News Release

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Hälften av all känslig information ligger utanför företagets gränser, visar Symantecrapport

Stockholm, 20 november 2012 – Hälften av informationen hos företagen hanteras utanför det egna datacentret och den egna brandväggen. Det visar Symantecs 2012 State of Information Survey och Digital Information Index, som undersökt hur molnet och mobilitet påverkar företag. Rapporten tar upp fördelarna men även de utmaningar som följer av att information sprids.


Läs mer: Mobility and cloud computing are driving information sprawl


– Företag genomgår just nu en förändring olik allt vi tidigare sett. Ökad mobilitet och molnet ger medarbetare tillgång till information nästan överallt men vi ser också hur känslig information hanteras bortom de traditionella gränserna för IT. Detta skapar utmaningar för hur informationen bör skyddas, säger Stefan Alariksson, vd för Symantec Sverige.


Klicka för att twittra: Symantecs Digital Information Index visar att hälften av all företagsinformation ligger utanför brandväggen: http://bit.ly/QSzjZh


Informationsspridning
Globalt lagrar företagen nästan hälften (46 procent) av sin information utanför det egna datacentret. Hos små och medelstora företag är siffran högre, 53 procent, en följd av den ökade användningen av mobila enheter och bärbara datorer.


Symantecs Digital Information Index visar att företag i Sverige lagrar 56 procent av sin information utanför datacentret. Detta kan jämföras med länder som Indien och Kina, har en hög nivå av informationsspridning och lagring utanför datacentret (83 procent respektive 60 procent), medan exempelvis Japan och Frankrike har lägre nivå (44 procent respektive 39 procent).


Rapporten visar att mer än en fjärdedel av alla företag har erfarenhet av hur känslig information har kommit på villovägar, som ett resultat av förlorade eller borttappade mobila enheter. Andra utmaningar består i svårigheter att komma åt information, som ofta är oorganiserad eller svår att hitta. Vidare så utnyttjas bara omkring 31 procent av befintligt lagringsutrymme.


Mobilitet och molnet påverkar verksamheten
Den ökade användningen av mobila enheter bidrar till informationsspridningen. Faktum är att 14 procent av all affärsinformation lagras på mobiltelefoner och surfplattor. För mindre företag är siffran 11 procent. Sverige tillhör de länder där störst andel information lagras på mobiltelefonen eller surfplattan, 23 procent.


Användningen av molnet för att lagra affärsinformation drivs framför allt av kostnadsfördelar och flexibilitet. Globalt så lagras nästan en fjärdedel av all företagsinformation i olika typer moln.


Informationsskydd idag
När informationslagring nu till stor del sker utanför brandväggen blir hanteringen av information viktigare än någonsin. För att minimera informationsspridningen och dess negativa konsekvenser för organisationen ger Symantec följande råd:


  • Fokusera på informationen: När medarbetare använder egna mobiler och molntjänster i arbetet lagras informationen inte längre innanför företagets fyra väggar. Skyddet måste fokusera på informationen, inte enheten eller datacentret.
  • All information är inte likvärdig: Företag måste kunna skilja meningslös data från affärskritisk information, och utifrån det ge en lämplig skyddsnivå.
  • Var effektiv: Deduplicering och arkivering hjälper företag att skydda mer, men lagra mindre för att hålla jämn takt med datatillväxten.
  • Var konsekvent: Det är viktigt att sätta upp informationsregler som kan drivas igenom oavsett var informationen lagras: fysiskt, mobilt, virtuellt eller i molnet.
  • Var anpassningsbar: Planera för framtidens informationsbehov genom att införa en flexibel infrastruktur för fortsatt tillväxt.

Mer information:


Om Symantec
Symantec skyddar information, identiteter och interaktioner. Vi är världsledande inom säkerhet, backup och tillgänglighetslösningar. Symantecs innovativa produkter och tjänster skyddar människor och information i alla miljöer – från den minsta mobila enheten till stora datacenter och molnbaserade system. Med vår branschledande expertis kan våra kunder känna sig trygga i en uppkopplad och snabbt föränderlig värld. Mer information finns på www.symantec.se.


Kontakta Symantec

go.symantec.com/socialmedia | www.facebook.com/symantecsverige | www.twitter.com/symantecsverige


FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:


Cecilia Lundin
Presschef, Symantec Norden
070-659 34 40
cecilia_lundin@symantec.com


Stefan Alariksson
VD, Symantec Sverige
070-261 11 33
stefan_alariksson@symantec.com


Joel Brandell
Cloudberry Communications
070-764 04 94
joel@cloudberry.se@Symantec