Nyhetsbrev

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Tydelig økning av mobile bedrifts-apper blant norske bedrifter, viser rapport fra Symantec

Ni av ti vurderer å innføre egne ”App Stores” i bedriften
Oslo, 22 februar 2012: Stadig flere norske virksomheter bruker en eller annen form for mobil applikasjon for å støtte kommunikasjon og samarbeid mellom ansatte. Det viser en ny rapport fra Symantec som har undersøkt mobile bedriftstrender over hele verden.

Ni av ti norske bedrifter (91 prosent) vurderer å innføre egne mobilapper for nettopp sine behov. Sammenlignet med 71 prosent globalt plasserer norske bedrifter seg dermed høyt opp i adopsjon av mobil teknologi i virksomheten. 92 prosent overveier å åpne egne ”App Stores”, mot 66 prosent globalt, og 72 prosent av svenske virksomheter. 25 prosent av de norske virksomhetene i undersøkelsen har allerede implementert egne, tilpassete bedrifts-apper (15 prosent i Sverige) og 46 prosent er i ferd med det (29 prosent i Sverige), viser Symantecs 2012 State of Mobility-undersøkelse.

– Vi er imponert av hvor raskt bedriftene har vennet seg til å bruke mobile løsninger, sier Roger Ison-Haug i Symantec Norge. Det er ikke lenge siden den rådende bedriftskulturen gikk ut på å stenge ute alt som hadde med mobile enheter å gjøre. Å gå fra den innstillingen til å aktivt spre og utvikle egne bedrifts-apper innebærer nye utfordringer og økt kompleksitet for IT-avdelingen. Fra et sikkerhetsperspektiv er det oppmuntrende å høre at flertallet av bedriftene ser at riskene er større enn bare enkle tilfeller av tapte eller stjålne mobiltelefoner.

På tross av at så mange bedrifter har innført eller planlegger å innføre egne mobil-apper, svarte halvparten av de norske virksomhetene at mobilitet er en ganske stor eller ekstremt stor utfordring for organisasjonen (48 prosent globalt). 39 prosent svarte at mobile enheter er en de tre største IT-riskene innenfor organisasjonen (41 prosent globalt), men i praksis er mange ubeskyttet. For å balansere fordelene med en økt mobilitet i bedriften med de riskene økt mobilbruk medfører, forsøker IT-avdelingene å tilpasse sin mobilstrategi for å oppnå økt fleksibilitet, forbedret produktivitet og mer effektive ansatte.

Klikk for å tvitre: Symantec-rapport viser at ni av ti norske bedrifter vil innføre egne mobilapper, samt åpne egne bedrifts-App Stores: http://bit.ly/xUEG5F

Mer informasjon finne i følgende blogginlegg:
Symantecs State of Mobility-undersøkelse viser de utfordringer som en bedrift kjempe med i arbeidet for å øke mobiliteten. Rapporten identifiserer og kvantifiserer også hvilke risker som IT-beslutningstakere forbinder med bruk av mobilenheter og mobil-applikasjoner. Undersøkelsen omfatter 6 275 bedrifter i 43 land, hvorav 100 i Norge.

Mobile enheter er nå forretningskritiske verktøy
Den sterke økningen i bruk ab mobile applikasjoner viser at tiltroen til at mobilitet fører til forretningsnytte er meget sterk. Det støttes også av det usedvanlig sterke sammenfallet mellom forventninger til og erfaringer mobilteknologi. Generelt overgår forventningene til nye tekniske løsninger med stor margin den virkeligheten som viser seg med erfaring. Men for bruken av smarttelefoner og nettbrett svarte 70 prosent av respondentene at de ventet seg en økning av de ansattes produktivitet, mens hele 77 prosent faktisk opplevde en økt produktivitet etter gjennomføringen.

Mobile satsninger har stor innflytelse på IT-ressurser
Som med all innføring av ny teknikk innebærer mobile løsninger store utfordringer for IT-avdelingene. Mer enn to av tre av de norske bedriftene (69 prosent) sier at mobilitet er en ganske eller veldig stor utfordring, mens 75 prosent svarte at lavere kostnader og redusert kompleksitet er blant deres viktigste målsetninger. Symantec ser dette som et tegn på at mobile satsinger nå innføres i hele organisasjoner, ikke bare som mindre pilotprosjekter. Disse storskalasatsningene medfører flere regelverk, hvilket i sin tur innebærer økt kompleksitet. Det tyder også på at mange implementeringer ikke utnytter eksisterende forretningssystemer og prosesser i tilstrekkelig grad, noe som ville kunne reduserer noen av de problemene og kostnadene, samt dobbeltarbeidet, som ofte forbindes med storskala-implementeringer.

