Do dzieła! Twoja prywatność jest chroniona

Firma Symantec chroni informacje i użytkowników na całym świecie, prowadząc działalność z zaangażowaniem w zakresie przejrzystości i możliwości wyboru. Chronimy prywatność użytkowników, by mogli się skupić na osiąganiu swoich celów.

Wybór metod komunikacji

Pliki cookie i opcja rezygnacji ze śledzenia

Kontakt z nami

Prywatność

Stworzyliśmy tę witrynę, by zapewnić użytkownikom jasne i przejrzyste informacje dotyczące postępowania w kwestiach prywatności. Poruszając się po tej witrynie, dowiesz się więcej o ochronie prywatności w produktach i usługach firmy Symantec oraz na jej stronach internetowych.
Aby wykazać zaangażowanie w ochronę prywatności użytkowników, firma Symantec zgodziła się ujawnić swoje zasady postępowania z informacjami i poddać je kontroli pod względem zgodności przez organizację TRUSTe. Więcej informacji można znaleźć w pełnym oświadczeniu o zasadach zachowania poufności danych online.