News Release

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Symantec gör det nu mycket lättare och snabbare för företag att bli mobila

Nu kan utvecklarna kan bygga säkra mobila företagsappar utan att behöva göra ändringar i koden.

 

Stockholm – 25 oktober, 2012 – Symantec lanserar två nyheter som kommer hjälpa företag att snabbt bli mobila;

  • App Center Ready Program: gör det möjligt för utvecklare att bygga säkra företags-appar som inte kräver några kodändringar.
  • Symantec Mobile Management Suite: ett komplett och omfattande mobillösningspaket som innehåller hantering av klienter och appar, samt mobil säkerhet.


Många företag har idag en stor utmaning i att hitta rätt angreppssätt och kombination av teknologier för att kunna dra full nytta av den ökade produktivitet som mobilitet kan ge, utan att göra avkall på skyddet av kritisk information. Enligt Symantecs  State of Mobility Survey,1 ser hela 48 procent av de tillfrågade organisationerna mobilitet som en tuff utmaning. Symantec vill underlätta det genom att arbeta direkt med dem som utvecklar appar. Med App Center Ready Program och Symantec Mobile Management Suite, adresserar Symantec alla fem kritiska områden inom mobilitet: användar- och apptillgång, app- och dataskydd, klienthantering, skydd mot hot och säker fildelning.

“Organisationer vill ha appar, partners och produkter som hjälper dem att nå sina affärsmål,” säger Stefan Alariksson, VD på Symantec i Sverige.“Därför konsoliderar vi vår produktportfölj för mobila miljöer och prissätter nu per användare och inte per enhet, eftersom användarna idag ofta har flera mobila enheter. På så sätt ökar medarbetarnas rörlighet och produktivitet utan att man behöver göra avkall på informationsskyddet.”


Click to Tweet Symantec: nytt program för mobilutvecklare & nytt lösningspaket så din org kan bli mobil på säkert sätt http://bit.ly/UO53OI


Mobila företagsappar att lita på
Symantec App Center Ready Program tillåter mobila utvecklare att bädda in Symantecs säkerhets-och hanteringsfunktioner i sina appar utan att ändra i källkoden. Med App Center kan IT-avdelningen tryggt rullaut appar på iOS- och Android-plattformarna med samma hantering , skydd och förtroende som för interna appar. Läs mer på bloggen: Symantec App Center Ready Program Helps Create Trusted Mobile Apps


Ett komplett mobilpaket, prissatt per användare
Symantec lanserar också nya Mobile Management Suite, en komplett lösning som omfattar klienthantering, hantering av mobila appar och mobil säkerhet. Den har förbättrats med svartlistning av appar, åtkomstkontroll för e- post och hantering av regelefterlevnad. Den kan distribueras per-användare och stöder de stora plattformarna, inklusive iOS 6, Android 4,1 och Windows Phone 7,5. Läs mer på bloggen: Enabling Mobile Productivity Without  Sacrificing Protection


Stark autenticering på ett enkelt sätt
Utöver detta lanserar Symantec även en Android-app för Symantec Managed PKI så att organisationer transparent kan utfärda digitala certifikat för Android-telefoner och surfplattor samt gör det därmed lättare att hantera dem. Företag kan på så sätt automatisera certifikatregistrering, uppdateringar, återkallande och sänka administrationskostnader.


Related

Connect with Symantec


Om Symantec
Symantec skyddar information, identiteter och interaktioner. Vi är världsledande inom säkerhet, backup och tillgänglighetslösningar. Symantecs innovativa produkter och tjänster skyddar människor och information i alla miljöer – från den minsta mobila enheten till stora datacenter och molnbaserade system. Med vår branschledande expertis kan våra kunder känna sig trygga i en uppkopplad och snabbt föränderlig värld. Mer information fin ns på www.symantec.se.


Kontakta Symantec
go.symantec.com/socialmedia | www.facebook.com/symantecsverige | www.twitter.com/symantecsverige


1Symantec, “State of Mobility Report” februari 2012


Cecilia Lundin
Presschef, Symantec Norden
070-659 34 40
Email: cecilia_lundin@symantec.com

Anna Lagerkvist
Cloudberry Communications
0702-40 88 25
Email: anna@cloudberry.se

@Symantec