Mobile risker påvirker bedriftene
Å innføre mobile løsninger er ikke uten risiko, og det har bedriftenes IT-ansvarlige innsett. Over en tredjedel av norske bedrifter i undersøkelsen eller 39 prosent, sammenlignet med 41 prosent globalt, svarte at mobile enheter er en de tre største IT-risikomomentene innenfor deres organisasjon. Bekymringene omfatter tap og tyveri av enheter, datalekkasje, uvedkommendes tilgang til bedriftens ressurser og spredning av skadelig kode fra mobile enheter til virksomhetens nettverk. Når mobile enheter håndterer forretningskritisk informasjon og prosesser kan kostnaden for et sikkerhetsbrudd være betydelige. Norske virksomheter taper i snitt nesten 1 million kroner (140 000 USD) årlig på grunn av forskjellige typer mobile IT-uhell, inkludert tap av data, skade på bedriftens varemerke, produktivitetstap og tap av kundens tillit.

Anbefalinger
Organisasjoner som velger å ta i bruk mobilitet uten å gå på akkord med sikkerheten har størst sjanse for å forbedre sine forretningsprosesser og oppnå produktivitetsgevinst. Derfor bør organisasjonene innføre en mobilstrategi som definerer hvordan det mobile miljøet innenfor organisasjonen skal se ut, og som overensstemmer med deres toleranse for sikkerhetsrisker.

Noen viktige anbefalinger er:
  • Aktiviser bredt: Mobilitet tilbyr store muligheter for organisasjoner av alle størrelser. Finn ut hvordan du kan dra nytte av mobilitet og utvikle en trinn-for-trinn-strategi for å bygge et økosystem som støtter din plan. Benytt mobile bedriftsapplikasjoner som har fått bred anvendelse slik at du er sikker på at de fungerer på en god måte. Dine ansatte vil benytte mobile enheter i arbeidet på en eller annen måte – sørg for at de gjør det på dine betingelser.
  • Tenk strategisk: Gjør en realistisk bedømmelse av omfanget på din mobile forretningsplan og dens innvirkning på infrastrukturen. Tenk lenger enn bare e-post. Undersøk alle mobile løsninger som kan være aktuelle å innføre, og sørg for at du forstår de riskene og truslene som må håndteres. Når du planlegger, bruk en metode som ser på tvers slik at du er sikker på at Du sikrer all sensitiv informasjon, uansett hvor den kan tenkes å havne.
  • Administrer effektivt: Mobile enheter er endepunkter som krever samme oppmerksomhet som tradisjonelle datamaskiner. Mange av de prosesser, regler, opplæring og teknikker som er utviklet for stasjonære og bærbare datamaskiner kan også tillempes på mobile plattformer. Administrasjonen av mobile enheter bør integreres i det overgripende rammeverket for IT-administrasjon og administreres på samme måte – helst med kompatible løsninger og enhetlige regelverk. Dette er mest effektivt sett fra forretningssynspunkt samt senker de totale eiekostnadene.
  • Implementer på en fornuftig måte: I takt med at stadig flere ansatte benytter sine private enheter for å koble seg opp mot bedriftsnettverket, må organisasjonene endre sin brukerpolicy slik at den omfatter alle enheter, det være seg de som eies av bedriften og de som eies av den enkelte ansatte. Hvilket tilgangsnivå og sikkerhetsnivå som kommer til anvendelse vil måtte skille avhengig av hvem som eier enheten og hva organisasjonen krever. Ansatte vil fortsette å bruke flere enheter for å koble seg til bedriftsnettverket for å bli mer effektive og ha mer moro på jobben, og organisasjonene må planlegge for dette ut fra et juridisk, operativt og kulturelt perspektiv.
  • Innfør omfattende sikkerhet: Se lenger enn grunnleggende policyer for passordadministrasjon, fjernsletting og blokkering av programmer. Fokuser på informasjonen og hvor den vises, overføres og lagres. Integrering med eksisterende løsninger for datavern, kryptering og autentisering sikrer bedrifts- og rettighetspolicyer overholdes på en enhetlig måte.
Om Symantec 2012 State of Mobility Survey

Symantecs 2012 State of Mobility-undersøkelse ble gjennomført av Applied Research i august-november 2011. Resultatene baseres på svar fra 6 275 organisasjoner i Nordamerika, EMEA (Europa, Midt-Østen og Afrika), Asia, Japan og Latinamerika. I mindre bedrifter ble den IT-ansvarlige personen spurt. I store virksomheter ble IT-sjefer og personer i ledergruppen kontaktet. I undersøkelsen refereres det til mobile enheter i betydningen smartmobiler som BlackBerry, iPhone, Android, iTouch og lignende enheter. Bærbare PC-er inngår ikke i definisjonen av mobile enheter.

Om Symantec

Symantec er en global leder innenfor sikkerhet, lagring og systemadministrasjon som hjelper forbrukere og organisasjoner å sikre og håndtere sin informasjon-drevet verden. Vår programvare og tjenester beskytter mot flere risikoer på flere punkter og mer fullstendig og effektivt, slik at trygghet sikres uansett hvor informasjon brukes eller lagres. Mer informasjon er tilgjengelig på www.symantec.com.

@Symantec