News Release

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Tre av fyra barn har haft negativa upplevelser på nätet

Svenska barn ligger i topp i världen vad gäller negativa upplevelser på nätet, föräldrars medvetenhet kring barns Internetanvändande har ökat kraftigt och svenska föräldrar är mest villiga i världen till att låta barn utforska nätet. Det visar undersökningen Norton Online Family Report från säkerhetsföretaget Symantec, om barn och ungas beteende och upplevelser på nätet och föräldrarnas insyn och kunskap om dem.
Stockholm 15 juni 2010: En ny undersökning från Symantec visar att 74 procent av svenska barn har haft negativa upplevelser på nätet, vilket är högre än det globala resultatet på 61 procent. En majoritet – 63 procent – känner sig arga när de upplever något negativt online, 57 procent känner ett personligt ansvar när något negativt händer och en dryg femtedel (22 procent) har gjort något som de ångrar. Samtidigt visar undersökningen en positiv utveckling gällande föräldrars medvetenhet om barnens Internetanvändande samt en vilja hos barnen att dela regler (81 procent) och negativa erfarenheter (70 procent) med sina föräldrar.
Nätet är idag en naturlig del av vår vardag och kan därför påverka hur barnen mår, säger Per Hellqvist, säkerhetsexpert på Symantec och författare till flera böcker om Internetsäkerhet för barn och familjer. Det är viktigt att föräldrarna inte nöjer sig med att veta hur mycket tid barnen lägger på nätet, utan att de även får en förståelse för vad de gör och vad som driver dem. Precis som det är svårt att prata om negativa saker som händer i skolan eller med kompisar är det jobbigt att prata om negativa händelser på nätet. Men det är lika viktigt.
Barn lägger allt mer tid på nätet – och föräldrarna vet om det!
Undersökningen visar att barn lägger 10 procent mer tid på Internet idag jämfört med förra årets undersökning (Norton Online Living Report). Svenska barn spenderar efter Brasilien mest tid i världen på nätet och i genomsnitt 15 timmar per vecka. Det är drygt 3,5 timmar mer i veckan än resten av världen där siffran ligger på i genomsnitt 11,4 timmar. Svenska föräldrar uppskattade att barnen lägger ungefär 16 timmar i veckan på nätet. I Sverige tycker en majoritet av föräldrarna (64 procent), liksom nära hälften av barnen själva (44 procent), att barnen lägger för mycket tid på nätet.
En positiv trend märks när det gäller föräldrarnas medvetenhet kring tiden barnen spenderar på nätet. År 2008 spenderade barn så mycket som tio gånger mer tid på nätet än vad föräldrarna trodde att de gjorde. Förra året underskattade föräldrarna samma tid med nära hälften av antal timmar (21 timmar jfr med 39 timmar). I årets undersökning är dock siffrorna nästan överensstämmande, globalt liksom i Sverige.
Varierande koll på innehåll
Svenska föräldrar har varierande insyn i barnens aktiviteter på nätet. När det gäller harmlösa saker som att spela spel, umgås med vänner och göra skolarbete har föräldrarna en nästan helt överensstämmande uppfattning om vad barnen gör.
Föräldrar har också en god insyn i att barnen bara ”surfar på nätet” – 85 procent av de svenska föräldrarna uppger att barnen surfar och 80 procent av barnen säger att de gör det. Men trots att föräldrarna vet hur mycket tid barnen lägger på nätet och vissa aktiviteter de gör, så är de sämre på att veta vilken typ av innehåll barnen tar del av när de surfar på nätet. En dryg tredjedel – 35 procent – av barnen uppger att de laddar ned musik och video, medan 20 procent av föräldrarna tror att de gör det. Knappt var tionde förälder tror att barnen shoppar på nätet medan nästan en femtedel gör det (17 procent).
I jämförelse med det globala resultatet hamnar svenska föräldrar näst högst upp gällande att inte ha en aning om vad deras barn tittar på online (11 procent). Nästan en femtedel av de svenska barnen svarar också att deras föräldrar inte har en aning om vad de gör på nätet (18 procent). Men ovetskapen är inte helt bekymmersfri.
Argast på nätet
De orosmoment som toppar föräldrarnas lista när det gäller barnens Internetanvändning är, och har under de senaste tre åren varit, att barnen blir utsatta för olämpligt innehåll och att de ska ge ut personlig information. Tills viss del visar undersökningsresultatet att föräldrarna har fog för sin oro.
Hela 74 procent av de svenska barnen uppger att de har upplevt en negativ händelse på Internet medan knappt hälften – 49 procent – av föräldrarna trodde att barnen hade det. Detta är avsevärt högre än undersökningens globala resultat, där enbart 61 procent av barnen uppger att de har haft negativa upplevelser på nätet. Exempel på negativa erfarenheter är:
