Policy

Som världsledande inom Internetsäkerhet vet Symantec att du vill skydda din personliga information. Därför är Symantecs företagspolicy utformad för att skydda kunder och partners.

Integritet

Symantec är licensinnehavare av sekretessprogrammet TRUSTe. TRUSTe är en oberoende, ideell organisation som verkar för att stärka användarnas förtroende för Internet genom att främja goda principer för informationslämnande. För att visa hur viktigt vi anser att skyddet av din integritet är redovisar vi vår informationshantering på www.symantec.com. Vi har även låtit TRUSTe utvärdera vår sekretesspolicy. Läs mer om Symantecs sekretesspolicy.

Antipiratverksamhet

Varje år går miljontals kronor förlorade på grund av piratkopiering – olaglig distribuering och/eller kopiering av programvara för privat bruk och/eller företagsanvändning. Piratkopiering är stöld, och det får priserna att stiga. Ju större intäkter som går förlorade på grund av stulna varor, desto mindre kan avsättas till forskning och utveckling av nya produkter och ny teknik. Läs om hur du kan hjälpa Symantec att bekämpa piratkopiering.

Juridisk information

Läs om upphovsrätt, varumärken, garantier och friskrivningar, utskick, riktlinjer för länkning, lagefterlevnad m m.

Produktlicensavtal

Symantec-produkter säljs inte, utan kopior av Symantecs produkter licensieras hela vägen genom distributionskanalen till slutanvändaren. Hitta licensavtalet för den Symantec-produkt som du använder.