SymAccount og Enterprise Marketing Regler for Personvern

Hvilke data vi samler inn
Når du oppretter en Symaccount for ditt selskaps aktiviteter, eller når du registrerer deg på Internett for arrangementer, kampanjer, nedlastinger eller andre aktiviteter ("Aktiviteter på Internett"), vil Symantec Corporation, 350 Ellis Street, Mountain View (CA), USA ("Symantec") samle inn og behandle dine kontaktopplysninger, inkludert ditt selskap, ditt telefonnummer, adresse, e-post og selskapsopplysninger. Ved å opprette en Symaccount og/eller registrere deg for aktiviteter på Internett, samtykker du i og vedkjenner deg slik behandling.

Hvordan vi bruker dataene
Hvis du oppretter en Symaccount, bruker vi dataene til å sette opp din Symaccount. Vi bruker dine Symaccount-opplysninger til å gi deg et unikt brukernavn/passord for å logge deg på de ulike Symaccount-programmene og for å autentisere deg hver gang du går inn på Symaccount.

Hvis du bare registrerer deg for en aktivitet på Internett eller et arrangement uten å opprette en Symaccount, bruker vi dataene du gir oss til å aktivere og administrere aktiviteten du har registrert deg for. Symantec kan overføre dataene dine til følgende kategorier av mottakere, som opptrer på vegne av Symantec i de ovennevnte sammenhenger. Disse mottakerne kan befinne seg i land som har en lavere grad av databeskyttelse enn EØS-landene og Sveits.


  1. Symantecs tilknyttede selskaper i EØS.
  2. Selskaper som administrerer databaser i USA og i andre land utenfor EØS, med ansvar for å administrere databasen og for å designe og endre funksjoner i databasen.
  3. Selskaper innen markedsføring, vertstjenester og reklame i USA og i andre land utenfor EØS som oppretter, administrerer og/eller kommuniserer aktiviteter på Internett på våre vegne.
  4. Underleverandører og oppfyllelsespartnere som opptrer på vegne av Symantec.


Disse mottakerne har tillatelse til å bruke dataene kun i forbindelse med tjenestene eller funksjonen de har fått i oppdrag å utføre, og i samsvar med gjeldende lover. Ved å gi oss dine data, erklærer du at du ikke anser bruken av slike data i henhold til denne personvernerklæringen å være et brudd på noen av dine rettigheter under gjeldende lover eller forskrifter, og du samtykker i vilkårene i denne personvernerklæringen.


Markedsføringsmeldinger        
Hvis du merker av den relevante tillatelsesboksen, vil vi og utvalgte tredjeparter på våre vegne bruke dine kontaktopplysninger og informasjonen om dine interesser for Symantecs produkter og tjenester i vår markedsføring. Symantec, Symantecs tilknyttede selskaper i EØS og USA og forhandlere i EØS og USA kan kontakte deg via e-post, SMS, MMS og andre elektroniske metoder.

I denne sammenhengen kan vi dele dine opplysninger med:


  1. selskaper tilknyttet Symantec-gruppen i ditt land, i resten av EØS og i USA som kan komme til å kontakte deg for å spørre deg om din interesse for Symantecs produkter og tjenester,
  2. markedsføringsrepresentanter i ditt land, i EØS, i Sveits og i USA som kan komme til å kontakte deg på vegne av Symantec for å følge opp om din interesse for Symantecs produkter og tjenester,
  3. forhandlere av Symantecs produkter og tjenester i ditt land, i EØS og i USA for å spørre om din interesse for Symantecs produkter og tjenester.


All e-post med reklame som vi sender deg i fremtiden, vil inneholde informasjon om hvordan du kan slette deg fra listen. Du kan velge ikke å motta flere markedsføringsmeldinger når som helst.

Disse selskapene/representantene har tillatelse til å bruke dataene kun i forbindelse med tjenestene eller funksjonen de har fått i oppdrag å utføre, og i samsvar med gjeldende lover.


Overføring av data
Symantecs innsamling, bruk, behandling og overføring av dine data vil bli utført i samsvar med de beste standarder, og Symantec har iverksatt tiltak for å sørge for at innsamlede data, dersom de overføres ut av EØS, får en adekvat grad av beskyttelse, slik det kreves av datalovene i EØS og Sveits. Symantec kan overføre dine personlige data til land utenfor EØS. Vi vil ikke selge, bytte, leie ut eller lease dine personlige data til andre. Hvis vi derimot skulle selge eller på annen måte overdrar hele eller en vesentlig del av vår virksomhet som vårt webområde er relatert til, samtykker du i at dine personlige data kan anses så være en del av virksomhetens aktiva og at de kan tildeles eller på annen måte overføres til en tredjepart som en del av salget eller overføringen av virksomheten.

Det er ikke obligatorisk å gi opplysninger
Det er ikke obligatorisk å gi oss dine opplysninger, men hvis du ikke gir dem kan vi ikke gjennomføre din Symaccount-registrering eller gi deg tjenesten eller produktet du ber om.

Sikring av personlig data
Vi har iverksatt sikkerhetsmessige tiltak, i overensstemmelse med internasjonal informasjonspraksis, for å beskytte dine personopplysninger. Dette inkluderer at det på våre webområder og i vår Internett-aktiverte teknologi er iverksatt administrative, tekniske, fysiske og rettslige tiltak for å beskytte dine data mot misbruk, uautorisert tilgang eller fremleggelse, tap, endring eller ødeleggelse.  Disse tiltakene omfatter:

Fysisk beskyttelse, som låste dører og arkivskap, kontrollert tilgang til våre installasjoner og sikker tilintetgjørelse av medier som inneholder personopplysninger,

Teknisk beskyttelse, som bruk av Symantec Anti-virus og Endpoint Protection, kryptering og overvåking av våre systemer og datasentre for å sikre overholdelse av våre sikkerhetsregler. Spesielt gjelder at kredittkortinformasjon sendes med SSL-kryptering,

Organisasjonsmessig beskyttelse, ved opplæring og bevisstgjørende kampanjer om sikkerhet og personvern, for å sørge for at våre ansatte forstår viktigheten av å beskytte personlig informasjon, og hvordan det gjøres, i tillegg til standardene for personvern som styrer hvordan Symantec behandler personopplysninger.

Rett til å se og korrigere dine personlige data
I samsvar med lovene i ditt land, har du rett til gratis å kunne se, endre eller slette dataene du har gitt oss når som helst ved å sende en e-post til privacy@symantec.com. Det finnes imidlertid unntak fra denne rettigheten. Vi kan avvise tilgang dersom vi anser at å gjøre denne informasjonen tilgjengelig vil avsløre personopplysninger om en annen person, eller dersom loven hindrer oss i å fremlegge slik informasjon. Hvis vi nekter å gi deg tilgang til dine personopplysninger, vil vi gi deg begrunnelse for slikt avslag.

Kontakt oss
For mer informasjon om vår personvernerklæring, eller for å kontakte Symantecs tilknyttede selskap i ditt land, kan du besøke vårt webområde http://www.symantec.com/no/no/about/profile/policies/privacy.jsp.

Kontakt oss

Posten:
Symantec Corporation -
Privacy Program Office
350 Ellis Street
PO Box 7011
Mountain View, CA 94043
USA

Telefon:
+1 650 527 8000

E-postadresse:
privacy@symantec.com


Hvis du ikke er tilfreds med Symantecs svar på din forespørsel om dine personvernrettigheter, kan du kontakte TRUSTe.


Hvis du har et spørsmål som krever hjelp fra vårt support team kan du klikke her.