 • Ladda ned virus till sin egen eller familjens dator
  - Hälften av barnen – 50 procent – uppger sig ha laddat hem ett virus
  - 27 procent av föräldrarna trodde att barnen hade den erfarenheten
 • Vänförfrågan från okänd
  - 45 procent av barnen uppger sig ha fått vänförfrågan från någon som de inte känner på ett socialt nätverk
  - En fjärdedel av föräldrarna – 25 procent – trodde det
 • Våldsamt eller naket innehåll - En dryg tredjedel (32 procent) av barnen uppger sig ha exponerats för nakna eller våldsamma bilder på nätet
  - Endast 4 procent av föräldrarna tror att barnen hade blivit utsatta för detta
Insynsklyftan märks också gällande frågor som nätshopping där knappt var tionde förälder (9 procent) uppskattar att barnen ägnar sig åt det, medan i realiteten 17 procent har uppgett att de handlar på nätet.
De goda nyheterna
Positivt i undersökningen är att en 81 procent av de svenska barnen följer uppsatta husregler gällande Internetanvändning. Runt tre fjärdedelar av svenska barn uppger också att de lever efter reglerna att man inte ska vara elak, mobba eller trakassera någon på nätet. Nästan 70 procent skulle berätta för sina föräldrar eller lärare om de blev trakasserade på nätet. Svenska föräldrar är även mer accepterande än i de flesta andra länder när det gäller att ge barnen friheten att utforska innehållet på nätet (47 procent av de svenska föräldrarna jämfört med 29 procent globalt). Samtidigt som barnen lyssnar på sina föräldrar uppger dock en tredjedel av barnen att de själva är mer försiktiga online än sina föräldrar.
Att vuxna inte vet allt om sina barn är inget nytt, förklarar Per Hellqvist. Däremot var föräldrars kunskap om barnens Internetanvändande anmärkningsvärt låg för bara ett och två år sedan. Nu ser vi en positiv trend att föräldrar åtminstone vet hur mycket tid barnen spenderar online och har ganska bra koll på en del av aktiviteterna barnen gör. Dock finns det en del kvar att önska vad gäller föräldrars insyn i vilken typ av upplevelser barnen har på nätet, och vilken typ av innehåll de tar del av. Därtill verkar barnen känna ett visst förtroende för föräldrarna gällande nätet – trots att de tycker de surfar smartare själva.
För att ladda ned den globala rapporten på svenska, klicka här.
Om undersökningen
Norton Online Family Report 2010 baseras på forskning som utfördes i februari 2010 av StrategyOne, ett oberoende marknadsundersökningsföretag, på uppdrag av Symantec Corporation. Undersökningen genomfördes bland: 7 066 vuxna över 18 år. I den gruppen deltog 1 669 föräldrar till barn mellan 8 och 17 år i en separat föräldrafokuserad undersökning, samt 2 805 barn i åldrarna 8–17 som spenderar mer än en timme i månaden på Internet.
Undersökningen utfördes i 14 länder (Australien, Brasilien, Frankrike, Indien, Italien, Japan, Kanada, Kina, Nya Zeeland, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA). Undersökningen utfördes på det primära språket i respektive land. Frågorna som ställdes var identiska i alla länder, med viss överlappning mellan undersökningar avsedda för barn och vuxna. Intervjuerna utfördes mellan 2 och 22 februari 2010.
Felmarginalen för den totala exempelgruppen av vuxna (N=7 066) är + 1,16 % med 95 % tillförlitlighetsnivå. Felmarginalen för den totala exempelgruppen av föräldrar, definierade som föräldrar med barn i åldrarna 8–17 år, (N=1 669) är + 2,39 % med 95 % tillförlitlighetsnivå. Felmarginalen för den totala exempelgruppen av barn (N=2 805) är + 1,85 % med 95 % tillförlitlighetsnivå.
Citat från familjer har tagits från internationell kvalitativ forskning som utförts av Infinia Foresight under november 2009. Siffror för barnens Internetanvändning 2009 har tagits från Norton Online Living rapporten 2009.
Om Norton från Symantec
Symantecs Norton-produkter skyddar konsumenter från traditionella hot genom antivirus, skydd mot spionprogram och phishing. Dessutom skyddar Norton-produkterna mot nya hot såsom bottar, drive-by-nedladdningar och identitetsstöld. Allt detta samtidigt som de har minimal påverkan på datorns prestanda. Företaget erbjuder också tjänster såsom datorhjälp via NortonLive™, backup, samt är en trovärdig källa för information om Internetsäkerhet för familjen.
Om Symantec Symantec är världsledande i att tillhandahålla lösningar för säkerhet, lagring och systemhantering. Symantec hjälper privatpersoner och företag att säkra och hantera sin information. Vår mjukvara och våra tjänster skyddar mer heltäckande och effektivt mot fler risker på fler områden, vilket inger trygghet överallt där information används eller lagras. Mer information finns på http://www.symantec.se.

@Symantec