OVER SYMANTEC

  • Toevoegen

Juridische informatie

Symantec Corporation ("Symantec") stelt op deze website informatie en producten ter beschikking. Hierop zijn de volgende voorwaarden en bepalingen van toepassing. Door naar deze site te gaan, stemt u in met deze voorwaarden en bepalingen. Symantec behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en bepalingen, evenals de producten, services, prijzen en programma's die op deze site worden genoemd, op elk moment en naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Symantec behoudt zich het recht voor om schendingen van deze voorwaarden en bepalingen met alle beschikbare rechsmiddelen en alle redelijkheid te vervolgen. Alle rechten die hierin niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Copyright

De informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Behalve waar dit specifiek is toegestaan mag geen enkel deel van deze website op welke wijze en in welke vorm dan ook worden gedistribueerd of gereproduceerd, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Symantec.

COPYRIGHTVERKLARING
© 1995-2016 Symantec Corporation, 350 Ellis Street, Mountain View, CA 94043 USA. Alle rechten voorbehouden.

Patenten
Voor een gedeeltelijke lijst van Symantec-patenten en periodiek bijgewerkte patentinformatie klikt u hier.

Handelsmerken

Voor een gedeeltelijke lijst van veelgebruikte Symantec-handelsmerken klikt u hier.