Juridisk information

All information och alla produkter på denna webbplats finns tillgängliga genom Symantec Corporation ("Symantec") enligt följande villkor. Genom att gå in på webbplatsen godkänner Du dessa villkor. Symantec förbehåller sig rätten att, när som helst och enligt eget gottfinnande, ändra dessa villkor och de produkter, tjänster, priser och program som nämns på webbplatsen, utan föregående meddelande. Symantec förbehåller sig rätten att söka allmänt vedertagna rättsmedel för alla brott mot dessa villkor. Samtliga rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles.

Copyright

Informationen på webbplatsen är skyddad av upphovsrättslagstiftning. Ingen del av denna webbplats, såvida inte särskilt tillstånd ges, får vidaredistribueras eller reproduceras på något sätt eller i någon form, utan skriftligt tillstånd från Symantec.

COPYRIGHTINFORMATION
© 1995-2016 Symantec Corporation, 350 Ellis Street, Mountain View, CA 94043 USA. Med ensamrätt.

Patent
Visa en lista med en del av Symantecs patent och regelbundet uppdaterad information om patentmärkning genom att klicka här.

Varumärken

Visa en lista med en del av Symantecs varumärken som ofta används genom att klicka här.