabytes.