Nyhetsbrev

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Ny backup-strategi fra Symantec gir 80 prosent lavere driftskostnader

Bedre backup er nødvendig fordi brukerne ikke følger gjeldende backup-rutiner, viser undersøkelse
Oslo, 28. februar 2012 - Symantec lanserer i dag en ny strategi for å modernisere sikkerhetskopiering og gjenoppretting av informasjon, en prosess som er blitt unødig komplisert og dyr i takt med at datamengden har økt i så vel store som små selskaper. Den nye strategien inneholder nye versjoner av Backup Exec og NetBackup.

Sammenlignet med tradisjonell backup utfører Symantecs nye løsninger sikkerhetskopieringen 100 ganger raskere, forenkler administrasjon og gjør gjenoppretting av data lettere i tilfelle katastrofe, samt hjelper små og store virksomheter med å oppnå betydelige kostnadsbesparelser, samtidig som forretningsinformasjonen beskyttes.

- I dag lanserer vi en radikal, ny plan for å modernisere måten informasjon beskyttes på, sier Kåre Juvkam i Symantec. Vi ser at 80 prosent av driftskostnadene som er forbundet med sikkerhetskopiering vil forsvinne de neste fem årene. Symantecs nye løsninger adresserer problemene med backup - fra komplekse datasentre som krever særskilte strategier for datagjenoppretting til små bedrifter som ønsker å føle seg trygge på at de enkelt kan gjenopprette sine data om vis noe uventet skulle inntreffe.

Klikk for å tvitre: Symantec kreve bedre backup for alle organisasjoner, driftskostnadene kan reduseres med 80%: http://bit.ly/z8W7X6

I løpet av de siste 20 årene har mengden av data eksplodert, virtualisering har blitt stadig mer populært, og SLA-avtaler har blitt nesten umulige å oppfylle. Disse utfordringene påvirker også små bedrifter som sliter med kompleksiteten i sikkerhetskopiering og som risikerer å miste data om ulykken skulle være ute. Den nåværende strategien for modernisering av backup innebærer ofte en stadig voksende samling av punktløsninger. Resultatet er ytterligere kompleksitet, økte kostnader og ekstraarbeid for administratorer, nettverksansvarlige og IT-sjefer.

- Den aller mest dramatiske endringen med hensyn på backup i dag er mengden - eller skalaen - av data, applikasjoner og virtuelle maskiner som dagens backup-løsninger ikke klarer, sier Kåre Juvkam i Symantec. Organisasjoner har utvidet sin SLA-er og stiller høyere krav til tilgjengelighet døgnet rundt. Når en kombinerer denne utviklingen med implementering av ny teknologi blir resultatet ofte et forstyrrende IT-miljø med en stor innvirkning på IT-avdelingen. Organisasjoner – store som små - trenger en helhetlig tilnærming til sin backupstrategi: En enkelt plattform eller løsning som kan håndtere ulike typer data og belastning, snarere enn å integrere flere forskjellige løsninger som ofte blir både kostbart og tidkrevende.

Utilfredsstilllende backuphverdag
En undersøkelse bestilt av Symantec viser at prosessene som oppstår i virksomheten i dag er utilfredsstillende. 1400 IT-profesjonelle verden ble spurt om sine rutiner for backup og hvor trygge de er på å gjenopprette informasjonen i tilfelle en katastrofe. Det viser seg at rutinene blir ofte brutt, og en ny backup strategi er svært ettertraktet:
  • 49 prosent av respondentene kunne ikke oppfylle sin SLA grunn av for store datamengder
  • 72 prosent av respondentene ville bytte backupløsning dersom hastigheten ble fordoblet
  • 28 prosent sier de har for mange sikkerhetskopieringsverktøy
  • Organisasjoner bruker i gjennomsnitt fire sikkerhetskopiløsninger for å beskytte fysiske systemer, og tre for virtuelle
  • 42 prosent av respondentene tror ikke backup-løsningen de har for virtualiserte miljøer strekker til
  • Mer enn en tredjedel (36 prosent) av respondentene ville ikke satse en månedslønn på at 100 prosent av de sikkerhetskopierte dataene kan gjenopprettes
Ifølge Symantecs undersøkelse 2011 SMB Disaster Preparedness Survey, prioriterer små og mellomstore bedrifter ikke katastrofeberedskap før de har opplevd en katastrofe eller tap av data. Halvparten av de spurte har ingen beredskapsplan på plass, og 41 prosent svarer at det aldri har falt dem inn å utvikle en slik plan. Undersøkelsen viser at kostnadene ved ikke å være forberedt er høye nok til å slå en mindre bedrift konkurs.

