Juridisk informasjon

Symantec Corporation ("Symantec") gjør produktinformasjonen tilgjengelig på denne siden under følgende forutsetninger: Ved å gå inn på denne siden, aksepterer du følgende: Symantec forbeholder retten at til enhver tid fritt endre disse forskrifter, produkter, tjenester, priser og program som omtales, uten nærmere notifisering. Symantec forbeholder retten å kreve kompensasjon tilgjengelig via loven for all brudd på forskriftene. Alle rettigheter som ikke spesifiseres her er også forbeholdt.

Opphavsrett

Websiden i helhet er beskyttet av opphavsretten. Med unntak av særskilte tillatelser, får ingen del av denne siden distribueres eller reproduseres uten Symantecs skriftlige tillatelse.

COPYRIGHT NOTICE
© 1995-2016 Symantec Corporation, 350 Ellis Street, Mountain View, CA 94043 USA. Med enerett.

Patenter
For en begrenset liste over Symantecs patenter og periodevis oppdaterte patentmerking-informasjon, klikk her.

Varemerker

For en begrenset liste over ofte benyttede Symantec handelsmerker, klikkher.