Nyhetsbrev

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Ukontrollert fildeling blant ansatte gir sikkerhetsproblemer for bedriftene, viser ny undersøkelse fra Symantec

Sikkerhetsbrudd og datatap kan bli konsekvensen av at ansatte tar med sensitiv jobbinformasjon ut i personlige lagringstjenester på internett.

Oslo, 26. Juni 2012 – Ansatte bruker stadig oftere ukontrollerte, personlige lagringstjenester på internett for å ta med tunge jobbdokumenter til hjemmekontoret eller ut på mobiler og nettbrett, og spør verken IT-ansvarlige eller sine overordnede om lov. Det utsetter små og mellomstorebedrifter for helt nye typer risiko, viser en fersk undersøkelse fra Symantec.

– Bruken av personlige “internettlager” for å ta med jobbinformasjon ut av bedriften er en konsekvens av “bring your own device”-trenden, sier Hans Peter Østrem i Symantec Norge. – Vi bruker de enhetene og de tjenestene som passer oss der og da, og visker ut skillet mellom jobb og privatliv. Det sier seg selv at sjansen øker for at informasjon kommer på avveie og kan gå lettere tapt.


Undersøkelsen viser blant annet:

 • Ansatte har større påvirkningskraft på innføring av fildelingsløsninger i bedriften:
  74 prosent i undersøkelsen mener fildeling gjør dem mer produktive. 61 prosent mener de har noe eller meget stor påvirkningskraft på innføring av fildeling i bedriften. Dette minsker selvfølgelig IT-ansvarliges kontroll over informasjon og løsninger.
 • Sikkerhet og datalekkasje er potensielle risker ved fildeling: Mange respondenter vet at dårlig administrert fildeling utsetter bedriften for risiko; men mer enn en av fem virksomheter mangler retningslinjer for ansattes bruk og deling av filer. Bekymringene fordeler seg særlig på deling av konfidensiell informasjon gjennom ikke godkjente kanaler (44 prosent), inn trengning av ondsinnet kode som virus og trojanere (44 prosent), tap av konfidensiell eller proprietær informasjon (43 prosent), avsløring av konfidensiell informasjon (41 prosent), forlegenhet eller skade på rykte og merkevare (37 prosent), og brud på regelverk (34 prosent).
 • Ansattes fildelingspraksis kan utsette bedrifter for risiko: På spørsmål om hva de vil gjøre for å dele en stor datafil svarer 51 prosent at de vil spørre IT-avdelingen om hjelp, mens 42 prosent vil bruke en løsning foreslått av andre (kunde, konsulent, partner). 33 prosent vil bruke eksisterende IT-system, mens 27 prosent vil lete på nettet og finne en gratistjeneste. Det er da interessant å observere at 41 prosent av ansatte anser at merkevareskade er en bekymring når det gjelder fildeling.
 • Filene blir stadig større: Filene som deles blir stadig større. I årets undersøkelse oppgir 1 av 7 at filene som deles er i gjennomsnitt over 1 GB, for tre år siden var bare 6 prosent I denne størrelsesorden.
 • Bedriftene sprer seg mer utover: Respondentene oppgir at antall ansatte som fjernarbeider eller har hjemmekontor har økt de siste årene og at denne utviklingen fortsetter. Om ett år forventer respondentene at 37 prosent av bedriftene vil ha fjernarbeidende ansatte, mot 22 prosent for tre år siden og 32 prosent i dag), mens 32 prosent forventer å ha hjemmearbeidende ansatte, opp 20 prosent fra tre år siden og 28 prosent i dag.

– Denne trenden er vanskelig å stoppe, men mulig å styre, sier Hans Peter Østrem. – Vi i Symantec anbefaler at bedriftene tar i bruk enkle retningslinjer og best practices for å hjelpe sine ansatte med å dele filer på en sikker måte. Anbefalingene våre er som følger:

 • Sentraliser fillagring og administrasjon med et trygt, nettbasert system som er tilgjengelig uavhengig av type enhet eller lokalisering, slik at selskapets informasjon er beskyttet også utenfor kontorets vegger.
 • Ta i bruk tilgangskontroll og brukertillatelser som holder private datafiler trygge og adskilt fra jobbinnhold.
 • Hold oppsyn med hvor og hvordan bedriftens informasjon deles.
 • Ta i bruk er skalerbart system som kan vokse med virksomheten og informasjonsmengden.

Symantec’s 2011 SMB File Sharing Survey
Applied Research fielded this survey in November 2011. They spoke with decision-makers at 1,325 worldwide SMB organizations with 5 to 500 employees. 


Resources


Connect with Symantec


Om Symantec
Symantec er en global leder innenfor sikkerhet, lagring og systemadministrasjon som hjelper forbrukere og organisasjoner å sikre og administrere sin informasjonsdrevne verden. Vår programvare og tjenester beskytter mot flere risikoer på flere punkter og mer fullstendig og effektivt, slik at trygghet sikres uansett hvor informasjon brukes eller lagres. Mer informasjon er tilgjengelig på www.symantec.com samt på go.symantec.com/socialmedia.  

@Symantec