De viktigste delene av Symantecs nye backup-strategi er Backup Exec 2012 og NetBackup 7.5. De sørger for sikkerhetskopiering av alle typer infrastruktur, både fysiske og virtuelle maskiner. Hovedfokus er på enkelhet, noe som gjør brukeren uansett plattform enkelt kan sørge for at informasjonen er trygg.

Symantec Backup Exec 2012 hjelper brukerne med å redusere kompleksitet, ta sikkerhetskopier av alle virtualiserte miljøer, og gir en umiddelbar, skybasert gjenoppretting i én enkelt løsning. I den nye versjonen har Symantec forvandlet Backup Execs brukergrensesnitt og konfigurasjonsmuligheter slik at brukerne får en mye enklere opplevelse. Symantec utvider også teknologien sin til å inkludere små bedrifter og lanserer derfor Backup Exec Small Business Edition og Backup Exec.cloud. Disse løsningene gjør det enklere for organisasjoner i vekst å sikkerhetskopiere sin informasjon i tre enkle steg på under ti minutter.

Klikk for å tvitre: Symantec @BackupExec 2012 gjør brukerne til backup-helter: enklere grensesnitt og ny Backup Exec V-ray versjon: http://bit.ly/yrRB9B

Videre lanserer Symantec NetBackup 7.5, som hjelper bedrifter og organisasjoner med å overvinne dagens utfordringer når det gjelder databeskyttelse. Symantec leverer en ny tilnærming til beskyttelse av personlig informasjon og lanserer NetBackup Accelerator, som gjør sikkerhetskopieringen opptil 100 ganger raskere, NetBackup Replication Director, som integrerer bilder og replikering, og NetBackup Search, for å gjøre det enklere å søke gjennom sikkerhetskopierte data. Som en del av Symantecs NetBackup plattformstrategi er NetBackup tilgjengelig som en nedlastbar applikasjon, for å muliggjøre effektiv lagring som er optimalisert for beskyttelse av datasentre, avdelingskontor og virtuelle miljøer, samtidig som brukerne får en enklere installasjon og vedlikehold.

Symantec utvider dessuten sitt samarbeid med NetApp for å selge den nye Replication Director-løsningen. Den kombinerer gjenoppretting av og administrasjon av snapshots og sikkerhetskopiert informasjon, og fjerner de kostnader og risker som normalt forbindes med multiple løsninger for backup og gjenoppretting. Replication Director gjør at organisasjoner kan redusere sine administrasjonskostnader og redusere kompleksitet ved å administrere alle backup-oppgaver fra ett enkelt NetBackup-konsoll.

Klikk for å tvitre: Symantec @NetBackup 7.5 gjør backup 100 ganger raskere; samarbeid med @ NetApp for integrasjon av backup og snapshots: http://bit.ly/yv8c3T

Pris og tilgjengelighet
Produktene i Backup Exec 2012 og NetBackup 7.5 lanseres i løpet av første halvår 2012 og vil være tilgjengelig gjennom Symantecs forhandlere.

Mer informasjon
Om Symantec
Symantec er en verdensledende leverandør av løsninger for sikkerhet, lagring og systemadministrasjon. Symantec hjelper forbrukere og organisasjoner å sikre og håndtere sin informasjon. Vår programvare og tjenester beskytter mer omfattende og effektiv mot flere risikoer på flere punkter, gir trygghet overalt der informasjon brukes eller lagres. Mer informasjon er tilgjengelig på http://www.symantec.no.

@Symantec