1. Symantec/
 2. Produkter och lösningar/
 3. Produkter/
 4. Symantec Användarautentisering/
 5. Digital IDs for Secure Email

Symantec Digital IDs for Secure Email

Med Symantecs digitala id:n för säker e-post kan du digitalt signera och kryptera din digitala kommunikation med ett certifikat kopplat till din validerade e-postadress. Mottagarna till dina e-postmeddelanden vet då att innehållet kommer från dig och att det inte har ändrats under överföringen.

Meddelande om avveckling av Symantec Digital IDs for Secure Email

Symantec kommer inte längre att erbjuda Digital IDs for Secure Email. För att underlätta den här övergången, fasar Symantec ut detta erbjudande enligt följande:
 • 22 augusti 2016 – försäljningen upphör: Symantec slutar sälja Digital IDs-erbjudandet. Inga nya certifikat utfärdas.
 • 23 augusti 2017 – avveckling och upphörande av support: Alla certifikat upphör att gälla eller upphävs. All support och verksamhet för Symantec Digital IDs for Secure Email upphör
Alternativt kan kunderna köpa vårt ENTERPRISE-erbjudande (inte återförsäljningserbjudandet) – Managed PKI Service för att skydda digital kommunikation.
Gå till den här kundsupportsidan om du har ytterligare frågor.

Huvudfunktioner

 • Signerade e-postmeddelanden: Symantecs digitala ID:n används för att digitalt signera e-postmeddelanden. Många e-postprogram, som Microsoft Outlook, visar en röd bandikon på e-postmeddelandet för att mottagaren ska veta att meddelandet kommer från dig.
 • Krypterade e-postmeddelanden: Symantecs digitala ID:n kan även användas för att skydda meddelandets innehåll under överföringen. Många e-postprogram, som Microsoft Outlook, visar en blå kuvertikon på e-postmeddelandet för att mottagaren ska veta att meddelandet är krypterat. Enbart avsedd mottagare kan öppna ditt e-postmeddelande.
 • Allmänt om signatur och kryptering: Symantecs digitala ID:n kan användas i många populära program med signatur- och/eller krypteringsfunktioner. Med Microsoft Word kan du t ex signera dina Word-dokument digitalt med ditt digitala ID från Symantec. Med PKWare kan du kryptera zip-filer med ditt digitala ID från Symantec.

Viktiga förmåner

 • Tillförlitlighet:Symantecs digitala ID:n är länkade till Symantec Class 1 Primary Certificate Authority (PCA) som används av många program- och maskinvaruleverantörer. Eftersom de används av så många litar populära program som webbläsare, e-postklienter m fl automatiskt på Symantecs digitala ID:n.
 • Integrerat stöd: Symantecs digitala ID:n uppfyller S/MIME-standarder (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions). Många e-postprogram som Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird och Lotus Notes Mail har integrerat stöd för S/MIME och fungerar smidigt med Symantecs digitala id:n.
 • Köp eller prova: Symantecs digitala id:n är giltiga i 1 år. Dessutom kan du utan kostnad prova Symantecs digitala id:n i 25 dagar.

Community Spotlight

Publicerat: