News Release

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Ny backupstrategi från Symantec ger 80 procents lägre driftskostnad

Bättre säkerhetskopiering krävs eftersom användare inte följer dagens backup-rutiner, visar undersökning
Stockholm, 14 februari 2012 – Symantec tar ett nytt grepp om sin strategi för att modernisera säkerhetskopiering och återställning av information, en process som blivit onödigt komplicerad och dyr allt eftersom mängden data ökar hos såväl stora som små företag. Den nya strategin innehåller nya versioner av Backup Exec och NetBackup.

Jämfört med traditionell säkerhetskopiering tar Symantecs nya lösningar backup 100 gånger snabbare, underlättar hantering och förenklar återställning av information om en katastrof inträffar, hjälper små och stora företag att göra betydande kostnadsbesparingar, samtidigt som affärsinformation skyddas.

Klicka för att twittra: Symantec kräver bättre backup för alla organisationer; driftskostnaden kan reduceras med 80 %: http://bit.ly/z8W7X6

Under de senaste 20 åren har mängden data exploderat, virtualisering blivit alltmer populärt och SLA-avtal blivit hart när omöjliga att uppfylla. Dessa utmaningar påverkar även de småföretag som kämpar med komplexiteten i säkerhetskopiering och som är i riskzonen att förlora data i händelse av en olycka. Den nuvarande strategin för modernisering av säkerhetskopiering innebär ofta en ständigt växande samling av punktlösningar. Resultatet är ytterligare komplexitet, ökade kostnader och extraarbete för administratörer, nätverksadministratörer och IT-ansvariga.
  • Den enskilt mest dramatiska förändringen är skalan – eller mängden – av data, applikationer och virtuella maskiner som nuvarande lösningar för säkerhetskopiering inte rår på. Organisationer har utökat sina SLA-avtal, och ställer högre krav på tillgänglighet dygnet runt. När man kombinerar denna utveckling med implementering av ny teknik är resultatet ofta en störande IT-miljö med stor påverkan på IT-avdelningen. Organisationer – vare sig stora eller små – behöver en helhetssyn gällande strategin för deras säkerhetskopiering. En enda plattform eller lösning, som kan hantera olika typer av data och belastning, hellre än att integrera flera olikartade lösningar som ofta är både kostsamt och tidskrävande, säger Patrik Bylund, teknisk chef på Symantec.
  • Idag tar vi ett nytt grepp för att modernisera sättet hur information skyddas. Vi ser att 80 procent av de driftskostnader som sätts i samband med säkerhetskopiering kommer att försvinna under de kommande fem åren. Symantecs nya lösningar adresserar problemen med säkerhetskopiering – från komplexa datacenter som kräver särskilda strategier för återställning av data, till småföretag som vill känna sig trygga i att de lätt kan återfå sina data om något oförutsett inträffar, fortsätter Patrik.
En undersökning som Symantec beställt visar att de rutiner som förekommer på företag idag fungerar dåligt. 1 400 IT-proffs över hela världen tillfrågades om sina rutiner för säkerhetskopiering och hur säkra de är på att kunna återskapa information i händelse av en katastrof. Det visar sig att rutiner ofta bryts och en ny strategi för säkerhetskopiering är oerhört efterfrågad:
  • 49 procent av de tillfrågade kan inte uppfylla sitt SLA-avtal på grund av för mycket data
  • 72 procent av de tillfrågade skulle byta säkerhetskopieringslösning om hastigheten fördubblades
  • 28 procent säger att de har för många verktyg för säkerhetskopiering
  • Organisationer använder i genomsnitt fyra säkerhetskopieringslösningar för att skydda fysiska system, och tre för virtuella
  • 42 procent av de tillfrågade tror inte att deras lösning för säkerhetskopiering i virtualiserade miljöer är tillräcklig
  • Mer än en tredjedel (36 procent) av de svarande skulle inte satsa sin månadslön att 100 procent av säkerhetskopierad data kan återvinnas
Enligt Symantecs undersökning 2011 SMB Disaster Preparedness Survey, prioriterar små och medelstora företag inte katastrofberedskap förrän de upplevt en katastrof eller förlust av data. Hälften av de tillfrågade har ingen plan på plats och 41 procent svarade att det aldrig fallit dem in att sätta samman en katastrofplan. Undersökningen visar att kostnaden att inte vara förberedd är hög, och riskerar att sätta ett mindre företag i konkurs.

De viktigaste delarna i Symantecs nya strategi för säkerhetskopiering är Backup Exec 2012 och NetBackup 7.5. De gör säkerhetskopiering över alla typer av infrastruktur, såväl fysiska som virtuella maskiner. Huvudfokus ligger på enkelhet, vilket gör att användaren oavsett plattform enkelt kan säkerställa att hans eller hennes information är säker.

Symantec Backup Exec 2012 hjälper användare att reducera komplexitet, göra säkerhetskopior i helt virtualiserade miljöer, och levererar omedelbar, molnbaserad återställning i en enda lösning. I den nya versionen har Symantec omvandlat Backup Execs användargränssnitt och konfigureringsmöjligheter så att användare får en betydligt enklare upplevelse. Symantec utökar även sin teknik till att omfatta småföretag och lanserar Backup Exec Small Business Edition och Backup Exec.cloud. Dessa lösningar gör det lättare för växande organisationer att säkerhetskopiera sin information i tre enkla steg på mindre än tio minuter.

Klicka för att twittra: Symantec @BackupExec 2012 gör användare till backup-hjältar; enklare gränssnitt och ny Backup Exec V-ray-version.

Vidare lanseras Symantec NetBackup 7.5, som hjälper företag och organisationer att övervinna dagens utmaningar vad gäller dataskydd. Symantec levererar en ny metod för skydd av personuppgifter och lanserar NetBackup Accelerator, som gör säkerhetskopieringen upp till 100 gånger snabbare, NetBackup Replication Director, som integrerar snapshots och replikering, samt NetBackup Search, för att göra det enklare att söka bland säkerhetskopierad data. Som en del av Symantecs plattformsstrategi finns NetBackup tillgänglig som nedladdningsbart program, för att möjliggöra effektiv lagring, som optimerats för skydd av datahallar, branschkontor och virtuella miljöer, samtidigt som användare får en enklare installation och underhåll.

Symantec utökar även sitt samarbete med NetApp för att sälja den nya Replication Director-lösningen. Den kombinerar återställning och hantering av snapshots och säkerhetskopierad information, och tar bort de kostnader och risker som normalt förknippas med multipla lösningar för säkerhetskopiering och återställning. Replication Director gör att organisationer kan sänka sina kostnader för hantering, samt reducera komplexitet genom att hantera alla säkerhetskopieringsärenden från ett enda NetBackup-konsol.

Klicka för att twittra: Symantec @NetBackup 7.5 gör säkerhetskopiering 100 ggr snabbare; samarbete med @NetApp för integration av backup och snapshots: http://bit.ly/yv8c3T

Pris och tillgänglighet
Produkterna inom Backup Exec 2012 och NetBackup 7.5 lanseras under det första halvåret 2012 och kommer att säljas genom Symantecs återförsäljare.

Mer information
Om Symantec
Symantec är världsledande i att tillhandahålla lösningar för säkerhet, lagring och systemhantering. Symantec hjälper privatpersoner och företag att säkra och hantera sin information. Vår mjukvara och våra tjänster skyddar mer heltäckande och effektivt mot fler risker på fler områden, vilket inger trygghet överallt där information används eller lagras. Mer information finns på http://www.symantec.se.

@Symantec