Policyer

Som en global markedsleder innen informasjonssikkerhet, har Symantec full forståelse for ditt ønske om å beskytte personlig informasjon. Derfor er Symantecs policyer utformet med tanke på å beskytte våre kunder og partnere.

Personvern

Symantec er lisenshaver av personvernprogrammet TRUSTe. TRUSTe er en uavhengig, ideell organisasjon hvis formål er å øke brukernes fortrolighet med Internett ved å promotere prinsippene om offentliggjøring og informert samtykke. For å vise at vi er opptatt av ditt personvern, legger vi åpent frem informasjonsrutinene til www.symantec.com, og har fått TRUSTe til å gjennomgå våre personvernrutiner med hensyn til samsvar. Les mer om Symantecs personvernerklæring.

Anti-piratkopiering

Hvert år går milliarder av dollar tapt på grunn av piratkopiering av programvare, det vil si ulovlig distribusjon og/eller kopiering av programvare til personlig bruk eller bruk i næringsvirksomhet. Piratkopiering er det samme som tyveri, og medfører at prisene øker. Jo større inntekter som går tapt på grunn av stjålne produkter, desto mindre har man å bruke på forskning og utvikling av nye produkter og løsninger. Les hvordan du kan hjelpe Symantec med å bekjempe piratkopiering.

Juridisk

Les om opphavsrett, varemerker, garantier og ansvarsfraskrivelse, rettslige anførsler, tilknyttede retningslinjer, samsvar med lover og så videre.

Produktlisensavtaler

Symantecs produkter selges ikke. I stedet gis det lisens på kopier av Symantecs produkter hele veien gjennom distribusjonskanalen og frem til sluttbrukeren. Finn sluttbrukers lisensavtale for Symantec-produktet som du bruker.