News Release

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Företag som inte satsar på mobila lösningar visar sämre affärsresultat, visar Symantec-undersökning

Innovativa organisationer har högre intäkter och bättre tillväxt, ser konkurrensfördelar och positiva varumärkeseffekter och får nöjdare kunder

Stockholm, 19 februari 2013 – När det gäller att anta nya mobila lösningar kan man se två tydliga företagstyper: innovatörer och traditionalister. Innovatörerna är pigga på att anta ny mobil teknik, medan traditionalisterna spjärnar emot. Detta får väldigt olika konsekvenser när det gäller företagens affärsresultat, visar undersökningen State of Mobility Survey från Symantec.


84 procent av innovatörerna satsar aktivt på nya mobila lösningar som en del i sin företagsstrategi, och säger att de sett betydande fördelar som ett resultat av detta. Traditionella organisationer tar längre tid på sig att implementera mobil teknik, ofta till följd av låg efterfrågan från användare. De ser betydligt färre fördelar än innovatörerna.


Klicka för att twittra: Innovativa företag satsar på mobilitet – konkurrensfördelar och högre intäkter är resultatet: http://bit.ly/159KR1F


– Mobilitet är kanske den viktigaste frågan inom IT-området idag. Skillnaden i attityder och resultat mellan företag som satsar på mobila lösningar och de som inte gör det är milsvid. Organisationer som proaktivt satsar på mobilitet gynnas mycket mer än de som skjuter upp beslutet tills de till slut tvingas att satsa mobilt för att deras konkurrenter har kommit så mycket längre på vägen, säger Stefan Alariksson, vd för Symantec Sverige.


[Resten av pressmeddelandet på engelska]


The two groups perceive the benefits and risks of mobility differently. Among innovators, 66 per cent say the benefits are worth the risks, while 74 per cent of traditional businesses feel the risks are not worth it. This is reflected in the rate of mobility adoption, with 50 per cent more employees using smartphones for business among innovators than among traditional organisations. More than half of innovators (55 per cent) are also taking control of purchasing phones for employees, compared to 44 per cent of traditionals.


When it comes to the innovators, company involvement doesn’t stop with purchasing the phones. They also more often have mobility policies, and they are twice as likely to use technology to enforce their policies (60 per cent in the innovators as opposed to 33 per cent among traditionals).


Costs and benefits
With the innovators taking more advantage of mobility, they are also seeing more costs associated with it. In fact, they averaged twice as many mobile incidents during the last year, such as lost devices and data breaches, leading to consequences such as regulatory fines and lost revenue. The innovators are also experiencing far more benefits, in three key areas:


  • Increased productivity, speed and agility
  • Improvements in brand value, customer happiness and overall competitiveness
  • Happier employees and improved recruiting and retention rates

Most importantly, however, the innovators are experiencing nearly 50 per cent higher revenue growth than traditionals (44 per cent vs 30 per cent). All things considered, businesses perceive net positive results with mobility.


Effective mobile implementation
The survey results illustrate the positive impact mobility can have on the business, with the right preparation. The following guidelines can help organisations make the most of their mobile deployment while reducing risks:


  • Being cautious about mobility is okay. Being resistant is not. Start embracing it. Organisations should take a proactive approach and carefully plan an effective mobile implementation strategy.
  • Start with the apps with greatest productivity benefits for employees. One of the best ways to get started with mobility is to implement mobile apps that will have an immediate impact on the business.
  • Learn from the innovators – get the benefits while minimizing the risks. The key is to be aware of the risks associated with mobility such as information loss, and to follow the example of the innovators.

Mer information:


Om Symantecs 2013 State of Mobility Survey
Symantec’s 2013 State of Mobility Survey represents the experiences of 3,236 businesses, from 29 countries. Respondents were the individuals in charge of computing – either senior staff in the case of enterprises, or often an employee with technical aptitude among SMBs. Responses came from companies with a range of five to more than 5,000 employees.


Om Symantec
Symantec skyddar information, identiteter och interaktioner. Vi är världsledande inom säkerhet, backup och tillgänglighetslösningar. Symantecs innovativa produkter och tjänster skyddar människor och information i alla miljöer – från den minsta mobila enheten till stora datacenter och molnbaserade system. Med vår branschledande expertis kan våra kunder känna sig trygga i en uppkopplad och snabbt föränderlig värld. Mer information finns på www.symantec.se.


Kontakta Symantec
go.symantec.com/socialmedia | www.facebook.com/symantecsverige | www.twitter.com/symantecsverige


FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:


Cecilia Lundin
Presschef, Symantec Norden
070-659 34 40
cecilia_lundin@symantec.com


Stefan Alariksson
VD, Symantec Sverige
070-261 11 33
stefan_alariksson@symantec.com


Joel Brandell
Cloudberry Communications
070-764 04 94
joel@cloudberry.se@Symantec