Ponemons kostnader knyttet til databrudd 2013

Symantec og Ponemon Institute har gleden av å presentere rapporter angående kostnaden knyttet til databrudd fra 2013. Studie av kostnader knyttet til databrudd for 2013: Den globale analysen er basert på faktiske erfaringer med databrudd fra 277 selskaper fra hele verden, og tar hensyn til en rekke forskjellige direkte og indirekte driftsomkostninger. Landsspesifikke rapporter er tilgjengelig for USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, India, Japan, Australia og Brasil (ny).