Personvernerklæring for LiveUpdate

Virksom fra: 5. august 1999

Sist oppdatert: 2. november 2009

Slik fungerer LiveUpdate

Symantec LiveUpdate fungerer via "pull"-teknologi. Dette betyr at data ikke sendes direkte til Symantec LiveUpdate-serverne. I stedet undersøker LiveUpdate datamaskinen og oppretter en liste over installerte produkter. Denne listen brukes deretter for å opprette anmodninger om oppdateringer for disse produktene. Når LiveUpdate-serveren oppretter oppdateringsanmodninger, oppretter den også en serverlogginnføring med en liste over de etterspurte filene og IP-adressen anmodningen kom fra. Hvis den etterspurte filen finnes på LiveUpdate-serveren, lastes den ned fra serveren av LiveUpdate-klienten, og serverloggen viser at nedlastingen ble fullført. Serverloggen viser også om filen ikke ble nedlastet, eller om det oppsto en feil under nedlasting av filen. I tillegg til navnet på den etterspurte filen, kommuniserer LiveUpdate også enkelte identifikasjonsdata og PC-spesifikke data til serveren. Disse dataene beskrives nedenfor.

Om dataene som er samlet

LiveUpdate samler inn generell systeminformasjon fra datamaskinen hver gang LiveUpdate kjører, slik at du mottar oppdateringer som fungerer best for datamaskinen. Informasjonen brukes også til å generere samlet statistikk om hvordan LiveUpdate brukes, og hvilke systemer som trenger støtte. Dette brukes til å forbedre LiveUpdate og innholdet og oppdateringene som er tilgjengelige via LiveUpdate.

Informasjonen omfatter følgende:

  • Produktnavn og versjonsinformasjon for all Symantec-programvare som krever oppdateringer
  • Datamaskinens modellnavn og produsent
  • Versjonsinformasjon for operativsystem og nettleser
  • Regions- og språkinnstillinger
  • Unik global LiveUpdate-identifikator (LU ID) og gjeldende øktidentifikator
  • LiveUpdate-klientversjon og informasjon om hvordan LiveUpdate-økten ble startet
  • Oppdateringsfilnavn og feilmeldingskoder for oppdateringer som ikke ble lastet ned eller installert korrekt

Din IP-adresse logges når du kobler deg opp til en Symantec LiveUpdate-server, men den brukes kun til å generere samlet statistikk. Deretter slettes informasjonen om den.

Hvordan innsamlede data brukes

For å generere nøyaktig statistikk oppretter LiveUpdate en unik, global identifikator (LU ID) som lagres på datamaskinen og er en unik identifikator for den. LU ID-en opprettes ved installasjon ved at operativsystemet blir spurt om en unik, global identifikator (GUID), som deretter kjøres gjennom en SHA-1-algoritme for å opprette LU ID-en. Denne fremgangsmåten sikrer at LU ID-en ikke inneholder informasjon som kan brukes til å identifisere deg.


LU ID-en kan deretter brukes i følgende tilfeller:

For å gi tilbakemeldinger om kvalitetskontroll til Symantecs utviklingsteam logges antall individuelle datamaskiner som besøker LiveUpdate-serverne. Informasjon om fullført eller mislykket nedlasting og installasjon av spesifikke oppdateringer logges også, i tillegg til LU ID-en til den datamaskinen som forsøkte å laste ned en fil, produktnavn som det ble etterspurt oppdateringer for, om oppdatering var nødvendig samt aktuell konfigurasjonsinformasjon.


Symantec samler også inn informasjon om hvor ofte hver datamaskin kjører LiveUpdate samt i hvilke miljøer kundene typisk kjører LiveUpdate.


All informasjon som samles inn av Symantec LiveUpdate, oppbevares i elektronisk sikrede databasefiler på fysisk sikrede datasentre i USA. Det oppbevares ingen informasjon som kan identifisere enkeltpersoner. Symantec samkjører ikke informasjonen som lagres av LiveUpdate med noen andre data, kontaktlister eller abonnementsinformasjon som er innsamlet av Symantec for markedsføringsformål.

Kontakt oss

Posten:
Symantec Corporation -
Privacy Program Office
350 Ellis Street
PO Box 7011
Mountain View, CA 94043
USA

Telefon:
+1 650 527 8000

E-postadresse:
privacy@symantec.com


Hvis du ikke er tilfreds med Symantecs svar på din forespørsel om dine personvernrettigheter, kan du kontakte TRUSTe.


Hvis du har et spørsmål som krever hjelp fra vårt support team kan du klikke her.


Endre dine preferanser

Norton
For kunder med Norton-produkter.


Symantec Website Security Solutions
For å melde deg av oppdateringer om gratis seminarer, arrangementer og produktrelaterte tilbud.


SymAccount
For kunder med Business-produkter.


Generelle markedsføringstilbud
For å oppheve abonnementet på informasjon om seminarer, webcaster, produktutgivelser og spesialtilbud fra Symantec Corporation.