News Release

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Mobilt arbete gör datacentren allt mer komplexa, visar undersökning från Symantec

90 % av företagen har redan infört eller diskuterar, regler kring informationshantering

Stockholm, 23 oktober 2012 – Fyra av fem organisationer säger att deras datacenter  blivit mer komplexa, visar en ny undersökning från Symantec. Detta beror bland annat på att vi använder mobila enheter allt mer. För att minska komplexiteten har många organisationer infört strategier för informationshantering med syfte att säkerställa att datacentret inte drabbas av ”växtvärk” när informationsmängderna ökar.

Symantecs 2012 State of the Datacenter Survey visar vad som orsakar den ökande komplexiteten i företagens datacenter, vilka konsekvenser det får för verksamheten, samt vad man kan göra för att förbättra situationen. Rapporten visar hur viktigt det är att hantera sina resurser smart för att klara av att hålla nere driftskostnaderna och få kontroll på tillväxten av information.

Klicka för att twittra: 44 % av organisationer säger att mobilt arbete är främsta anledningen till ökad komplexitet i datacentren: http://bit.ly/NoS5rO

– Företag idag genererar mer information än någonsin förut, samtidigt som de hela tiden lägger till ny teknik i datacentren. Dessa förändringar kan fungera som ett segel för att fånga vinden och snabba på tillväxten, eller som ett ankare som håller tillbaka företaget. Skillnaden beror på hur företaget tar sig an de utmaningar de står inför. Antingen inför man kontrollfunktioner som standardisering eller så inrättar man en strategi för informationshantering så att informationen inte blir en belastning, säger Patrik Bylund, datacenterstrateg på Symantec Sverige.

Mer detaljer i undersökningen hittar man i följande blogginlägg:


Datahallen blir mer komplex

I undersökningen konstaterar organisationer av alla storlekar, i olika branscher och från olika länder att datacentren blir allt mer komplexa. Detta påverkar alla områden inom IT, framför allt säkerhet och infrastruktur, men även återställning, lagring och regelefterlevnad.

Flera faktorer ligger bakom denna ökande komplexitet. Företagen rapporterar att de nu använder flera affärskritiska program jämfört med tidigare. Sextiofem procent svarade att affärskritiska applikationer ökar eller ökar kraftigt. Andra viktiga drivkrafter är tillväxten av mobila enheter (44 procent av de svarande), servervirtualisering (43 procent) och publika moln (41 procent).


IT försöker minska komplexiteten

Enligt rapporten försöker organisationer minska komplexiteten på olika sätt, med utbildning, standardisering, centralisering, virtualisering och ökade budgetar. Det enskilt största initiativet är att företagen inför en övergripande strategi för informationshantering.

De främsta drivkrafterna för regelverk kring informationshantering är säkerhet (75 procent av respondenterna anser detta vara viktigt eller mycket viktigt), tillgång till ny teknik som gör informationshantering enklare (69 procent), ökad komplexitet i datacentren (65 procent), datatillväxt (65 procent), samt lagar och regler och (61 respektive 56 procent).


Rekommendationer

För att minska komplexiteten i datacentret kan IT-avdelningen vidta följande åtgärder:

  • Gör informationshantering till en ledningssfråga. Börja med projekt som ger hög ROI, som skydd mot informationsförluster, arkivering och eDiscovery för att bevara viktig information, snabbt hitta det du behöver och ta bort resten.
  • Få synlighet över alla plattformar. Förstå vilket affärsvärde en IT-tjänst tillför och hur den kan och bör optimeras för att minska driftstopp och missförstånd.
  • Förstå vilka IT-tillgångar du har, hur de används och av vem. Det kommer att minska både kostnader och risker – så slipper företaget köpa servrar och lagring de inte behöver. IT-kapacitet kan matchas mot de arbetsgrupper som använder den och arbetsgrupper kan matchas mot sin användning, och företaget kan säkerställa att de inte använder kapaciteten till max.
  • Minska antalet backupprogram för att möta serviceavtal kring återställning, minska kapitalkostnader, driftskostnader och kostnader för utbildning.
  • Inför deduplicering överallt för att kunna hantera den snabbt ökande informationsmängden och minska de allt högre kostnaderna för backup.
  • Använd appliances för att förenkla backup och återställning både på fysiska och virtuella maskiner.  Symantecs 2012 State of the Data Center Survey

  Symantecs undersökning 2012 State of the Data Center Survey genomfördes av ReRez Research i mars 2012. Resultaten baseras på svar från 2 453 IT-proffs från organisationer i 34 länder. I respondentgruppen ingår senior IT-personal med fokus på verksamheten och strategiska funktioner, samt anställda fokuserade på planering och IT-hantering.  Mer information

@Symantec