News Release

LinkedIn Facebook Twitter RSS

IT-avdelningen en bromskloss som hämmar ny mobil utveckling

Motsättningar mellan IT och affärsverksamheten kring mobil användning, visar studie från Symantec och Economist Intelligence Unit

Stockholm, 29 januari 2013 – IT-avdelningen är ofta en broms kloss när det gäller utveckling och nya sätt att använda mobil teknik, visar en ny studie från Symantec och Economist Intelligence Unit (EIU).


Mer än hälften av respondenterna i studien Fonts of Innovation – Mobile Development in the Business anser att IT-avdelningen ofta motsätter sig nya idéer om hur företaget kan använda sig av mobil teknik. Uppfattningen delas även av nästan hälften av anställda på IT-avdelningen (46 procent). Inom finanssektorn menar hela 62 procent att deras IT-avdelning motsätter sig idéer som kommer från andra delar av organisationen.


Studien har undersökt den mobila utvecklingen inom företag i EMEA-regionen. En slutsats är att företagen blir allt mer beroende av att ta fram nya idéer för hur mobil teknik kan användas. En avgörande faktor som bidrar till ökad kreativitet är bring your own device-trenden, där anställda tar med sig sina egna mobiler och surfplattor och använder dem i jobbet.


– Att ta med sig sina egna prylar och appar har lett till att smarta enheter och mobilteknologi blivit en viktig del i verksamheten, och det kommer vara en trend för företag även i framtiden. Mobil utveckling hjälper företag att nå framgång och kräver ett samarbete mellan IT och affärsverksamheten, med avseende på teknik i allmänhet och mobila enheter i synnerhet, säger Stefan Alariksson, vd för Symantec Sverige.


Viktiga resultat i studien:


  • Källan till innovativa idéer varierar beroende på vilken typ av tjänst det handlar om. IT-avdelningen fortsätter vara den huvudsakliga initiativtagaren när det gäller att förbättra sättet hur anställda arbetar med hjälp av mobila lösningar. Gäller det däremot mobil teknik som syftar till att utveckla kontakten med kunder så är försäljnings- och marknadsavdelningarna mest drivande.


  • Det finns en motsättning mellan IT-avdelningen och övriga anställda angående mobil användning. Färre än tio procent av de anställda anser att IT-avdelningen är “mycket innovativ” inom området. Över hälften anser att IT-funktionen ofta motsätter sig nya idéer för mobil användning som kommer från en annan avdelning. Detta gäller särskilt inom finansbranschen.


  • Ljuspunkten: IT är inte längre isolerat. Ett positivt tecken är att IT-avdelningarna i allt högre utsträckning integreras med den övriga verksamheten. Omkring en tredjedel av respondenterna säger att IT-funktionen är “extremt samarbetsvillig” när det gäller att utveckla mobila tjänster, något bara 13 procent ansåg var fallet för två år sedan.


  • Samarbete är nyckeln till framgång. Trots motsättningen mellan IT och affärsverksamheten krävs ett aktivt samarbete för att företaget ska kunnas utvecklas mobilt.

– Konkurrens bidrar ofta till utveckling, men det kan också vara kontraproduktivt om det innebär att IT och affärerna inte tar in varandras idéer för mobil utveckling. Ett nära samarbete kring mobil utveckling är absolut nödvändigt, säger Denis McCauley, ansvarig för området Global Technology Research på Economist Intelligence Unit, och författare till rapporten. Han tillägger också att den större delen av ansvaret för att få samarbetet att fungera förmodligen ligger på IT-avdelningen.


Mer information:


Symantec Mobile Solutions
Symantec App Center Ready Program
Symantec Total Mobile Story
Whitepaper: Exploiting the Business Potential of BYOD
Blogginlägg: Enabling BYOD without sacrificing protection
Blogginlägg: The Current State of Mobile Malware

Om undersökningen
Fonts of innovation: Mobile development in the business är en rapport från Economist Intelligence Unit, sponsrad av Symantec.Den baseras på en undersökning genomförd i september och oktober 2012, där 280 beslutsfattare från Europa, Mellanöstern och Afrika deltog. 23 procent av respondenterna kom från IT-avdelningen, och 77 procent från övriga verksamheter. Alla respondenter var seniora beslutsfattare, och 33 procent ingick i ledningsgruppen och/eller styrelsen. Respondenterna kom från flera olika former av branscher, så som finans (18 procent), teknik (13 procent) och tillverkningsföretag (12 procent). Över hälften (55 procent) av de tillfrågade företagen har en omsättning på mer än 500 miljoner dollar, och nästan en fjärdedel (24 procent) en omsättning på minst fem miljarder dollar.


Om Economist Intelligence Unit
The Economist Intelligence Unit (EIU) is the world’s leading resource for economic and business research, forecasting and analysis. It provides accurate and impartial intelligence for companies, government agencies, financial institutions and academic organisations around the globe, inspiring business leaders to act with confidence since 1946. EIU products include its flagship Country Reports service, providing political and economic analysis for 195 countries, and a portfolio of subscription-based data and forecasting services. The company also undertakes bespoke research and analysis projects on individual markets and business sectors. More information is available at www.eiu.com or follow us on www.twitter.com/theeiu


Om Symantec
Symantec skyddar information, identiteter och interaktioner. Vi är världsledande inom säkerhet, backup och tillgänglighetslösningar. Symantecs innovativa produkter och tjänster skyddar människor och information i alla miljöer – från den minsta mobila enheten till stora datacenter och molnbaserade system. Med vår branschledande expertis kan våra kunder känna sig trygga i en uppkopplad och snabbt föränderlig värld. Mer information finns på www.symantec.se.


Kontakta Symantec
go.symantec.com/socialmedia | www.facebook.com/symantecsverige | www.twitter.com/symantecsverige


FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:


Cecilia Lundin
Presschef, Symantec Norden
070-659 34 40
cecilia_lundin@symantec.com


Stefan Alariksson
VD, Symantec Sverige
070-261 11 33
stefan_alariksson@symantec.com


Joel Brandell
Cloudberry Communications
070-764 04 94
joel@cloudberry.se@Symantec