State of the Data Center-presspaket

State of the Data Center Press Kit2012 års State of the Data Center-rapport är baserad på input från 2 453 IT-proffs från organisationer i 32 länder. Enkäten belyser underliggande faktorer inom datacenterkomplexitet, aktuell inverkan på branschen samt IT-branschens senaste initiativ för att minimera problemen. 79% av dem som besvarat enkäten rapporterade en ökande datacenterkomplexitet Trots att komplexitet kan vila på ett stort antal olika faktorer, anger de svarande implementering av en informationsstyrningsstrategi som den viktigaste åtgärd organisationer vidtar för att möta växtvärk inom datacentran. Enkätresultaten betonar vikten av att vidta steg för att på ett intelligent sätt hantera organisationella resurser i syfte att bromsa verksamhetskostnader och kontrollera informationstillväxt.
För sammanfattning och höjdpunkter, läs pressreleasen.
För mer detaljerad information, ladda ner hela rapporten.