News Release

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Rapport från Norton om barns säkerhet på nätet: regler för internet hemma lönar sig, men lärare riskerar nättrakasserier

En ny undersökning från Norton avslöjar svenska barns nätbeteenden. Goda nyheter i undersökningen är att 90 procent av svenska föräldrar håller koll på vad deras barn gör på nätet och att regler för internetanvändande hemma minskar barns negativa upplevelser på nätet.
Norton släpper idag årets Norton Online Family Report - en global undersökning om barns nätbeteenden. Några områden som står ut extra i årets rapport är trakasserier mot lärare, där barn bland annat skickar och publicerar videofilmer av läraren från sin mobiltelefon. De positiva nyheterna är att tydliga regler för internetanvändande hemma kan minska barns negativa upplevelser på internet, samt att föräldrar, lärare och elever är eniga om att mer utbildning behövs kring nätsäkerhet i skolan.

62 procent av svenska barn säger i undersökningen att de har haft en negativ upplevelse på internet. 36 procent av barnen har dock haft en allvarligt negativ upplevelse på internet, exempelvis mottagit olämpliga bilder från en främling, blivit mobbade eller fallit offer för nätbrott.

Föräldrar är duktiga på att sätta regler för barns internetanvändande hemma, vilket har visat sig bidra till en mer positiv nätupplevelse för barnen. 88 procent av svenska föräldrar har regler för hur deras barn får använda internet, och i hushåll med regler som följs av barnen har färre barn haft en negativ nätupplevelse. Endast 54 procent av dessa har haft en negativ upplevelse medan 80 procent av regelbrytarna har haft en negativ upplevelse.

- Barn utvecklar sin nätidentitet vid en tidigare ålder än någonsin och behöver föräldrars, lärares och andra förebilders hjälp för att ta reda vad de ska och inte ska göra på nätet, säger Per Hellqvist, säkerhetsexpert på Symantec och författare till boken ”Skydda ditt barn på internet”.

Lärare trakasseras på nätet
Ett av de mest uppseendeväckande exemplen på barns missbruk av sociala nätverk är ”cyberfällor”, så kallad ”Cyberbaiting”. Det innebär att en elev irriterar eller trakasserar en lärare tills han/hon får ett utbrott, vilket de filmar med sin mobil. Därefter lägger de upp filmen på nätet för att genera läraren. En av tio lärare i undersökningen har själva upplevt det här eller känner andra lärare som blivit utsatta.

Kanske är det just på grund av detta fenomen som 67 procent av svenska lärare säger att det är riskabelt att vara vän med en elev på ett socialt nätverk. Trots det är 25 procent av lärarna fortfarande vänner med sina elever på sociala nätverk. Bara 24 procent av lärarna i Sverige, jämfört med 51 procent globalt, säger att deras skola har ett regelverk för hur lärare och elever får kommunicera med varandra via sociala nätverk.

Föräldrar drabbas genom barnen – mer kommunikation behövs
Undersökningen visar att barn kan vara ett sätt för nätbrottslingar att komma åt föräldrarnas pengar. Barns okunskap om nätsäkerhet gör dem tyvärr ofta till lätta offer för nätbrottslingar. 74 procent av föräldrarna vars barn har utsatts för nätbrott har även själva fallit offer för ett nätbrott. Siffran är klart högre än genomsnittet av vuxna svenskar som utsatts för nätbrott, som ligger på 60 procent.

57 procent av svenska föräldrar i undersökningen säger att de pratar med sina barn om internetsäkerhet, 27 procent av föräldrarna kontrollerar trots detta vad deras barn gör på nätet och 28 procent kontrollerar vad deras barn gör på sociala nätverk – bakom barnens ryggar.

- Föräldrar och lärare spelar en enorm roll när det gäller att hålla såväl barnen som sig själva trygga på nätet, säger Per Hellqvist. Att ha en öppen dialog med barn i en trygg omgivning som hemma eller i skolan är mycket mer effektivt än övervakning, samtidigt som barnen får verktyg för att skydda sig.

