Undersøkelse: Små og mellomstore bedrifter tar databeskyttelse på alvor

Enquête: het MKB begint informatiebeveiliging serieus te nemen

Symantecs 2010-undersøkelse om databeskyttelse i små og mellomstore bedrifter, viser at den høyeste IT-prioriteten i disse bedriftene nå er databeskyttelse. For bare 15 måneder siden hadde en høy prosentandel av bedriftene ikke engang implementert de mest grunnleggende sikkerhetsforanstaltningene.

I de små og mellomstore bedriftene som deltok i undersøkelsen, var datatap og kyberangrep rangert som de største forretningsmessige risikoene. Like bak følger tradisjonell kriminalitet, naturkatastrofer og terrorisme. I dag bruker disse bedriftene i gjennomsnitt 51 000 dollar på databeskyttelse. Dette omfatter datamaskinsikkerhet, sikkerhetskopiering og gjenoppretting, arkivering og katastrofeberedskap.

Av de små og mellomstore bedriftene som deltok i undersøkelsen, er 74 % noe/svært bekymret for å miste elektronisk basert informasjon. Rundt 42 % har faktisk vært i en situasjon hvor konfidensiell eller eiendomsbeskyttet informasjon har gått tapt. 100 % av disse har som resultat fått direkte tap, som tapt inntjening eller direkte utgifter.

Utstyr som forsvinner, er et stort problem for små og mellomstore bedrifter. Nesten 2/3 har mistet utstyr som bærbare datamaskiner, smarttelefoner og iPad-er i løpet av de siste 12 månedene. 100 % av dem har utstyr uten passordbeskyttelse der dataene ikke kan fjernslettes for å beskytte konfidensiell informasjon hvis utstyret går tapt.

Kyberangrep utgjør en stor trussel for små og mellomstore bedrifter. 73 % av de som deltok i undersøkelsen, hadde blitt utsatt for kyberangrep i løpet av det siste året. For 100 % av disse hadde dette følger i form av kostbar nedetid og tap av viktig bedriftsinformasjon samt personlig informasjon som identifiserte kunder eller ansatte.