State of the Data Center pressesett

State of the Data Center Press KitState of the Data Center-rapporten for 2012 er basert på informasjon fra 2453 IT-profesjonelle fra organisasjoner i 32 land. Undersøkelsen tar for seg underliggende drivere for datasenterkompleksitet, nåværende innvirkninger på bransjen, og de nyeste initiativene IT benytter seg av for å løse problemene. Syttini prosent av de som svarte på undersøkelsen, rapporterte om økt kompleksitet i datasenteret. Selv om kompleksiteten skyldes mange faktorer, svarte de spurte at implementering av en styringsstrategi for informasjon er hovedtiltaket organisasjoner innfører som et svar på denne økende kompleksiteten. Resultatene fra undersøkelsen understreker hvor viktig det er å administrere organisatoriske ressurser på en smart måte, for å redusere driftskostnader og kontrollere informasjonsvekst.
Les pressemeldingen for en oppsummering og høydepunkter.
Hvis du vil ha flere detaljer, kan du laste ned den fullstendige rapporten.