1. Symantec/
  2. Security Response/
  3. Glossaire/
  4. NetBackup for NDMP server (serveur NetBackup for NDMP)
  • Ajouter

Glossaire

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | _1234567890

NetBackup for NDMP server (serveur NetBackup for NDMP)

Serveur maître ou de supports NetBackup sur lequel NetBackup for NDMP est installé.
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+
  • YouTube