Mer utbildning behövs i skolan
Årets Norton Online Family report visar ett stort behov av ytterligare utbildning. Drygt hälften av barnen (51 procent) anser att de får för lite utbildning i skolan inom ämnet internetsäkerhet, en åsikt som delas av lärarna där 78 procent tycker att skolan bör göra mer för att lära barnen om internetsäkerhet. Åsikten delas även av 51 procent av föräldrarna.

Symantec, Friends och ett antal andra aktörer arbetar tillsammans i nätverksorganisationen Surfa Lugnt, för att hjälpa barn som behöver stöd på nätet, samt för att utbilda vuxna i hur de bäst hjälper barn att få en trygg tillvaro på internet. Carolina Engström är ansvarig för kvalitet och utveckling på Friends, som jobbar förebyggande mot mobbning i skolor och idrottsföreningar. Hon menar att ett gott samarbete mellan skola och föräldrar kring nätfrågor är centralt.

– I takt med att våra sociala kontakter flyttar ut på nätet följer tyvärr även de negativa sidorna av kommunikationen med. Det är ofta samma mekanismer som ligger bakom kränkningar som sker i skolan såväl som på fritiden och nätet. Barn, föräldrar och skola är tillsammans en del av lösningen i att skapa trygghet på nätet och här är en god dialog a och o, säger Carolina Engström.

För mer om de svenska resultaten i undersökningen, i jämförelse med de globala, besök: Sweden_NOFS-DataSheet_A4-2011.pdf. För mer information och statistik från Norton Online Family Report, med globala resultat, besök: http://www.symantec.com/content/sv/se/home_homeoffice/html/cybercrimereport/.

Om Norton från Symantec
Symantecs Nortonprodukter skyddar användare från internetbrott med tekniker som antivirus, skydd mot spionprogram och nätfiske, sk phishing, och belastar systemets resurser minimalt. Företaget tillhandahåller också tjänster som online backup, datoroptimering och resurser för familjesäkerhet på internet. Gilla Norton på Facebook på adressen www.facebook.com/norton och följ @NortonOnline på Twitter.

Om Symantec
Symantec är världsledande i att tillhandahålla lösningar för säkerhet, lagring och systemhantering. Symantec hjälper privatpersoner och företag att säkra och hantera sin information. Vår mjukvara och våra tjänster skyddar mer heltäckande och effektivt mot fler risker på fler områden, vilket inger trygghet överallt där information används eller lagras. Mer information finns på http://www.symantec.se.

Om Norton Online Family Report – Metod
Mellan den 6 februari 14 Mars 2011 genomförde StrategyOne 19,636 internetundersökningar bland 12,704 vuxna (vilket inkluderar 2956 föräldrar till barn i åldrarna 8-17 år), 4553 barn i åldrarna 8-17 år och 2379 lärare till studerande i åldrarna 8-17 år.

Undersökningen genomfördes i 24 länder (Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Nya Zeeland, Spanien, Sverige, Storbritannien, USA, Belgien, Danmark, Holland, Hong Kong, Mexiko, Sydafrika, Singapore, Polen, Schweiz och Förenade Arabemiraten.

Den globala statistiken har mätts för att försäkra att alla länder har jämlik representation. Vuxna n500 (n100 föräldrar) barn till n200, lärare till n100.

Felmarginalen för den totala undersökningen av vuxna (n012.704) är + 0.87% på 95 procents nivå förtrolighet. Felmarginalen för den totala undersökningen av föräldrar, definierat som föräldrar med barn i åldrarna 8-17 som spenderar +1 timme på internet per månad (n=2,956) är + 1.8% på 95% nivå förtrolighet. Felmarginalen för den totala undersökningen av barn (n=4,553) är + 1.45% på 95% nivå av förtrolighet. Felmarginalen för den totala undersökningen av lärare (n=2,379) är + 2.0% på 95% nivå av förtrolighet.

@Symantec