News Release

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Symantec utökar mobil företagsstrategi – bättre säkerhet för Android, iOS,
Windows Phone 7

Barcelona, 27 februari 2012: Symantec uppgraderar sin mobilstrategi för att hjälpa sina företagskunder att säkra upp sin information och bli mer effektiva. Fler avancerade funktioner lanseras för Android, iOS och Windows Phone 7 och gör att alla mobila enheter – både företagets egna och personliga mobiler används inom nätverket – och alla typer av mobila appar säkras.

De viktigaste uppdateringarna är:
Klicka för att twittra: Symantec utökar sin mobila strategi för företag med förbättringar för Android, iOS och Windows Phone 7: http://bit.ly/xqT9Mm

Symantec hjälper företag att satsa på ökad mobilitet, genom att erbjuda nya affärsmodeller som bygger på olika typer av mobila enheter och innovativa mobila appar. Symantecs övergripande säkerhetslösningar för mobil data och mobila program applicerar företagets säkerhetspolicy på alla mobila enheter, ändpunkter och program. De nya tjänsterna levereras som en del av befintliga säkerhets- och hanteringslösningar, antingen som SaaS-modell eller som lokal lösning. Detta ökar driftseffektiviteten och minskar totalkostnaden.

– Vår nyligen lanserade State of Mobility-undersökning visade att 85 procent av svenska företag kör affärskritiska program på mobila enheter. Detta är en stor skillnad jämfört med tiden då mobila lösningar bara var en form av utökad e-post. Nu driver mobilitet affärer och Symantec ligger långt fram när det gäller att öka produktiviteten på företag. Vårt utökade mobilutbud innebär att företag kan säkra mobila enheter, appar och data med en och samma lösning. Med Symantecs lösningar slipper företag välja mellan produktivitet och säkerhet – vi ändrar spelreglerna genom att erbjuda både och, säger Per Hellqvist, säkerhetsexpert på Symantec.

Mer information i följande blogginlägg:
De nya lösningarna stärker Symantecs strategi för mobila företagslösningar, genom att förbättra funktionerna för hantering av mobila enheter, skydd mot hot och integrering av företagslösningar.

Hantering av mobila enheter
För företag som behöver en lösning för att säkra och hantera mobila och applikationer centralt finns nu Mobile Management. Lösningen inkluderar hantering av säkerhetspolicies, och hantering av appar för Android, iOS och Windows Phone 7. Symantec lanserar även Mobile Management for Microsoft SCCM (släpps i mars) för en mer enhetlig hantering av Windows-enheter. I kombination med den befintliga integreringen med Symantecs Altiris IT Management Suite, görs Mobile Management-lösningen tillgänglig för två av de mest spridda hanteringsplattformarna. Det ökade stödet ger företag den överblick och kontroll som krävs för att hantera spridningen av mobila enheter på ett tryggt och säkert sätt.

Skydd mot hot
Enligt Symantecs State of Mobility Survey är 67 procent av storföretag oroliga för att skadliga attacker ska spridas från mobila enheter till företagsnätverket. Android-enheter är särskilt utsatta; appar kan köpas från flera olika app-butiker och många är helt okontrollerade. Således är Android ett populärt mål för skadlig kod, vilket ökar risken för stöld av data och försök till nätfiske. Den nya lösningen Mobile Security for Android lanseras för att föröka åtgärda detta problem, genom att Symantecs teknik mot skadlig kod och globala nätverksresurser integreras i Android-plattformen. Med Mobile Security for Android kan Symantec förhindra osäkra appar från att stjäla känslig information from företag och privatpersoner. Lösningen, som finns tillgänglig under sommaren 2012, gör även att mobilsurf blir säkert.

Företagsintegration
Samma undersökning visar att 65 procent av storföretag säger att dataförlust är en av de största orosmomenten kopplat till en ökad mobilanvändning. Symantecs nya Data Loss Prevention for Tablets, som finns tillgänglig nu, adresserar detta problem. Lösningen, som än så länge är utvecklad för Apples iPad, övervakar och styr överföringen av känsliga uppgifter, genom att tillämpa teknik för identifiering via fingeravtryck och avancerad igenkänning av enheter. När den kombineras med Symantecs Mobile Management, ger Data Loss Prevention for Tablets det starkaste skyddet i branschen. Företag kan öka sin produktivitet och samtidigt tillåta att enheter används för personligt bruk, både via e-post, webb och appar.

Ingen företagsinformation är säker utan att regler för åtkomst och autentisering finns på plats. För att göra så att såväl användare som enheter säkert kan ansluta till företagsnätverk och -applikationer, är Mobile Management integrerad med den nya Managed PKI Service v8.3-tjänsten, som inkluderar förbättrad hantering av certifikat för iOS-enheter. Den enkla integrationen automatiserar och förenklar processen som förknippas med att utvidga PKI-krypteringssystem till att omfatta användaridentitet och åtkomst på mobila enheter.

Trettioen procent av IT-personal hanterar någon form av mobil satsning för tillfället1. I och med detta blir ökad effektivitet och minskad totalkostnad allt viktigare. För att kunna leverera ett större utbud av valmöjligheter för hur företag kan hantera sina mobila strategier, lanserar Symantec sin mobila företagsplattform tillgänglig. Plattformen fungerar på alla operativsystem och hjälper Symantec att utvidga sin räckvidd när det gäller skydd för mobila användare, eftersom företag, samarbetspartners och operatörer kan integrera sina tjänster med en enkel webbmiljö på ett snabbt och effektivt sätt.

Symantecs mobila företagsplattform, tillsammans med den molnbaserade säkerhetsplattformen Symantec O3, gör det möjligt att säkert använda molnbaserade appar från mobila enheter. Denna kombination ger informationssäkerhet och -hantering i flera lager, både på den mobila enheten och i molnet, så att både lokala och molnbaserade appar säkras upp. Lösningen stöder ett brett utbud av molnapplikationer och -tjänster och integrerar med ett flertal identitetstjänster. Symantec möjliggör innovativa affärsmodeller som skapas i gränslandet mellan moln- och mobilteknik.

– IT-avdelningar ställs inför stora krav som ett resultat av den ökande konsumentanpassningen av IT och större tillgång till information på mobila enheter. Många kämpar med de krav som uppkommer gällande val av mobila enheter, användningen av mobila appar och den utsuddade gränsen mellan företags- och personuppgifter. Företag måste säkra upp hela sitt ekosystem; enheter, appar och information. Att göra detta på ett effektivt sätt som ökar företagets produktivitet, är nyckeln till framgång, säger Leif-Olof Wallin, forskningschef på Gartner.

Länkar
1 Symantec, “State of Mobility Survey”, 22 februari 2012

Om Symantec
Symantec är världsledande i att tillhandahålla lösningar för säkerhet, lagring och systemhantering. Symantec hjälper privatpersoner och företag att säkra och hantera sin information. Vår mjukvara och våra tjänster skyddar mer heltäckande och effektivt mot fler risker på fler områden, vilket inger trygghet överallt där information används eller lagras. Mer information finns på http://www.symantec.se.

@Symantec