Antipiratverksamhet

Vad är piratverksamhet?


Kopiering och/eller distribution av programvara för personlig och/eller professionell användning utan tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren. Piratkopiering ses som intrång i upphovsrätten och förövaren kan ställas inför rätta. Genom att ta reda på mer om olika typer av piratverksamhet kan du undvika att bli offer för piratkopiering, och kanske även slippa att utsättas för identitetsstöld och andra brott.


Piratkopiering är en kostsam verksamhet


Varje år går miljarder dollar i intäkter förlorade på grund av piratkopiering. Enligt en global undersökning som utfördes av BSA uppgick de totala förlusterna för programvarubranschen, som en direkt följd av piratkopiering, till mer än 40 miljarder dollar under 2007.
Många inser inte att piratkopieringen har allvarliga konsekvenser för betydligt fler än programvarutillverkaren. Programvarutillverkarna känner naturligtvis av den förlorade inkomsten, men även våra kanalpartners och kunder påverkas.


Piratkopiering


I vårt informationssamhälle är programvara en av de mest värdefulla teknikerna. Det är den som får allt att fungera, från persondatorer till Internet. Eftersom programvara är så värdefull, och eftersom det är så enkelt att snabbt skapa en exakt kopia av ett program med hjälp av en dator, så är tyvärr piratkopiering ett mycket omfattande problem. Piratkopiering är olaglig kopiering eller distribution av upphovsrättsskyddad programvara. Det finns fem vanliga typer av piratkopiering av programvara, och de har alla allvarliga följder.


Tyvärr är det allt för enkelt för användare att köpa falska eller på annat sätt olagliga program. Användare som köper sådan olaglig programvara, antingen via webbutiker, auktionsplatser eller i vanliga butiker, har ingen rätt att använda eller vidaredistribuera den programvara de får. Dessutom utsätts användarna för stora risker när de använder olaglig programvara. Falsk programvara kan innehålla virus och andra typer av skadlig kod som kan skada datorer eller leda till identitetsstöld. Falsk programvara kan även vara skadad eller defekt, vilket kan förstöra hårddisken och leda till stora kostnader för användaren. Olaglig programvara omfattar inte heller några handböcker, garantier eller supporttjänster. För att skydda både användarna och företagets immateriella rättigheter gör Symantec grundliga undersökningar och vidtar kraftiga åtgärder för att stoppa piratverksamheten över hela världen.


Se vår video om hur du slipper piratkopior eller besök vår sida med tips om hur du undviker bedrägeri så får du veta mer.

Rapportera piratkopiering

Klicka här om du vill rapportera misstänkt piratkopiering.

Kontakta oss

Kontakta Symantecs antipiratverksamhet eller skicka ett brev till oss:

Nord- och Sydamerika
Symantec Limited
Attn: Global Brand Protection
20300 Stevens Creek Blvd.
Cupertino, CA 95014 USA

Europa, Mellanöstern och Afrika
Symantec Limited
Attn: Global Brand Protection
Ballycoolin Business Park
Blanchardstown
Dublin 15, Irland

Asien/stillahavsområdet
Symantec Limited
Attn: Global Brand Protection
10 Eunos Road
8 #09-02,
Singapore Post Centre
Singapore 408600

Hitta en auktoriserad leverantör