1. Symantec/
  2. Produkter och lösningar/
  3. Symantec Code Signing Certificates

Symantec Code Signing Certificates

Symantec är världsledande inom kodsignering för privatpersoner, organisationer och programvaruutgivare över hela världen.

Vad är Code Signing-certifikat?

Code Signing-certifikat är digitala certifikat som skyddar användare från att ladda ner manipulerade filer och program. Om en fil eller ett program som har signerats av en utvecklare ändras eller manipuleras efter publicering så visar webbläsaren en popup-varning som informerar användaren om att filens eller programmets ursprung inte går att verifiera. Varför Code Signing?

CODE SIGNING FÖR STATIONÄRA DATORER

Förnya  |  Ersätt

Symantec Extended Validation Code Signing

Extended Validation (EV) for Microsoft®

Signera kod på ett säkrare sätt för att skydda ditt företag och din identitet. Uppfyll Microsofts SHA-2 Code Signing-krav och bygg omedelbart upp ett omdöme i Microsofts Smartscreen®-filter.
Symantec Code Signing Certificates for Microsoft Authenticode

Microsoft® Authenticode®

Digital signering av 32- och 64-bitars program i användarläge (.exe-, .cab-, .dll-, .ocx-, .msi-, .xpi- och .xap-filer) och kernelläge. Logotypen för leverantör av program för Microsoft Windows.
Symantec Code Signing Certificates for Java

Java®

Digital signering av .jar-filer och Netscape Object Signing för Java-program för stationära datorer. Stöds av Java Runtime Environment (JRE).
Symantec Code Signing Certificates for Microsoft Office and VBA

Microsoft® Office och VBA

Digital signering av VBA-objekt och makron. För Microsoft Office och program från tredje part som använder VBA.
Symantec Code Signing Certificates for Adobe AIR

Adobe® AIR

Digital signering av .air- eller .airi-filer. Krävs för alla AIR-baserade program.

MOBIL CODE SIGNING

Symantec-kodsigneringscertifkat för Windows Phone

Kodsigneringscertifikat för Windows Phone

Digital signering av kod för Windows Phone- och Xbox 360-program. Krävs för Microsofts App Hub-tjänst.
Symantec kodsignering för Android

Kodsignering för Android

Signera och optimera .apk-filer för Androidplattformen digitalt. Håll automatiskt koll på certifikatsnycklar samt få full tillgång till rapporter rörandes signeringsaktivitet inom Symantecs kodsigneringsportal.
Symantec Authentic Document IDs för Brew

Authentic Document IDs för Brew

Bli en kommersiell Brew-utvecklare. Digital attestering av Brew-program.

UTÖKADE MÖJLIGHETER FÖR KODSIGNERINGSCERTIFIKAT

Skalbara tilläggsagenter och alternativ som skräddarsytts för din miljö.
Visa alla genter, alternativ och tilläggDölj alla agenter, alternativ och tillägg

KODSIGNERING FÖR ANDROID

Tillägg

  • Tillåt ytterligare en administrativ åtkomst till ditt certifikat.

Information om Code Signing för enskilda personer

Observera att försäljningen upphör av alla Code Signing Certificate för enskilda personer.
Delar av denna sida är tagna från verk skapade och delade av Google och används i enlighet med villkoren beskrivna i Creative Commons 3.0 Attribution License

KONTAKTA OSS